Vlčiareň

Vlčiareň, v pozadí Záruby. Z cestičky vľavo sa schádza do Hlbočianskej doliny.

Vlčiareň je malá dolinka pod Zárubami pri obci Smolenice, ktorou prechádzajú turistické trasy 2412 a 8109.