Vlastné meno alebo proprium[1][2][3] je meno vzťahujúce sa iba na určitú, jedinečnú osobu/vec. Je opakom všeobecného mena.

Môže to byť vlastné podstatné meno, vlastné prídavné meno, vlastné zámeno alebo vlastná číslovka. Príklady: Biely tesák, Bystrica, (pani) Červená, (pán) Nikto, (film) Sedem, Biely dom.[chýba zdroj]

Referencie

upraviť
  1. Red. JEDLIČKA, A.: Slovník slovanské lingvistické terminologie. Praha: Academia, 1977, s.
  2. SVOBODA, J. et al.: Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, č. 1, ročník 14,1973, s. 81.
  3. jméno vlastní. In: Malá československá encyklopedie III I-L. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 224.