Vnútorný Londýn je označenie mestských častí v strede mesta Londýn. Podľa ILEA - Inner London Education Authority - Inštitúcie spravujúca školstvo vo Vnútornom Londýne ho tvorí 13 mestských častí:

Vnútorný Londýn podľa ILEA
Vnútorný Londýn podľa ONS

Podľa ONS - Office for National Statistics - Národného štatistického úradu tvoria Vnútorný Londýn aj mestské časti Newham a Haringey.