Vladimír Holan (* 16. september 1905, Praha – † 31. marec 1980, Praha) bol český básnik a prekladateľ.

Vladimír Holan
český básnik a prekladateľ
Vladimír Holan
Narodenie16. september 1905
Praha, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie31. marec 1980 (74 rokov)
Praha, ČSSR
PodpisVladimír Holan, podpis
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Vladimír Holan

Životopis upraviť

 
Pamätná tabuľa Vladimíra Holana

Narodil sa v Prahe, v roku 1911 sa s rodičmi presťahoval do Bělej pod Bezdězom. V roku 1919 začal študovať na pražskom gymnáziu, a odvtedy sa datujú aj jeho prvé literárne pokusy. Po ukončení gymnázia ho prijali ako úradníka do pražského Penzijného ústavu, kde bol zamestnaný 7 rokov. Potom odišiel do penzie a venoval sa iba literatúre a poézii.

V rokoch 19331938 pôsobil ako redaktor umeleckej besedy Život a v rokoch 19391940 riadil program divadla E. F. Buriana.

Po roku 1948 nesmel publikovať, až v 60. rokoch začal znova vydával zbierky, ktoré písal takzvane „do zásuvky“.

V roku 1968 bol menovaný za národného umelca.

Písať prestal prakticky v roku 1977, kedy zomrela jeho dcéra. V tom istom roku dostal druhú mozgovú príhodu a zdravotný stav sa mu zhoršoval. Nakoniec dostal zápal pľúc a zomrel doma, 31. marca 1980.

Dielo upraviť

Ako jeden z mála autorov svojej doby bol skôr nepolitický, politiky sa dotkol iba v závažných prípadoch – po Mníchove v roku 1938 napísal Odpověď Francii.

Holan neopisoval realitu, ale snažil sa preniknúť do ľudského vnútra a pátrať po odpovediach na otázky bytia, života, lásky, smrti a času, … V jeho diele hrá veľkú úlohu tajomstvo. Lyrické zbierky sú väčšinou odpútané od reality a zameriaval sa na svoje vnútro. Objavuje sa u neho častý motív smrti.

Jeho dielo je veľmi obsiahle, básne sú ťažké, komplikované a ponuré, napriek tomu o ňom možno tvrdiť, že patrí k najkvalitnejším českým básnikom 20. storočia. Jeho tvorba veľmi ovplyvnila generáciu básnikov tvoriacich za socializmu.

Lyrika upraviť

Začiatky jeho literárnej tvorby ovplyvnil poetizmus:

 • Blouznivý vějíř1926
 • Triumf smrti1930, v tejto zbierke je už naznačený ďalší Holanov vývoj. Zbierka bola v rokoch 1936 a 1948 prepracovaná a rozdiely medzi jednotlivými vydaniami sú veľmi výrazné.

V 30. rokoch sa zameral na hľadanie novej poetiky, ktorou sa snažil vyjadriť rozporuplnosť a zložitosť sveta. Tým došiel k meditatívnej poézii, ktorá odrážala jeho rozporuplnosť, stretávanie dobra a zla, bytia a ničoty, plynutie času a večnosti. Básne sú veľmi ponuré a smutné, najčastejším motívom je smrť:

 • Vanutí1932
 • Oblouk1934
 • Kameni, přicházíš1937
 • První básně
 • Jeskyně slov

Koncom 30. rokov reagoval na spoločensko-politickú realitu doby, čo je pre jeho tvorbu netypické, napriek tomu v tejto tvorbe ukázal svoju morálnu silu, básne sú menej ponuré.

 • Září'1938, niekedy aj názov Září 1938
 • Havraním brkem – súbor básni z roku 1938, vydané v roku 1946
 • Noc z Iliady
 • Španělským dělníkům – vyjadruje podporu španielom bojujúcim proti fašizmu.

Počas vojny sa nemohol slobodne vyjadrovať, preto jeho diela obsahujú veľké množstvo inotajov a dvojzmyselností, niektoré z diel písaných počas vojny vyšli až po roku 1945:

 • Sen1939, rozsiahla báseň, venované pamiatke ruského básnika V. Chlebnikova.
 • Odpověď Francii – tu z českého nešťastia priamo obviňuje Francúzsko a vyslovuje presvedčenie, že aj naň dopadne trest. Zabavené cenzurou.
 • Záhřmotí1940
 • První testament1940, táto zbierka (respektíve báseň) je zaujímavá tým, že striktne dodržuje pravidelný verš
 • Zpěv tříkrálový – zbierka plná inotajov, ako symbol veľkosti je použitý Karel Hynek Mácha, ktorý bol prevezený z Litoměřic do Prahy.
 • Návrat Máchův – hovorí, že Mácha nezomrel, ale žije ďalej vo svojom diele.
 • Lemuria
 • Chór
 • Cestou
 • Prostě
 • Tři – obsahuje tieto zbierky:
  • Sbohem
  • Óda na radost
  • Návrat

Po druhej svetovej vojne oslávil oslobodenie Československa sovietskou armádou a obyčajné ľudské hrdinstvo.

 • Dík Sovětskému svazu1945, poďakovanie za oslobodenie
 • Panychida1945, tryzna za padlých a umučených v druhej svetovej vojne
 • Tobě1947
 • Rudoarmějci1947, portréty prostých vojakov
 • Dokument1949, ide o akési vysvetlenie jeho filozofických názorov

Po roku 1948 nemohli jeho zbierky vychádzať, jeho dielo sa v českej literatúre objavilo až po roku 1962. Básnické zbierky 60.–70. rokov, sú tu uvedené aj zbierky, ktoré Holan napísal v čase svojho zákazu. Zamýšľa sa nad nedokonalosťou ľudského bytia a základnými existenciálnymi otázkami:

 • Nepřátelum
 • Mozartiana
 • Strach
 • Noc s Hamletem – vydané 1964, napísané v rokoch 19491956, prepracované roku 1962
 • Noc s Ofélií
 • Na sotnách
 • Předposlední
 • Sbohem?
 • Asklépiovi kohouta
 • Propast propasti
 • Příběhy
 • Bez názvu
 • Bolest – vydané 1965, venované jeho mŕtvym priateľom (Karel Čapek, Josef Hora)
 • Dokumenty1976

Vydal niekoľko epických zbierok, spravidla sú to básnické príbehy, ktoré zobrazujú ľudské tragédie, tie sa stávajú symbolom ľudského údelu a sú výrazom básnikových názorov na svet a život:

 • Terezka Planetová1943, príběh inšpirovaný Janáčkovou črtou Moje děvče z Tater. Nadväzuje na První testament.
 • Cesta mraku1945, tragický baladický osud kováča.
 • Příběhy – súbor zhrňajúci epické príbehy
 • Bajaja – verše písané pre dcéru

Próza upraviť

 • Kolury
 • Lemuria
 • Hrady, kosti, kůže
 • Babyloniaca
 • Torzo

Výbery upraviť

Výbory poezie:

 • Noční hlídka srdce
 • Smrt a sen a slovo1966, podtitul Z Máchova kraje, antológia jeho milostnej poézie.
 • Ptala se tě ...
 • Strom kůru shazuje

Výber z epiky:

 • Pojď se mnou do noci

Preklady upraviť

Prekladal poéziu, preložil mnoho významných básnikov okrem iného R. M. Rilkeho, Ch. Baudelaira, L. de Gógory y Argote, Ch. Vildraca, N. Lenaua, J. Słowackého, M. J. Lermontova, Nizámího, jeho preklady vychádzali často vo veľmi malých nákladoch.

Ukážka z diela upraviť

„Kdo nepracuje ať nejí!“ Ano,

ale co je práce? Být věrný svému nezištnému údělu —
nebo být prodavačem odpustků
či horlivým topičem v krematoriu,
zavádět teploměr do konečníku války

nebo i pod ztrátou hrdla přepilovat pouta
a raději si vyloupat oči,
aby neviděly ty dnešní hrůzy,
(V. Holan, Noc s Hamletem)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť