Vinárstvo

rozlišovacia stránka

Vinárstvo (zriedkavo: vinikultúra[1]; príslušná osoba sa volá vinár) môže byť:

 • odbor (resp. súbor činností) zaoberajúci sa spracovaním hrozna na hroznové víno (alebo mušt) a nakladaním s týmto vínom, v širšom zmysle aj spracovaním hrozna na vedľajšie výrobky (hrozno ako ovocie, nealkoholické nápoje a pod.) a/alebo uvádzaním hroznového vína na trh[2][3][4][5][6][7], pozri vinárstvo (výroba vína) (alebo pozri víno)
 • súhrnné označenie odboru z predchádzajúcej odrážky (čiže najmä výroby hroznového vína) a vinohradníctva (čiže pestovania a zberu viniča hroznorodého, v užšom význame len na účely výroby hroznového vína), v širšom zmysle aj šľachtenia viniča hroznorodého a/alebo obchodovania s vínom[pozn 1][2][8][12][13][14][7], pozri vinárstvo (výroba vína) a vinohradníctvo
 • enológia[15][2][7](t.j. náuka o víne, konkrétne o jeho vlastnostiach, výrobe a zaobchádzaní s ním, ale staršie aj alebo najmä o pestovaní viniča hroznorodého[2][7][16][17])
 • nepresne alebo staršie: vinohradníctvo[6][18][11][19]

Vinárstvo môže byť aj:

Poznámky

upraviť
 1. K. Palkovič považuje tento význam slova vinárstvo za bohemizmus[6]. Tomu protirečí skutočnosť, že je tento význam uvedený napríklad v Peciarovom Slovníku slovenského jazyka[8] či v Ďurčovej Vinárskom slovníku[2], v akademickom Česko-slovenskom slovníku je slovo vinařství bez akéhokoľvek komentára preložené ako vinárstvo[9] a v súčasnom českom zákone je vinárstvo definované podobne ako v slovenskom zákone (teda nezahŕňa pestovanie viniča)[10]. Takisto tomu čiastočne protirečí skutočnosť, že v niektorých starších českých textoch sa explicitne spomínajú obidva významy slova vinárstvo - t.j. jednak výroba vína a jednak pestovanie (a výroba) vína.[7][11].
 1. TOMIN, Július. Čo neviete o medzinárodných slovách. [s.l.] : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 92 s. S. 50.
 2. a b c d e vinárstvo. In: ĎURČOVÁ, E.: Vinársky slovník slovensko-česko-francúzsko-nemecko-anglický s výkladom termínov v slovenskom jazyku, 2010. ISBN 978-80-970565-0-6 (citát z neskoršieho vydania je napr. tu [1])
 3. §1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (stav júl 2022)
 4. vinárstvo. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 5. vinárstvo. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 6. a b c PALKOVIČ, K. Vinohradníctvo a vinárstvo. In: Kultúra slova č. 10. 1984 S. 359 [2]
 7. a b c d e [3]
 8. a b vinárstvo. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 9. Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. 1979. S. 624
 10. Zákon č. 321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
 11. a b [4]
 12. vinařství; vinohradnictví. In: Technický slovník naučný T-Ž. 2005. S. 324-325
 13. vinařství. In: Technický naučný slovník T-Ž. 1964. S. 292
 14. [5]
 15. enológia. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 16. [6]
 17. enológia. In: Encyclopaedia Beliana 4 S. 117
 18. vinařství. In: Masarykův slovník naučný VII. 1933. S. 661
 19. winarstwí, wincúrstwí. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 20. O NÁS [online]. loczi.sk, [cit. 2022-07-21]. Dostupné online.
 21. Vinárstvo VELKEER [online]. velkeer.sk, [cit. 2022-07-21]. Dostupné online.
 22. Tomáš Ledecký, ELESKO: Slovenský konzument dozrel na prémiové vína [online]. kamzavinom.sk, [cit. 2022-07-21]. Dostupné online.
 23. winarstwí. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.