Otvoriť hlavné menu
vlhkomer

Vlhkosť vzduchu je obsah vody vo vzduchu (atmosfére).

V meteorológii je definovaná týmito veličinami:

  • absolútna vlhkosť vzduchu - množstvo vodnej pary v gramoch v 1 m3 vzduchu
  • relatívna (=pomerná) vlhkosť vzduchu - absolútna vlhkosť vzduchu vydelená vlhkosťou nasýtených vodných pár (teda maximálnym množstvom vodných pár) pri rovnakej teplote v rovnakom objeme
  • špecifická (=merná) vlhkosť vzduchu - množstvo vodných pár v gramoch v 1 kg suchého vzduchu
  • deficit rosného bodu - teplota vzduchu mínus teplota rosného bodu
  • tlak vodných pár - parciálny tlak vodných pár v hPa
  • sýtostný doplnok - tlak pár pri nasýtení nad vodou za dennej teploty mínus skutočný tlak pár

V atmosfére sa voda nachádza vo všetkých troch skupenstvách. Medzi aktívnym povrchom a atmosférou prebieha neustála výmena vlahy, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom turbulentného prúdenia a molekulárnou difúziou. Obsah vodnej pary vo vzduchu má vplyv na priebeh rôznych procesov v atmosfére, napr. na bilanciu žiarenia, čistotu ovzdušia a podobne.

Výkyvy charakteristík vlhkosti vzduchu vo všeobecnosti súvisia s periodickými zmenami teploty vzduchu. Suchý vzduch má relatívnu vlhkosť 0 %, vzduch nasýtený vodnou parou má relatívnu vlhkosť 100 %.

Ak zohrejeme v zime chladný vzduch na príjemnú teplotu, aj pri konštantnom množstvo vodných pár vo vzduchu, klesne jej relatívna vlhkosť. Je to zapríčinené tým že pri vyššej teplote dokáže vzduch pohltit väčšie množstvo vodných pár.

Najpríjemnejšia vlhkosť vzduchu pre človeka je 50-60 %.