Vladimír I. (Kyjevská Rus)

knieža Kyjevskej Rusi

Vladimír I. Sviatoslavič Veľký (starorusky: Володимръ Святославичь, po ukrajinsky: Володимир I Святославович) (* 960, Budutino - † 15. júl 1015, Berestovo) knieža Kyjevskej Rusi od roku 978 (podľa iných zdrojov od roku 980), iniciátor pokrstenia Stredovekej Rusi a v rokoch 978 - 986 tiež knieža Polackého kniežatstva, ktoré bolo v tom období pod správou Kyjevskej Rusi.

Vladimír I. Sviatoslavič Veľký
knieža Kyjevskej Rusi
Vladimír I.
Narodenie960
Budutino, Kyjevská Rus (dnes Ruská federácia)
Úmrtie15. júl 1015
Berestovo, Kyjevská Rus (dnes Ukrajina)
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Vladimír I.

Známy je aj ako Volodimír Svätý (Володимир Святий), v cirkevných dejinách aj ako Vоlоdimír Krstiteľ (Володимир Хреститель) a bieloruských bylinách ako Vladimír Krásne Slniečko (Владимир Красное Солнышко)[1] Po prijatí kresťanstva v roku 988 prijal meno Vasilij[2]. Medzi ruskými svätcami sa porovnáva s ruskými apoštolmi (svätými), ktorí zvestovávali vieru ruskému národu. Ruskí pravoslávni veriaci slávia jeho sviatok 15. júla (podľa juliánskeho kalendára).

Vláda Vladimíra I. sa charakterizovala začiatkom rozmachu gramotnosti v Kyjevskej Rusi, čo bol následok prijatia kresťanstva v roku 988. V presadení svojich reforiem[3] bol nekompromisný a násilnícky. „Najlepšie deti matiek posielal učiť sa do najlepších škôl odkiaľ sa dlho nevracali a matky detí a keďže sa dlho nevracali, veľmi plakali, slabli vo viere a mysleli si o nich, že sú mrtve“[4]. Počas Vladimírovho panovania sa začalo s rozsiahlou výstavbou kamenných stavieb, hoci prvé zachované stavby takéhoto typu, sa datujú už do obdobia vlády jeho syna Jaroslava I. Múdreho. Založil mnoho miest (Vladimír (990), Belgorod (991)) a iné. K obyvateľom svojej ríše a k členom svojej družiny bol štedrý a pohostinný[5].

Panovník viedol aktívnu zahraničnú politiku a počas svojej vlády podpísal mnoho mierových, diplomatických a obchodných zmlúv s vladármi iných štátov: Štefanom I. (Uhorsko), Boleslavom I. Chrabrým (Poľsko), Boleslavom II. (České kráľovstvo), Silvestrom II. (rímsky pápež) a Basileiom II. (Byzantská ríša).

Vladimír I. Veľký spolu so svojimi synmi Borisom a Glebom.

Vladimír I. bol nemanželské dieťa kyjevského kniežaťa Sviatoslava I. Igoreviča a jeho ženy Maluše[6][7]. Vladimír bol synom otrokyne[8], v obyčajoch pohanského národa však syn zákonný. Poznatky východných Slovanov o manželskom zväzku boli totiž staré a mnohoženstvo bolo pre nich bežné. Navyše, sociálny pôvod sa určoval podľa pôvodu otca.

Panovanie v Holmgrade

upraviť

Podľa letopisov bol tretím najstarším synom po Jaropolkovi a Olegovi. Existuje však hypotéza, že bol druhým synom (starším od Olega), nakoľko pri odchode jeho otca na vojnu proti Byzantskej ríši mu zanechal v roku 970 Holmgrad. Bolo to práve v tom čase, keď sa Oleg snažil získať územie drevlanských Slovanov a mesto Ovruč[9].

Škandinávske ságy rozprávajú o tom, ako budúci kráľ Nórska Olaf I. Nórsky prežil detstvo v Holmgrade. Jeho matka po zavraždení svojho muža zutekala k Vladimírovi I. do Holmgradu, u ktorého slúžil jej brat Sigurd. Po ceste k nemu ju však prepadli zbojníci z Estónska a Olafa I. zajali. Sigurd na svojich cestách po Estónsku, kam ho poslal Vladimír I. náhodou stretol Olafa I. a vykúpil ho z otroctva. Budúci nórsky kráľ rástol pod ochranou Vladimíra I. a postupne si získal popularitu medzi Vladimírovými vojakmi.


Panovanie v Kyjeve

upraviť

Príchod na trón

upraviť

Čoskoro po smrti kyjevského kniežaťa Sviatoslava I. Igoreviča v roku 972 medzi jeho troma synmi vypukla vojna. Chronológia staroruských letopisov do obdobia prijatia kresťanstva (988) je relatívna, je však známe, že v roku 977 Oleg Sviatoslavič zahynul v boji s kyjevským kniežaťom Jaropolkom I.. Keď sa to Vladimír I. dozvedel, odišiel do Škandinávie k nórskemu kráľovi Hakanovi II. Mocnému (predchodca Olafa I. Nórskeho). Po odchode Vladimíra začal v Kyjevskej Rusi vládnuť jeho brat Jaropolk I..

Medzitým sa však Vladimír I. zo Škandinávie vrátil a za pomoci Varjagov v roku 980 vyhnal spolu s usadlíkmi svojho brata Jaropolka I. z Holmgradu.

 
Strieborná ukrajinská minca.

Na začiatku svojej vlády obsadil Polacké kniežatstvo, ktoré podporovalo Kyjev a zavraždil jeho knieža Ragnvalda I.. Jeho dcéru Rognedu znásilnil, a potom si ju vzal za ženu, hoci sa mala stať ženou Jaropolka I.. Po obsadení Polackého kniežatstva sa s veľkým vojskom hrnul na Kyjev, kde sa skrýval jeho brat Jaropolk I.. Podľa jednej z verzii letopisu Jaropolkov vojvoda Blud - podplatený Vladimírom - prinútil Jaropolka pod zámienkou zastrašovania kyjevanmi opustiť mesto a usadiť sa v meste Rodna (pravdepodobne Hrodno). Vladimír I. do Hrodna nalákal svojho brata, aby sa tam s ním stretol. Tu však Jaropolka dvoma údermi pod rebrá zavraždili dvaja Varjagovia. Tehotnú manželku zosnulého kniežaťa Jaropolka I. (Julia) si potom Vladimír zobral za ženu.

Keď sa Varjagovia dožadovali dane za službu kyjevskému obyvateľstvu, Vladimír I. im ju sľúbil, avšak o niekoľko dní neskôr svoj sľub nedodržal a Varjagov poslal do Konštantínopolu (časť z nich si však nechal, aby vládli jeho mestám) s prosbou k byzantskému imperátorovi, aby sa ich nejakým spôsobom zbavil a poslal ich kade ľahšie.

Podľa letopisu (Povesť dávnych liet) knieža Vladimír I. opätovne zavládol kyjevský trón v roku 980. Letopisec mnícha Jakuba však vo svojom diele Pamiatka a pochvala kniežaťu Vladimírovi hovorí, že sa táto udalosť stala už 11. júna 978[10].

Pohanské panovanie

upraviť

Nové kyjevské knieža[11] sa snažilo posilniť kult pohanských bohov a voči tomuto kroku prijal určité opatrenia. V Kyjeve postavil Panteón (archeologické vykopávky tejto stavby sa našli v roku 1977) s idolami šiestich hlavných slovanských pohanských bohov Perúna, Chorsa, Dažboga, Stirboga, Semargla a Makoša a obnovil prinášanie ľudských obetí[12]. Tak ako existujú priame dôkazy o sympatiách kniežaťa Jaropolka I. ku kresťanskej viere a jeho vzťahoch so Západom, tak je aj veľmi pravdepodobná pohanská reakcia (t. j. boj proti skoršie uzákonenému náboženstvu na území Kyjevskej Rusi a Kyjeva) za vlády Vladimíra I. Ako archeologický dôkaz tejto skutočnosti môže slúžiť vykopávka pozostatkov kamennej stavby nesúcej stopy fresiek a malieb - očividne existujúcej ta vlády Vladimírovho brata Jaropolka - nájdená na mieste Vladimírovho Panteónu.

Vladimírov milostný život do prijatia kresťanstva v roku 988 opisuje autor Povesti dávnych liet takto:

„Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны [...], а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц.“[13]

 
Knieža Vladimír I. v rozhovore s gréckym filozofom.

Pokrstenie

upraviť

Výklad autora Povesti dávnych liet

upraviť

Podľa rozprávania autora v letopise výber náboženstva má pre Vladimíra I. legendárny charakter:

„...ко двору якобы вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского» христианства, и Владимир после беседы с «греческим философом» остановился на христианстве византийского обряда.“[14]

Nehľadiac na hagiografskú šablónu, v tomto rozprávaní je aj kus pravdy. Tak Vladimír hovorí Nemcom: „Odíďte preč, lebo naši otcovia vaše náboženstvo neprijali!“[15][16]

Svedectvo o posolstve ruského panovníka Vladimíra I. (v Chorskom štáte známeho ako Buladimir), želajúceho si, aby jeho krajina prijala islam sa zachovalo v arabských a perzských letopisoch zo začiatku 12. storočia, v ktorých letopisec Al Marvazi píše:

Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали они послов к правителю Хорезма, четырех человек из приближенных их царя, потому что у них независимый царь и именуется их царь Владимир — подобно тому, как царь тюрков называется хакан [...] И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их законам ислама. И обратились они в ислам.“[17]

 
Katedrála v gréckom meste Chersones na Kryme, kde bol Vladimír I. pokrstený a zosobášený s Annou Byzantskou

Podľa letopisu Povesť dávnych liet v roku 987 knieža Vladimír I. na zjazde bojarov prijalo rozhodnutie o pokrstení Kyjevskej Rusi „podľa zákona gréckeho“ („...по закону греческому“). O rok neskôr (988) obsadil vtedajšie grécke mesto Chersones na Kryme a požiadal byzantských cisárov Basileiosa II. a Konštantína VIII. o ruku ich sestry Anny Byzantskej. Pod hrozbou odmietnutia jeho požiadavky, chcel uskutočniť vojenský pochod na Konštantínopol. Imperátori zo strachu pred Vladimírovou hrozbou s požiadavkou ruského cára súhlasili. Tiež súhlasili, aby bola ich sestra pokrstená v pravoslávnej viere, aby sa tak mohla vydať za súverca. Po vydaní Vladimírovho súhlasu byzantskí cisári poslali svoju sestru spolu s biskupmi do Chersonu, kde mal byť Vladimír I. pokrstený a zosobášený s Annou Byzantskou[18][19]. Po uplynutí týchto udalostí sa vrátil spolu s novou manželkou do Kyjeva.

Výklad mnícha Jakuba

upraviť

Podľa letopisu mnícha Jakuba[20] Vladimír I. prijal kresťanstvo v roku 988 a o tri roky neskôr (991) s cieľom získať kresťanské svätyne v Byzantskej ríši obsadil mesto Chersones a až potom si vzal za ženu Annu Byzantskú.

Výklad Yahju Antiochijského

upraviť

Sýrsky historik 11. storočia Yahja Antiochijský vykladá históriu pokrstenia Kyjevskej Rusi a Vladimíra I. inak. Proti byzantskému cisárovi Basileovi II. sa vzbúril jeho vojenský náčelník Varda Foka, ktorý niekoľkokrát nad ním zvíťazil:

„... и побудила его [императора Василия] нужда послать к царю русов — а они его враги, — чтобы просить их помочь ему в настоящем его положениии. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия, после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ его стран, а они народ великий [...] И послал к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и они окрестили царя [...] И когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов также и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем и сушей.“[21]

Podľa letopisca Yahju spojené sily Rusov a Grékov porazili armádu Varda Foku pri meste Chrisopol[22] koncom roka 988 a v apríli 989 zavraždili Varda Foku pri Dardanelách. Arabský historik začiatku 13. storočia Ibn-Al-Asir sa tiež prikláňa k verzii o prijatí kresťanstva uverejnenej v letopise Yahju Antiochijského. Udalosti však datuje do roku 986 a to v poradí: pokrstenie - svadba - boj.

Výklad Stepanosa Taronaciho

upraviť

O ruskej vojenskej pomoci Byzantskej ríše a pokrstení Kyjevskej Rusi hovorí armensky historik Stepanos Taronaci, súčasník kniežaťa Vladimíra I.:

„Тогда весь народ Рузов [русов], бывший там [в Армении, ок. 1000 г.] поднялся на бой; их было 6 000 человек — пеших, вооруженных копьями и щитами, — которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж за последнего. В это же самое время рузы уверовали в Христа.“[23]

 
Pokrstenie Kyjevskej Rusi.

Výklad ruských historikov

upraviť

Detaily chronológie - v akej etape opisovaných udalostí knieža Vladimír I. prijal krst (a či sa krst uskutočnil v Kyjeve alebo Chersone) - sa stratili v Kyjevskej Rusi začiatkom 12. storočia počas zostavovania letopisu Povesť dávnych liet. O tejto strate priamo hovorí aj autor letpisu Nestor. Preto je v súčasnosti táto otázka predmetom dlhých diskusii ruských historikov. Tí za oficiálny dátum pokrstenia Vladimíra I. Veľkého a prijatia kresťanstva na území Kyjevskej Rusi považujú rok 988, do úvahy však podľa niektorých historikov pripadajú aj roky v rozmedzí rokov 987 - 992.

V Kyjeve, na rozdiel od Novgorodu, pokrstenie národa prebehlo v pomerne pokojnej situácii. Udalosti pokrstenia v Novgorode, kde pokrsteniu obyvateľstva Kyjevskej Rusi predsedal Dobrynia, sprevádzali občianske povstania, ktoré sa však nakoniec podarilo silou potlačiť. V Rostovsko-suzdaľskom kniežatstve, kde si miestne slovanské a ugro-fínske kmene zachovali autonómiu, kresťanské obyvateľstvo ostalo v menšine a aj po smrti kniežaťa Vladimíra I. (15. júl 1015) malo v tejto oblasti prevahu pohanstvo, ktoré prevládalo u Viatičov.

Po prijatí kresťanstva bola na územi Kyjevskej Rusi zriadená organizácia cirkevnej hierarchie a Staroruský štát sa stal jednou z metropolít (Kyjevskou metropolou) Konštantínopolského patriarchátu. Nová eparchia tiež vznikla v Novgorode, v Kyjevskom Belgorode[24], Pereslave-Zalesskom a Černigove. Vladimír I. však nebránil ani činnosti západných kazateľov na jeho území. Keď si jeho syn Sviatopolk I. vzal ženu z Poľska, na územie Kyjevskej Rusi prišlo niekoľko biskupov a kňazov zo západnej Európy, nakoniec však všetci skončili v žalári[25]. Dokonca sa im na krátky čas za pomoci nemeckého misionára Bruna von Querfurta, ktorý sa osobne stretol s Vladimírom I. ustanoviť eparchiu Pečenehov. Tá však v histórii Kyjevskej Rusi očividne dlho nevydržala.

Spolu s pravoslávnymi misionármi, pôsobiacimi na území Kyjevskej Rusi neobyčajne skoro začali prenikať prívrženci rôznych byzantských heréz, ojedinele aj bogomilstva. Z Novgorodského kódexu, ktorý archeológovia našli v roku 2000 vyplýva, že v roku 999 akýsi mních Isaakij bol biskupom spoločenstva bogomilov v meste Suzdaľ v Rostovsko-suzdaľskom kniežatstve.

Vojenské výdobytky

upraviť
 
Vladimír I. ide na boj proti Viatičom.

V roku 981[26] Vladimír I. bojoval proti poľskému kráľovi Meškovi I. v boji o pohraničnú časť Haliče a získal mesto Przemyśl.

V rokoch 981 - 982 knieža zaútočilo na Viatičov, ktorých si neskôr podmanil a každoročne zdaňoval. O rok neskôr (983) si Vladimír I. podrobil litovký kmeň Jotvínov a získal kontrolu nad cestou vedúcou do Pobaltia k Baltskému moru. V roku 984 rozšíril teritórium Kyjevskej Rusi o územia medzi Kyjevom a Novgorodom, na ktorých sa usídlili Radimiči. Ich pokorením kyjevské knieža zjednotilo severné a južné oblasti Staroruského štátu.

Od roku 985 Vladimír I. bojoval s Bulharmi. Práve v tomto období s bulharským kniežaťom podpísal aj vôbec prvú mierovú zmluvu v dejinách Ruska, ktorá sa datuje do roku 985. V tom istom roku si podrobil aj Chazarov.

V roku 988 si získal aj oblasť Tamanského polostrova, kde do Tmutrakanského kniežatstva poslal panovať svojho syna Mstislava Tmutrakanského.

V rokoch 988 - 989 na Krymskom polostrove obsadil mesto Chersones a o dva roky neskôr (991) na územiach okolo rieky Dnester porazil Bielych Chorvátov. V bitke proti Poľsku získal Halič a v rokoch 994 - 997 uskutočnil druhý vojenský pochod proti Bulharom a pobral sa na Severný Kaukaz.

Jediným problém pre Kyjevskú Rus predstavovali stále nájazdy Pečenehov na Pereslavské kniežatstvo, a to v rokoch 990, 992, 993, 996, 997 (napadnutie Kyjeva), 1001 a 1013 (poľsko-pečenežské nájazdy na Kyjevskú Rus). Aby panovník silu týchto nájazdov zmiernil na južnej hranici svojej krajiny postavil niekoľko pevností. Na juhovýchodnej hranici vtedajšieho Staroruského štátu a na oboch stranách Dnepra nechal vybudovať strážne veže v dĺžke 800 kilometrov[27], ktoré mali chrániť územie pred prípadnými útokmi ostatných kočovných kmeňov[28].

Posledné roky panovania

upraviť

V posledných dňoch svojho života sa Vladimír I. pravdepodobne zaoberal zmenou následníckeho zákona a chcel zanechať vládu svojmu najobľúbenejšiemu synovi Borisovi. V každom prípade mu však zveril svoju družinu. Dvaja starší Borisovi bratia Sviatopolk Vladimirovič a Jaroslav Múdry sa však proti otcovi v roku 1014 preto vzbúrili. Staršieho - Sviatopolka - Vladimír I. zajal a pripravoval sa na vojnu proti svojmu synovi Jaroslavi. Počas príprav na vojnu však nečakane 15. júna 1015 vo svojej rezidencii v Berestove umrel. Na tróne kyjevského kniežatstva ho nahradil Sviatopolk, ktorý sa z väzenia dostal po smrti svojho otca.

 
Vladimír I. a Rogneda.

Vladimír I. bol do prijatia kresťanstva (988) známy ako fornicator maximus (podľa slov Thietmara von Merseburga) a mal mnoho mileniek v Kyjeve a v jeho kniežacej rezidencii v Berestove. Okrem bol v pohanskom manželskom pomere s niekoľkými ženami (Rognedou, s českou manželkou[29], s bulharskou manželkou[30] a s vdovou po svojom bratovi Jaropolkovi I., ktorú jeho otec Sviatoslav I. Igorevič uniesol počas jedného z jeho vojenských pochodov pravdepodobne v Byzantskej ríši alebo v Grécku). Po prijatí kresťanstva Vladimír I. udržiaval iba dve manželstvá.

Deti z manželstva s češkou:

Deti z manželstva s vdovou Jaropolka I. (Julia):

Deti z manželstva s Rognedou, dcérou polackého kniežaťa Ragnvalda I.:

Deti z manželstva s Adelou (podľa neskorších nie celkom dôveryhodných zdrojov):

Deti z manželstva s Malfredou:

Deti z manželstva s dcérou bulharského kniežaťa Petra II.:

Deti z manželstva s neznámymi manželkami:

Okrem týchto detí mal Vladimír I. ešte niekoľko dcér, ktoré nemali známe mená. Podľa zdrojov z kroniky Thietmara von Merseburga ich do roku 1018 žilo deväť, ich osud však letopiscovi známy nebol.

Poľský historik Andrej Poppe vypracoval veľmi pravdepodobnú hypotézu, podľa ktorej tvrdil, že žena novgorodského usadlíka Ostromira Teofana bola dcérou Vladimíra I. a Anny Byzantskej. Okrem toho je možné, že dcérou Vladimíra I. bola aj žena grófa Bernarda II. Haldeslebena, ktorý umrel v roku 1044.

Galéria

upraviť

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. V ruských bylinách je panovník vykreslený ako „láskavé knieža Vladimír“. K jeho časom sa datujú hrdinské činy troch bohatierov Iľju Muromca, Dobryniu Nikitiča a Aľošu Popoviča - hlavných hrinov ruských bylín. Epická podoba kniežaťa Vladimíra I. v ruských bylinách je tiež spojená a stotožnená s niektorými neskoršími panovníkmi Kyjevskej Rusi, má však aj niekoľko vlastných čŕt, čŕt historického Vladimíra I. Sviatoslaviča Veľkého.
 2. Na počesť byzantského cisára Basilea II., ktorý bol počas krstu Vladimíra I. očividne v roli diaľkového krstného otca, čo bolo v praxi vtedajších politických krstov bežným javom.
 3. Pripisuje sa mu autorstvo tzv. Cirkevného ústavu, ktorým určil kompetencie cirkevného súdu.
 4. „Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых.“ Povesť dávnych liet, 988.
 5. „Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото.“ Tamže, 988.
 6. Диба Ю. Історично-географічний контекст літописного повідомлення про народження князя Володимира Святославовича: Локалізація Будятиного села // Княжа доба. Історія і культура. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Вип. VI. — С. 37-70
 7. Диба Ю. Батьківщина святого Володимира: Волинська земля у подіях X століття (Міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України). — Львів: Видавництво «Колір ПРО», 2014. — 484 с.: іл. — (Серія «Невідома давня Україна». — 1)
 8. Ako ho nazval Rognvald I. a nie letopisec - brat Vladimírovej matky Dobrynia, ktorý vládol v Novgorode pokým Vladimír nedosiahol vek plnoletosti.
 9. V Povesti dávnych liet sa hovorí, že Jaropolk a Oleg v Novgorode zanechali vládu pravdepodobne z dôvodu roztržiek medzi novgorodcami.
 10. Dátum 980 podľa mnícha Jakuba zrejme vznikol pri nezrovnalostiach a sekundárnom rozložení udalostí v letopise a je pravdepodobne dielom zlého prepočtu.
 11. Je všeobecne známe, že ako ostatní panovníci Kyjevskej Rusi aj Vladimír I. sa pred prijatím kresťanstva hrdil titulom kagan (po rusky: хакан, хаган) - Chán chánov. Slovo o zákone a milosti, 11. storočie.
 12. Starí Rusi ako obety svojim bohom prinášali svojich mŕtvych zajatcov. Obzvlášť zaujímavé bolo prinášanie obety počas obliehania Konštantínopolu v roku 860.
 13. „Vladimíra premohli zmyslenosťou, a mal ženy [...], a mileniek mal 300 vo Vyšgorode, 300 v Belgorode i 200 na Berestove, v usadlosti, ktorá sa teraz volá Berestovo. A bol nenásytný v jedle, privádzajúc si k sebe vydaté ženy, mladuchy znásilňoval.“ Povesť dávnych liet, 988.
 14. „Akoby sa do jeho paláca hrnuli zástancovia islamu, judaizmu, západného (latinského) kresťanstva a Vladimír si po rozhovore s gréckym filozofom vybral kresťanstvo východného obradu.“
 15. „Идете опять, яко отцы наши сего не прияли суть!“ Povesť dávnych liet, 988.
 16. K takémuto kroku Vladimíra I. doviedli historické spojitosti s udalosťami z roku 960, kedy nemecký imperátor poslal ku kňažnej Oľge biskupa a kňazov. Kňažná však delegáciu nemeckého panovníka neprijala a vyhnala ju z krajiny. O týchto vzťahoch Oľgy a nemeckého imeprátora sa dozvedáme zo západných historických kroník.
 17. „Vtedy chceli prijať islam a stať sa moslimami, aby im tak bolo dovolené zúčastniť sa Svätej vojny a navrátiť si to, čo im kedysi patrilo. Poslali teda k panovníkovi Chorského štátu štyroch ľudí blízkych ruskému cárovi, pretože oni mali nezávislého cára, ktorý sa volal Vladimír - podobne ako cár Turkov, ktorého oni (Turci) nazývali kagan [...]. I prišli poslovia ich (ruského cára) do Chorského štátu a oznámili poslostvo svojho cára. A prijali islam.“ Brajčevskij M. : Uzákonenie kresťanstva na Rusi, kapitola IV..
 18. Tento letopis spolu so zdrojmi s arabského sveta (Al Marvazi) však spomína neochotu Anny Byzantskej vydať sa za Vladimíra I..
 19. Thietmar von Merseburg pripomína aj iné úskalia. Anna Byzantská bola v čase predloženia požiadavky ruským cárom Vladimírom I. totiž zasnúbená s nemeckým kráľom Ottom III. (Merseburg von T. : Kronika, č.7). Na základe tohto dokumentu historici predpokladajú, že byzantskí imeprátori porušili manželskú zmluvu Vladimíra I. a Anny Byzantskej, v dôsledku čoho Vladimír I. obsadil mesto Chersones.
 20. Skorší letopisec ako autor Povesti dávnych liet. Jeho letopis nazvaný Pamiatka a pochvala kniežaťu Vladimírovi (po rusky: Память и похвала князю Владимиру) pochádza z 11. storočia.
 21. „...i napadla ho (Basilea II.) myšlienka poslať k cárovi Rusov - hoci boli jeho nepriateľmi - telegram, v ktorom ho prosil, aby mu pomohli v jeho situácii. A cár súhlasil i podpísali medzi sebou zmluvu o vlastníctve a cár sa oženil so sestrou cisára Basilea II. po tom, ako mu (Vladimír I.) dal podmienku, aby bol pokrstený on a celý národ jeho krajiny, a oni sú národ veľký [...] A neskôr k nemu cisár Basileios poslal metropolitov a biskupov a oni pokrstili cára [...] A keď sa rozhodlo o svadbe medzi nimi, prišli vojská Rusov a spojili sa s vojskami Grékov, ktoré boli u cisára Basilea i pobrali sa spoločne na boj proti Varda Fokovi cez more a súš.“ Antiochijský Y. : Letopis, č. 4..
 22. Mesto na maloázijskom pobreží Bosporskej úžiny oproti Konštantínopolu.
 23. „Vtedy celý národ Rusov bývajúci tam (v Arménsku okolo roku 1000) sa vypravil na boj. Bolo ich okolo 6000 ľudí - pešiakov, vyzbrojených kopijami a štítmi, - ktorých si cisár Basileios vyžiadal v tom čase od cára Rusov, keď vydal sestru svoju za manželku cárovi. V tom istom čase Rusi uverili v Krista.“ Brajčevskij M. : Uzákonenie kresťanstva na Rusi, kapitola IV..
 24. Nie dnešné mesto Belgorod na území Ruskej federácie!
 25. Merseburg von T. : Kronika, č.7.
 26. Podľa inej verzie vychádzajúcej z oveľa skoršieho dátumu nástupu Vladimíra I. na trón a vtedajšej situácii v Poľsku - v roku 979.
 27. Hovorí o tom nemecký misionár Bruno von Querfurt, ktorý v rokoch 1006 - 1007 prechádzal Kyjevskou Rusou, aby zvestoval Pečenehom Evanjelium.
 28. Podľa svedectva Konštantína VII. Porfyrogeneta boli Pečenehovia od hraníc Kyjevskej Rusi vzdialení približne na jeden deň cesty pešo.
 29. Na spojenectvo s Českým kráľovstvom sa opieral v boji proti svojmu bratovi Jaropolkovi I. - spojencovi nemeckého imperátora Otta II.
 30. Pravdepodobne to bola dcéra bulharského kniežaťa Petra II., s ktorou mal dvoch synov - Borisa a Gleba.


Vladimír I. Sviatoslavič Veľký
Rurikovci
Vladárske tituly
Predchodca
Sviatoslav I. Igorevič
Novgorodské knieža
969977
Nástupca
Vyšeslav Vladimirovič
Predchodca
Jaropolk I. Sviatoslavič
Kyjevské knieža
978/9801015
Nástupca
Sviatopolk I. Vladimirovič
Predchodca
Ragnvald I. Olaffson
Polacké knieža
978986
Nástupca
Izjaslav I. Vladimirovič