Vlak

koľajový dopravný prostriedok na väčšiu vzdialenosť, súprava vozňov s lokomotívou

Vlak je skupina železničných vozidiel, doprevádzaná aspoň jedným hnacím vozidlom, alebo samostatné hnacie vozidlo, alebo traťový stroj, označený predpísanými návesťami pre vlak, obsadený vlakovým personálom a idúci podľa časového poriadku.

Vlak
EC 370 v Česku
Prvé parou poháňané vlaky sa objavili vo Veľkej Británii. Toto je replika vlaku Steam Elephant z roku 1815
Ručne poháňané vozidlo zo začiatku 20. storočia v Rusku

Hnacie vozidlá upraviť

Prvé vlaky boli ťahané ľuďmi alebo koňmi (výnimočne hovädzím dobytkom). Neskôr ich nahradil parný rušeň. Ten bol v priebehu 20. storočia vytlačený diesel-elektrickými a elektrickými hnacími dráhovými vozidlami (HDV) - elektrickými rušňami.

Druhy vlakov upraviť

Kategórie vlakov osobnej dopravy upraviť

Vlaky osobnej dopravy - VOD (určené na prepravu osôb a tovaru) na Slovensku

 • SuperCity (SC) - vlaky s najvyšším štandardom a poskytovanými službami, najvyššou prioritou, ktorý nezastavuje na viac ako 5 minút, vyznačuje sa vysokou prevádzkovou rýchlosťou (v Česku vlakové súpravy Pendolino ČD r. 680)
 • EuroCity (EC) - medzištátny vlak najvyššej kvality, ktorý sa svojimi parametrami (cestovná rýchlosť, počet zastavení, úroveň poskytovaných služieb a pod.) odlišuje od ostatných vlakov; slúži na rýchle spojenie významných miest alebo centier jednotlivých štátov
 • EuroNight (EN) - obdoba EC pre nočné spojenie
 • EuroRegio (ER) - zrýchlený vlak spájajúci významné regióny, toto označenie sa používa napríklad v Rakúsku, niektoré vlaky na trase Bratislava - Viedeň chodia takto označené i na Slovensko
 • InterCity (IC) - medzištátny alebo vnútroštátny vlak vyššej kvality, ktorý sa svojimi parametrami (cestovná rýchlosť, počet zastavení, úroveň poskytovaných služieb a pod.) odlišuje od ostatných vlakov nižších kategórií; slúži na rýchle spojenie významných miest, (centier) jednotlivých štátov alebo vo vnútroštátnej preprave. 17. januára 2016 došlo k ich zrušeniu a 11. decembra toho istého roku k ich znovuobnoveniu.
 • Expresný vlak (Ex) - dôležitý vlak, spájajúci významné miesta krajín a štátov na veľké vzdialenosti
 • Rýchlik (R) - vlak na rýchlu prepravu na väčšie vzdialenosti, zastavuje spravidla len v dôležitých staniciach
 • Regional Express (REx) - obdoba zrýchleného vlaku, toto označenie sa používa napríklad v Rakúsku, niektoré vlaky na trase Bratislava - Viedeň chodia takto označené i na Slovensko
 • Erlebniszug (EZ) - "výletný" vlak, toto označenie sa používa napríklad v Rakúsku a Nemecku, niektoré vlaky na trase Bratislava - Mürzzuschlag chodia takto označené i na Slovensko[1]
 • Zrýchlený vlak (Zr) - vlak, ktorý je obdobou rýchlika s častejším zastavovaním v staniciach; slúži na rýchle spojenie miest jednotlivých regiónov
 • Osobný vlak (Os) - vlak, ktorý zabezpečuje prepravu spravidla do všetkých staníc a zastávok prechádzanej trate.
 • Súpravový vlak (Sv) - vlak zabezpečujúci premiestnenie súprav vozidiel osobnej dopravy

Kategórie nákladných vlakov upraviť

 • Expresný nákladný vlak (Nex) - vlak vyššej úsekovej rýchlosti, určený na prepravu mimoriadne dôležitej záťaže
 • Priebežný nákladný vlak (Pn) - vlak určený na prepravu medzi vlakotvornými stanicami resp. medzi miestami hromadnej nakládky a vykládky
 • Manipulačný vlak (Mn) - vlak určený na obsluhu medziľahlých staníc a nákladísk
 • Prestavovací vlak (PV) od r. 2001 začlenené do kategórie Mn

[ * Vlečkový vlak (Vleč) - vlak určený výhradne na obsluhu vlečiek a nákladísk

Vlaky osobitného určenia upraviť

 • Rušňový vlak (Rv) - hnacie dráhové vozidlo alebo skupina hnacích dráhových vozidiel idúcich ako vlak (ak nejde o súpravový vlak);
 • Služobný vlak (Služ) - vlak zavedený pre potreby ŽSR.

Číselne sa jednotlivé druhy vlakov na Slovensku rozdeľujú :

 • 1 - 29 999 VOD (SC, EC, IC, EN, Ex, R, EZ, Zr, REX, ER a Os)
 • 30 000 - 39 999 zvláštny VOD
 • 40 000 - 49 999 medzištátny nákladný(napr. TEEM A TEC)
 • 50 000 - 69 999 vnútroštátny nákladný
 • 70 000 - 79 999 rušňový
 • 80 000 - 89 999 manipulačný a vlečkový
 • 90 000 - 99 999 prestavovací a služobný

V iných krajinách sú používané niektoré kategórie rovnaké ako na Slovensku, ako aj významom rovnaké pod inými označeniami kategórií (RE, D, Estrella, IP, ...), ale aj kategórie na Slovensku neexistujúce (ES*, TGV, Talgo, ICE, CIS, NZ, ...).

Referencie upraviť

 1. ÖBB

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vlak

Zdroj upraviť

http://fpedas.utc.sk/~gasparik/1pojmy.pdf