Viedenský krúžok (po nem. Wiener Kreis) bola novopozitivistická skupina, ktorá sa utvorila na základe seminára založeného M. Schlickom pri katedre filozofie induktívnych vied na Viedenskej univerzite roku 1922. Za najvýznamnejšieho predstaviteľa Viedenského krúžku sa zvykne považovať Rudolf Carnap.

Viedenský krúžok si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prísne formalizovaného jazyka.

Účastníci

upraviť

Krúžok sa stretával každé dva týždne v miestnosti na prízemí pavilónu matematických a fyzikálnych inštitútov na Boltzmanngasse. Významní členovia a účastníci seminárov krúžku boli:

Aj keď neboli členmi krúžku, o jeho činnosť sa zaujímali aj osobnosti ako Ludwig Wittgenstein, Karl Raimund Popper, Heinrich Gompertz.

Externé odkazy

upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.