Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

voľby prezidenta Slovenska v roku 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby prezidenta SR,[pozn 1] z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16. marca 2019, druhé kolo 30. marca.[1]

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Volebná urna použitá pri voľbe
Volebná urna použitá pri voľbe
ŠtátSlovensko Slovensko
Druhprezidentské voľby
Orgánthe President of Slovakia Prezident SR
Prvé kolo
Dátum16. marca 2019
Účasť48,74 %
Platné hlasy2 145 364 (99,37 %)
Počet kandidátov15
Výsledky
Z. Čaputová
  
40,57 %
M. Šefčovič
  
18,66 %
Š. Harabin
  
14,34 %
M. Kotleba
  
10,39 %
F. Mikloško
  
5,72 %
B. Bugár
  
3,10 %
M. Krajniak
  
2,77 %
E. Chmelár
  
2,74 %
ostatní
  
1,64 %
Druhé kolo
Dátum30. marca 2019
Účasť41,7 %
Platné hlasy1 808 985 (97,93 %)
Počet kandidátov2
Výsledky
Z. Čaputová
  
58,40 %
M. Šefčovič
  
41,59 %
Poradie volieb
Poradie5. voľby prezidenta SR
Predchodca 2014 2019 2024 Nástupca
Výsledok
Predchodca Pred voľbami Po voľbách Nástupca
Prezident
Predchodca Andrej Kiska Zuzana Čaputová Nástupca
Politika na Slovensku
Ústava Slovenskej republiky
Ústavní činitelia
Prezident SR: Peter Pellegrini

Predseda NR SR: Peter Žiga (zastupujúci)

Predseda vlády SR: Robert Fico
Štátne orgány
Národná rada · Vláda · Prezident
Ústavný súd · Súdna rada · Najvyšší súd
Prokuratúra · Verejný ochranca práv · Najvyšší kontrolný úrad
Politické strany v Národnej rade
Koalícia
SMER – SD · HLAS – SD · SNS
Opozícia
PS · SaS · SLOVENSKO · KDH
Vlády
1989 – 1990 · 1990 – 1991 · 1991 – 1992
1992 – 1994 · 1994 – 1994 · 1994 – 1998
1998 – 2002 · 2002 – 2006 · 2006 – 2010
2010 – 2012 · 2012 – 2016 · 2016 – 2018
2018 – 2020 · 2020 – 2021 · 2021 – 2023
2023 · od 2023
Poslanci NR SR
1992 – 1994 · 1994 – 1998 · 1998 – 2002
2002 – 2006 · 2006 – 2010 · 2010 – 2012
2012 – 2016 · 2016 – 2020 · 2020 – 2023
2023 – 2027
Voľby na Slovensku
Prezidentské voľby
(1989· 1993 · 1998 · 1999 · 2004
2009 · 2014 · 2019 · 2024
Parlamentné voľby
1990 (fed.· 1992 (fed.· 1994 · 1998 · 2002
2006 · 2010 · 2012 · 2016 · 2020 · 2023
Krajské voľby
2001 · 2005 · 2009 · 2013 · 2017 · 2022
Komunálne voľby
1990 · 1994 · 1998 · 2002
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
Európske parlamentné voľby
2004 · 2009 · 2014 · 2019 · 2024
Referendá
1994 · 1997 · 1998 · 2000
2003 · 2004 · 2010 · 2015 · 2023
Zahraničná politika
Európska únia · NATO · OSN · WTO
OECD · OBSE · Vyšehradská skupina

V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 13 kandidátov. Zúčastnilo sa ho 48,74 % voličov. Najviac hlasov dostala kandidátka PS Zuzana Čaputová (40,57 %) a nezávislý kandidát s podporou Smeru Maroš Šefčovič (18,66 %), ktorí postúpili do druhého kola.

Druhého kola sa zúčastnilo 41,79 % voličov. Maroš Šefčovič získal 41,59 % platných hlasov, Zuzana Čaputová 58,40 % platných hlasov, čím sa stala novozvolenou prezidentkou republiky.[2] Funkcie sa ujala počas inaugurácie 15. júna 2019.[3]

Prípravy a spôsob konania volieb

upraviť

Spôsob voľby prezidenta SR upravuje čl. 101 až 107 Ústavy SR a zákon Národnej rady SR (NR SR) č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace právne predpisy. Od roku 1999 prezidenta volia občania SR vo všeobecných, rovných, priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.[4]

Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania, ktorí majú právo voliť, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi – tieto návrhy musia byť odovzdané predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.[5] Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NR SR a najneskôr v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.[6] Voľby vyhlasuje predseda NR SR najneskôr 55 dní predo dňom ich konania.[7] Predseda NR SR Andrej Danko tak učinil 10. januára 2019 a deň konania (prvého kola) volieb určil na sobotu 16. marca 2019 a deň konania druhého kola na sobotu 30. marca 2019. V zmysle rozhodnutia predsedu NR SR boli do 30. januára utvorené volebné okrsky a určené volebné miestnosti, do 11. februára boli utvorené volebné komisie a okrskové volebné komisie a do 21. februára sa uskutočnilo ich prvé zasadnutie.[1]

Diskusia o výklade ustanovenia čl. 101 ods. 4 Ústavy SR

upraviť

Po odstúpení Roberta Mistríka na konci februára 2019 výrazne narástli preferencie Zuzany Čaputovej. Podľa prieskumu agentúry Focus by získala 44,8 % a podľa prieskumu agentúry AKO až 52,9 % platných hlasov (pozri kapitolu Prieskumy verejnej mienky § Prvé kolo). Tento vývoj vyvolal otázku, či by mohla byť v prípade zisku nadpolovičnej väčšiny platných hlasov zvolená hneď v prvom kole.[8][9] Podľa čl. 101 ods. 4 Ústavy SR totiž platí, že:

Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

Spor vznikol okolo formulácie o nadpolovičnej väčšine „platných hlasov oprávnených voličov“ v čl. 101 ods. 4, vete prvej Ústavy SR. Napr. právnik a poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS, poslanecký klub SaS) tvrdil:[10]

Prvú vetu tohto odseku ústavy však nemožno vnímať izolovanie od poslednej. V nej sa namiesto ‚oprávnených voličov‘ spomínajú ako základ na stanovenie väčšiny potrebnej na zvolenie ‚zúčastnení voliči‘. Ak nepredpokladáme, že sa ústavodarca pomýlil a v tom istom odseku ústavy použil dve odlišné slová (oprávnení vs. zúčastnení) na označenie tej istej veci, tak je zjavné, že účelom tohto rozlíšenia je rozlíšenie potrebnej väčšiny v prvom a druhom kole. V prvom kole sa väčšina počíta zo všetkých (oprávnených) voličov, v druhom zo zúčastnených.

K tomuto výkladu sa priklonila Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán vo svojom rozhodnutí z 18. februára 2019.[8] Dostál poukázal tiež na zrejmý úmysel ústavodarcu. Dôvodom prijatia tejto prakticky nesplniteľnej podmienky podľa neho bola snaha poslancov NR SR zabrániť tomu, aby bol v prvom kole zvolený Vladimír Mečiar, ktorý mal v tom čase ešte stále veľkú podporu u voličov.[10] Praktickú nevykonateľnosti tejto podmienky dokladajú výsledky minulých priamych volieb prezidenta SR. Doteraz sa v prvom kole volieb zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov len v prvých priamych voľbách prezidenta SR v roku 1999 (pozri Volebná účasť na Slovensku#Voľby prezidenta), v ktorých sa zúčastnilo 2 984 424 (73,89 %) z 4 038 899 oprávnených voličov. 2 981 957 (99,91 % zúčastnených) voličov obálky odovzdalo, z čoho vzišlo 2 948 402 (98,87 %) platných hlasov,[11][12] z ktorých získal Rudolf Schuster 1 396 950 (47,37 %)[13], teda menej ako polovicu, čo predstavovalo 34,59 % z hlasov všetkých oprávnených voličov a bol teda so ziskom 35 % historicky najbližšie k splneniu podmienky získať 50 % všetkých voličov už v prvom kole.

Opačný výklad príslušného ustanovenia Ústavy SR prezentoval advokát a poslanec Mestského zastupiteľstva v Stupave[14] Štefan Haulík. Na základe ustanovenia § 115, ods. 1, vety prvej zákona č. 180/2014 Z. z., podľa ktorej „ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb“, konštatoval:[15]

Väčšina sa teda počíta z platných hlasov – ako podľa ústavy, tak aj podľa zákona o voľbách, ktorý sa dá chápať ako vykonávací predpis k ústave. Zákon o voľbách v citovanom ustanovení nebol vyhlásený za protiústavný a je teda platný a účinný. [...] Ak teda pani Zuzana Čaputová získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov a bude sa konať druhé kolo volieb, je to jednoznačne postup v rozpore so zákonom, ako aj v rozpore s ústavou v znení jej článku 101, ods. 4, vety prvej. [...] termín ‚platný hlas oprávnených voličov‘ nie je v rozpore s termínom ‚platný hlas zúčastnených voličov‘. V skutočnosti ide o to isté, ale vyjadrené dvomi rôznymi spôsobmi. [...] v každých voľbách je súčet platných hlasov oprávnených voličov presne rovnaký, ako je súčet platných hlasov zúčastnených voličov. [...] Pretože každý zúčastnený volič je zároveň aj voličom oprávneným (nemôže sa volieb zúčastniť neoprávnený volič, pretože by išlo o pokus trestného činu) a zároveň každý oprávnený volič s platným hlasom je aj zúčastnený volič, pretože platnosť hlasu závisí od účasti – teda odovzdania hlasu.

Denník N usporiadal anketu medzi právnikmi, v ktorej sa väčšina právnikov (Ján Mazák, Eduard Bárány, Ján Drgonec, Jozef Vozár, Lajos Mészáros, Peter Kresák) priklonila k názoru, že na víťazstvo v prvom kole volieb by musel kandidát získať nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených voličov (vrátane tých, ktorí sa volieb nezúčastnili), resp. nadpolovičnú väčšinu z počtu voličov zapísaných v zoznamoch voličov, resp. dopísaných do zoznamov voličov.[16]

Vzhľadom na to, že Čaputová ani žiaden iný kandidát nezískal v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov a získala len 19,65 % z 4 429 033 hlasov všetkých zapísaných oprávnených voličov, táto diskusia ostala len v rovine teoretickej debaty. V praxi sa ani nepredpokladalo, že by sa Čaputová v prípade získania nadpolovičnej väčšiny platných hlasov a vyhlásenia druhého kola volieb Štátnou komisiou pre voľby a financovanie politických strán obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorého plénum navyše od 16. februára 2019 nebolo uznášaniaschopné a teda v tejto spornej veci by súd nemohol rozhodnúť.[16]

Kandidáti

upraviť

Oficiálny zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky a ich kandidatúry boli prijaté predsedom NR SR.[17]

# Meno Strana Profesia[pozn 2] Vek[17] Zverejnenie
kandidatúry
Potvrdenie
kandidatúry
Počet odovzdaných podpisov[18]
  Béla Bugár MOST – HÍD poslanec NR SR 60 9. júna 2018[19] 6. septembra 2018[20] 34 656 podpisov občanov
  Zuzana Čaputová PS právnička 45 29. mája 2018[21] 24. januára 2019[22] 18 481 podpisov občanov
  Martin Daňo nezávislý novinár 42 16. februára 2018[23] 24. januára 2019[24] 16 podpisov poslancov NR SR
  Štefan Harabin nezávislý (s podporou KDŽP)[25] sudca Najvyššieho súdu SR 61 18. apríla 2018[26] 15. novembra 2018[27] 31 993 podpisov občanov
  Eduard Chmelár nezávislý vysokoškolský pedagóg 47 23. apríla 2018[28] 28. januára 2019[29] 17 953 podpisov občanov
  Marian Kotleba ĽS Naše Slovensko poslanec NR SR 41 31. mája 2018[30] 30. januára 2019[31] viac ako 27-tisíc podpisov občanov
  Milan Krajniak SME RODINA poslanec NR SR 46 31. mája 2018[32] 11. augusta 2018[33] 25 135 podpisov občanov
  František Mikloško nezávislý
(s podporou OKS, KDH,[34][35] OĽaNO a Kresťanskej únie).[36]
publicista 71 6. júna 2018[37] 25. januára 2019[38] 19 104 podpisov občanov
  Maroš Šefčovič nezávislý
(s podporou SMER-SD)
podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu 52 18. januára 2019[39] 31. januára 2019[40] 47 podpisov poslancov NR SR
  Róbert Švec nezávislý politológ 42 27. mája 2018[41] 25. novembra 2018[42] 18 261 podpisov občanov
  Bohumila Tauchmannová nezávislá podnikateľka 60 1. marca 2018[43] 19. septembra 2018[44] viac ako 16-tisíc podpisov občanov
  Juraj Zábojník nezávislý bezpečnostný analytik 56 19. februára 2018[45] 13. augusta 2018[46] 28 505 podpisov občanov
  Ivan Zuzula SKS vysokoškolský pedagóg 64 31. januára 2019[47] 31. januára 2019[47] 16 542 podpisov občanov

Vzdali sa kandidatúry

upraviť

József Menyhárt sa 19. februára vzdal kandidatúry na post prezidenta v prospech Roberta Mistríka. Považuje ho za "najlepšieho pravicového demokratického kandidáta".[48]

Robert Mistrík sa vzdal kandidatúry 26. februára v prospech Zuzany Čaputovej.[49][50]

# Meno Strana Profesia[pozn 2] Vek Zverejnenie
kandidatúry
Potvrdenie
kandidatúry
Počet odovzdaných podpisov[18] Vzdanie sa
kandidatúry
Dôvod vzdania sa
kandidatúry
  József Menyhárt SMK-MKP predseda politickej strany 42 29. septembra 2018[51] 28. januára 2019[52] 26 800 podpisov občanov 19. februára 2019 vzdanie sa v prospech Roberta Mistríka[48]
  Robert Mistrík nezávislý
(s podporou SaS a SPOLU)
vedec 52 15. máj 2018[53] 17. november 2018[54] 26 885 podpisov občanov 26. februára 2019 vzdanie sa v prospech Zuzany Čaputovej[49][50]

Neprijaté kandidatúry

upraviť

Kandidáti, ktorých kandidatúru predseda NR SR neprijal.

# Meno Strana Profesia Zverejnenie
kandidatúry
Potvrdenie
kandidatúry
Dôvod neprijatia
kandidatúry
  Radovan Znášik nezávislý diplomat, bývalý zamestnanec MŽP SR 4. septembra 2017[55] 29. januára 2019[56]
ku dňu konania volieb nespĺňa vekovú podmienku
  Ján Molnár nezávislý dôchodca 22. januára 2019[57] 29. januára 2019[57] podozrenie, že poslanecké podpisy boli získané podvodne
  Martin Konečný nezávislý farmár 31. januára 2019[58] 31. januára 2019[58] chýbajúci počet podpisov
 
Volebný lístok použitý pri voľbe

K 31. januáru 2019, do kedy bolo potrebné doručiť do NR SR návrhy kandidátov, neprijal predseda NR SR Andrej Danko tri kandidatúry. Kandidatúru Radovana Znášika odmietol pre nesplnenie vekovej podmienky (dovŕšenie veku 40 rokov ku dňu konania volieb [59]) a dôchodcu Jána Molnára pre podozrenie, že podpisy od poslancov získal podvodom.[47] Molnár sa zúčastnil dňa otvorených dverí v parlamente v septembri 2018, kde sa mu podarilo vyzbierať podpisy od poslancov potrebné na kandidatúru. Všetky podpisy sa potvrdili ako originálne a pravé. Andrej Danko najprv oznámil, že nemá dôvod kandidatúru neschváliť, pokiaľ táto spĺňa zákonné podmienky. Stretol sa však s poslancami, ktorí vyhlásili, že boli uvedení do omylu, k úprave petičného hárku došlo až po ich podpísaní a v čase podpísania listina neobsahovala údaj podstatný pre posúdenie listiny ako listiny, ktorú podpisujú nie ako občania, ale ako poslanci. Danko nakoniec kandidatúru neprijal pre podozrenie, že podpisy boli získané podvodom. Dôchodca Ján Molnár je blogerom a priaznivcom konšpiračných teórií.[60][61][62]

Farmár Martin Konečný odovzdal do podateľne 31. januára krátko pred polnocou len 164 podpisov.[63] Svoj záujem o prezidentské kreslo až tak vážne nemyslel, chcel skôr upriamiť pozornosť na problémy slovenských farmárov.[58]

Ján Molnár aj Radovan Znášik sa 4. februára 2019 obrátili na Najvyšší súd SR, ten 8. februára ich žaloby zamietol ako neodôvodnené.[64][65][66]

Stiahnuté kandidatúry

upraviť

Ohlásení kandidáti, ktorí neskôr kandidatúru stiahli.

# Meno Strana Profesia Zverejnenie
kandidatúry
Stiahnutie
kandidatúry
  Oskar Fegyveres nezávislý svedok zavlečenia Michala Kováča ml.[67] 31. mája 2018[68] 2. novembra 2018[69]
  Gabriela Drobová nezávislá dramaturgička a riaditeľka módnej televízie 16. septembra 2018[70] 31. januára 2019[71]

Nebudú kandidovať

upraviť

Súčasný prezident Andrej Kiska 15. mája 2018 oznámil, že v nasledujúcich prezidentských voľbách nebude kandidovať.[72] Vtedajší premiér Robert Fico v decembri 2017 oznámil, že nebude kandidovať. „Na zdravie svojho syna vyhlasujem, že nebudem kandidovať na prezidenta,“ vyhlásil.[73] Prezidentskú kandidatúru odmieta aj Iveta Radičová.[74] Koncom júla 2018 Pál Csáky oznámil, že sa o kandidatúru nebude uchádzať.[75]

Strana SMER-SD sa dlho snažila presvedčiť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, aby sa stal jej prezidentským kandidátom, ten to však viackrát odmietol.[76]

KDH 15. decembra 2018 oznámilo, že nepostaví do volieb vlastného kandidáta, a podporu chce vyjadriť v primárkach medzi Františkom Mikloškom a Veronikou Remišovou z OĽaNO. Mikloško sa však ohradil, že kandiduje ako nezávislý kandidát,[77] Remišová napokon o mesiac neskôr oznámila, že kandidovať nebude.[78] Hnutie OĽaNO 17. decembra 2018 vyhlásilo, že si vie predstaviť podporiť Mistríka, Čaputovú alebo Mikloška, pokiaľ sa medzi sebou dohodnú.[79]

Predseda SNS Andrej Danko vyhlásil 27. januára 2019, že on sám nakoniec na prezidenta kandidovať nebude a ani strana žiadneho iného kandidáta nepostaví.[80]

Volebná kampaň

upraviť
 
Robert Mistrík na tlačovej konferencii v hoteli Falkensteiner 26. februára 2019 ohlasuje svoje odstúpenie z volieb a podporu Zuzane Čaputovej.

Do roku 2014 platilo obmedzenie volebnej kampane na obdobie 15 dní až 48 hodín pred začiatkom voľby.[81] V súčasnosti však dĺžka kampane nie je nijako obmedzená. Jednotliví kandidáti tak boli aktívni už niekoľko mesiacov pred voľbami, v následnosti na ich ohlásenie kampane. Na základe prieskumov verejnej mienky zverejňovaných koncom roka 2018 vyzýval Robert Mistrík Zuzanu Čaputovú, Františka Mikloška, Milana Krajniaka a Veroniku Remišovú, aby sa vzdali v jeho prospech.[82]

V priebehu januára 2019 boli hlavnými témami konečné oznámenie kandidáta vládneho SMERu a vzhľadom na rastúci počet uchádzačov prípadné odstúpenie v prospech iných kandidátov. SMER-SD nakoniec nominoval ako svojho kandidáta súčasného slovenského eurokomisára a viceprezidenta Európskej komisie Maroša Šefčoviča.[39] Taktiež prebiehala diskusia medzi kandidátmi vtedajších parlamentných a mimoparlamentných opozičných strán o prípadnom vzdaní sa kandidatúry v prospech iného kandidáta. 22. januára 2019 vyhlásili Mistrík a Čaputová, že jeden z nich sa vzdá v prospech druhého ešte pred prvým kolom volieb. Učinia tak v závislosti na vývoji preferencií, kedy sa slabší vzdá v prospech silnejšieho.[83] Stalo sa tak deň po tom, čo Čaputovej strana PS zverejnila prieskum verejnej mienky realizovaný v januári agentúrou AKO, v ktorom mala síce 18,5 %, no boli z neho vynechaní kandidáti Mistrík a Mikloško.[84]

Jeden z kandidátov, Radovan Znášik, dovŕši požadovaný vek pre kandidatúru na prezidenta, teda 40 rokov, až 11. apríla 2019. Žiadal preto predsedu NR SR Danka, aby prvé kolo volieb vyhlásil až na termín po 11. apríli (najneskorší možný termín konania je 15. apríla). Nakoľko sa však prvé kolo bude konať už 16. marca, Znášik sa nebude môcť zúčastniť ako kandidát. Napriek tomu požadovaný počet podpisov od občanov (17 200) zhromaždil a 29. januára 2019 odovzdal, pričom sa plánuje ohľadom termínu obrátiť na Ústavný súd SR.[56]

KDH v prvom kole prezidentských volieb podporilo Františka Mikloška, rozhodla tak 17. februára rada KDH. V druhom kole sa rozhodlo podporiť toho kandidáta, ktorý z dvojice František Mikloško alebo Robert Mistrík postúpi do druhého kola.[35]

Maroš Šefčovič koncom februára požadoval, aby sa volebná súťaž už konečne zaoberala víziami pre Slovensko, ktoré jednotliví kandidáti majú, a nie prílišným dôrazom na prieskumy verejnej mienky a to, ktorý kandidát sa má vzdať v prospech iného.[85] Dva týždne pred voľbami, kedy začalo platiť embargo na prieskumy verejnej mienky, sa ozvala kritika voči ich realistickosti (napríklad pre fakt, že posledné zverejnené prieskumy, získavané približne v rovnakom čase, namerali Zuzane Čaputovej raz 18 % a raz 52 %). Podľa politológa Juraja Marušiaka ani jeden z prieskumov nie je dôveryhodný a agentúram hrozí strata dobrého mena.[86] Eduard Chmelár kritizoval nekorektný prístup médií, ktoré jednotlivým kandidátom nedávajú rovnocenný priestor. V diskusiách sa oveľa častejšie vyskytujú kandidáti, ktorí sa vysoko umiestňujú v prieskumoch verejnej mienky, pričom ich autenticitu viacerí kandidáti, ktorým z nich vyplýva nízka podpora, otvorene spochybnili. Podľa nich sa týmto stráca možnosť férovej súťaže vo voľbách, keďže kandidáti, ktorým vyplynie nízka prieskumová podpora, nemajú priestor na prezentovanie svojich ideí.[87]

Po prvom kole volieb odporučil Most-Híd svojim voličom a sympatizantom voliť v druhom kole prezidentských volieb Zuzanu Čaputovú.[88]Maroš Šefčovič chcel pred druhým kolom zdôrazňovať svoj program a tradičné kresťanské hodnoty. Čaputovú vyzval na predvolebnú debatu v cudzom jazyku, ale tá to odmietla. Hlavnou témou by podľa neho mala byť zahraničných politika, kedže je jednou z „kľúčových zodpovedností prezidenta“.[89] Pred druhým kolom prezidentských volieb sa v nedeľu 24. marca 2019 stretol s českým prezidentom Milošom Zemanom na zámku v Lánoch. Zeman mu poprial úspech vo voľbách a ocenil jeho odborné schopnosti a znalosti.[90]

Ústavný súd SR

upraviť

Jednou z tém prezidentských volieb sú právomoci prezidenta menovať sudcov Ústavného súdu SR, nakoľko v blízkej budúcnosti má prísť k významnej obmene, až 9 z 13 sudcov ÚS, a prezident je zodpovedný za finálny výber úspešných kandidátov.[91] Ohľadom kandidáta na ústavného sudcu Roberta Fica sa vyjadrili Čaputová, Harabin, Mikloško aj Mistrík, že by ho nevymenovali.[92][93][94]

Končiacim sudcom 16. februára uplynulo funkčné obdobie a Národnej rade sa do 19. februára nepodarilo zvoliť žiadnych nových kandidátov na sudcov. Robert Fico sa 19. februára vyjadril, že na ústavného sudcu v ďalšej voľbe už kandidovať nebude.[95] Maroš Šefčovič sa vyjadril, že mu chýbala dohoda v koalícii aj koalície s opozíciou. Skritizoval aj prezidenta Andreja Kisku, že sa do riešenia situácie nevložil ešte minulý rok. Podľa Milana Krajniaka bola drvivá väčšina poslancov odhodlaná zvoliť minimálne šiestich kandidátov, ale prekážkou bol Robert Fico. Podľa Františka Mikloška za vzniknutú situáciu nie je zodpovedný Fico, ale Béla Bugár. Štefan Harabin si myslí, že na Ústavný súd nepatria žiadni aktívni ani bývalí politici.

Kultúrno-etické otázky

upraviť

V otázkach uzákonenia zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia by registrované partnerstvá podporili Zuzana Čaputová, Eduard Chmelár[96] aj Robert Mistrík. Čaputová by podporila aj adopciu detí pármi rovnakého pohlavia, Mistrík je proti adopciám.[92] Pre Juraja Zábojníka nie je dôvod na vytváranie nových zákonov pre páry rovnakého pohlavia, súčasný právny stav považuje za dostatočný.[96] Štefan Harabin avizuje ochranu „tradičnej slovenskej kultúry založenej na kresťanstve a rodine“ a vyhraňuje sa aj voči „rodovej ideológii“.[97] Marian Kotleba na svojich billboardoch deklaroval tradičné vnímanie rodiny spočívajúce v mužovi a žene. Za nápis „Stop LGBT“ naňho podala ľavicová mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv trestné oznámenie.[98]

Vzhľadom na s prezidentskou kampaňou súbežnú parlamentnú diskusiu o prípadnom sprísnení podmienok pre interrupcie sa kandidáti vyjadrovali aj k tejto problematike, konkrétne, či by pri schválení takejto novely zákona ho podporili a podpísali. Kandidáti Čaputová, Chmelár a Mistrík sú spokojní so súčasnou právnou úpravou. Kandidáti Harabin, Krajniak (toho času aj poslanec NR SR) a Mikloško by návrh podporili. Maroš Šefčovič sa vyjadril nejasne. Pokiaľ by bol takýto zákon v súlade s Ústavou, všetci kandidáti by ho v prípade svojho výkonu funkcie prezidenta podpísali.[99]

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v nedeľnej kázni hovoril o Róbertovi Bezákovi a Františkovi Mikloškovi ako o tých, ktorí sa postavili na ultraliberálnu stranu. Za ultraliberálne postoje skritizoval Zuzanu Čaputovú a jej podporu označil za ťažký hriech.[100][101] Český kňaz, profesor Tomáš Halík túto kritiku odmietol, ako zúžené videnie, a Zuzanu Čaputovú podporil.[102]

Financovanie kampane

upraviť

Zákon č. 181/2014 Z.z. upravuje, že kandidát na prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 € vrátane DPH spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré kandidát na prezidenta uhradil alebo má uhradiť. Kandidát môže prijať dary na kampaň výlučne od fyzických, právnickych osôb a od politických strán, ktoré majú trvalý pobyt, resp. sídlo či registráciu na území Slovenska.[103]

Na rozdiel od volieb v roku 2014, kedy kandidáti museli viesť všetky príjmy a výdavky na transparentnom účte posledný mesiac a pol pred voľbami, pri týchto voľbách sa povinnosť rozšírila na obdobie 6 mesiacov pred voľbami., a to od už pol roka pred vyhlásením volieb, nielen posledný mesiac a pol pred voľbami, ako to vykazovali ešte v minulých voľbách.

Kandidát Príjmy podľa typu príspevkov (ku 25. februáru 2019) Celkové príjmy v €
Dary do 100€ Dary viac ako 100 € Firemné dary Vlastné a rodinné zdroje Spolustraníci Od politickej strany
Robert Mistrík[104] 0,0 % 12,4 % 0,0 % 73,4 % 0,0 % 14,2 % 674 942 €
Béla Bugár[104] 0,0 % 29,7 % 0,0 % 11,4 % 51,9 % 6,9 % 437 000 €
Zuzana Čaputová[104] 19,1 % 26,0 % 0,3 % 0,5 % 10,1 % 44,1 % 404 961 €
Milan Krajniak[104] 0,0 % 5,0 % 0,0 % 20,2 % 61,6 % 13,2 % 266 000 €
Maroš Šefčovič[104] 0,1 % 25,1 % 0,0 % 30,7 % 0,0 % 44,2 % 228 300 €
Štefan Harabin[104] 2,0 % 50,2 % 10,4 % 37,4 % 0,0 % 0,0 % 164 095 €
Marian Kotleba[104] 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 68 679 €
František Mikloško[104] 4,1 % 72,6 % 0,0 % 1,9 % 21,3 % 0,0 % 51 620 €
Eduard Chmelár[104] 67,8 % 31,8 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 29 019 €

Celkové výdavky na kampaň

upraviť
Kandidát Celkové výdavky v € (ku 14. marcu 2019)
Robert Mistrík[105] 713 468 €
Zuzana Čaputová[105] 470 668 €
Béla Bugár[105] 350 809 €
Maroš Šefčovič[105] 311 352 €
Milan Krajniak[105] 309 103 €
Štefan Harabin[105] 289 558 €
Marian Kotleba[105] 81 405 €
František Mikloško[105] 56 990 €

Prieskumy verejnej mienky

upraviť

Prvé kolo

upraviť

Kurzívou sú vyznačení kandidáti, ktorí stiahli kandidatúru prípadne sa objavili v prieskumoch, avšak kandidatúru nikdy nepotvrdili. Hrubo a podfarbene sú vyznačené výsledky kandidátov, ktorí by pri danom rozdelení hlasov postúpili do druhého kola volieb. Kandidáti sú v abecednom poradí. N/A: údaj nie je k dispozícii.

Dátum Agentúra Béla Bugár Zuzana Čaputová Martin Daňo Štefan Harabin Eduard Chmelár Marian Kotleba Milan Krajniak József Menyhárt František Mikloško Robert Mistrík Maroš Šefčovič Róbert Švec Bohumila Tauchmannová Juraj Zábojník Ivan Zuzula Marián Čaučík Andrej Danko Gabriela Drobová Miroslav Lajčák Igor Matovič Peter Pellegrini Iveta Radičová Richard Raši Veronika Remišová Ďalší/Neviem/Nehlasovali by
24. – 30. apríl 2018 Focus[106] 5,3 % N/A N/A 4,6 % 1,4 % 5,0 % N/A N/A N/A 1,0 % 2,8 % N/A N/A N/A N/A 0,5 % 12,1 % N/A N/A N/A N/A 13,9 % N/A 7,8 % 45,9 %
30. august – 5. september 2018 AKO[107] 8,6 % 6,9 % 2,7 % 8,8 % 10,8 % 4,7 % 4,4 % N/A 7,1 % 12,1 % N/A 0,5 % 1,8 % 1,8 % N/A 1,9 % 9,7 % N/A N/A 4,6 % 11,9 % N/A N/A N/A 5,8 %
18. – 25. september 2018 Focus[108] 7,9 % 5,2 % 0,3 % 9,1 % 4,1 % 8,7 % 2,4 % N/A 4,9 % 9,5 % N/A 0,1 % 0,1 % 1,2 % N/A N/A 12,3 % N/A 26,0 % N/A N/A N/A N/A 7,9 % 1,7 %
7. – 14. november 2018 Focus[109] 9,2 % 4,1 % N/A 10,0 % 3,3 % 8,9 % 3,0 % N/A 6,3 % 11,7 % N/A 0,6 % 0,4 % 0,9 % N/A N/A N/A 0,7 % 32,3 % N/A N/A N/A N/A 7,9 % 3,2 %
3. – 4. december 2018 AKO[110] 9,8 % 6,6 % 2,7 % 10,0 % 7,7 % 4,3 % 6,0 % 1,7 % 6,4 % 14,8 % N/A 0,6 % 0,6 % 1,0 % N/A N/A 8,8 % 1,9 % N/A N/A N/A N/A 8,5 % 8,3 % 1,5 % / 22,9 % / 6,0 %
december 2018 AKO[110] 16,2 % 10,9 % N/A 12,8 % 6,2 % 7,0 % 12,3 % 2,2 % 9,5 % 16,8 % N/A 0,6 % 0,5 % 1,4 % N/A N/A N/A 3,0 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 %
16. – 23. január 2019 Focus[111] 10,1 % 9,0 % 0,1 % 11,7 % 2,3 % 8,2 % 7,0 % 1,5 % 6,7 % 16,5 % 16,5 % 0,5 % 0,1 % 1,5 % N/A N/A 7,8 % 0,5 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,0 % nevie
28. január 2019 Restartup[112] 7,8 % 10,2 % 3,5 % 12,6 % 3,6 % 9,5 % 6,1 % 2,1 % 6,5 % 16,3 % 12,5 % 2,6 % 1,6 % 2,5 % N/A N/A N/A 2,6 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dátum (2019) Agentúra Béla Bugár Zuzana Čaputová Martin Daňo Štefan Harabin Eduard Chmelár Marian Kotleba Milan Krajniak József Menyhárt František Mikloško Robert Mistrík Maroš Šefčovič Róbert Švec Bohumila Tauchmannová Juraj Zábojník Ivan Zuzula Ďalší/Neviem/Nehlasovali by
8. – 12. február AKO[113] 7,4 % 14,7 % 1,7 % 12,8 % 5,0 % 6,9 % 7,8 % 1,5 % 5,5 % 15,8 % 18,2 % 1,1 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 12,1 % nevie
7. – 12. február Focus[114] 7,4 % 14,4 % 1,0 % 13,6 % 3,5 % 8,9 % 6,3 % 1,4 % 4,5 % 17,1 % 20,1 % 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,3 % 23,7 % nevie / 7,3 % by nehlasovalo
12. – 15. február AKO[115] 6,5 % 17,4 % 2,3 % 12,1 % 3,5 % 8,2 % 5,6 % 1,4 % 2,9 % 18,2 % 19,7 % 0,6 % N/A 0,5 % 1,4 %
13. – 19. február MVK[116] 6,3 % 19,4 % 0,3 % 8,3 % 1,7 % 6,5 % 3,1 % N/A 7,3 % 14,2 % 30,3 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %
11. – 23. február Median[117] 6,5 % 23,5 % 1,0 % 10,5 % 3,0 % 7,5 % 5,5 % 0,5 % 5,0 % 15,0 % 20,5 % 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 %
21. – 26. február Focus[118] 5,8 % 26,3 % 0,7 % 13,0 % 2,0 % 8,5 % 4,3 % N/A 4,3 % 13,0 % 20,4 % 0,7 % 0,1 % 0,7 % 0,1 % 12,2 % nevie, 5,6 % by nehlasovalo
22. – 25. február AKO[119] 5,9 % 27,5 % 2,6 % 11,7 % 2,2 % 4,5 % 6,1 % N/A 3,9 % 16,8 % 17,1 % 0,5 % 0,0 % 1,1 % 0,1 % 1,6 % nevie, 6,1 %/9,3 % by pravdepodobne/určite nehlasovalo
26. – 28. február Focus[120] 3,2 % 44,8 % 0,9 % 12,0 % 2,5 % 8,2 % 2,4 % N/A 3,5 % N/A % 22,1 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 17,6 % nevie, 5,5 % by nehlasovalo
27. – 28. február AKO[121] 4,1 % 52,9 % 1,0 % 11,4 % 1,5 % 5,6 % 2,4 % N/A 3,1 % N/A % 16,7 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 1,9 % nevie, 6,1 %/10,4 % by pravdepodobne/určite nehlasovalo
26. február – 1. marec Phoenix[122] 9,1 % 18,5 % 2,5 % 15,2 % 5,1 % 7,8 % 7,1 % N/A 6,7 % N/A % 19,8 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 5,6 % 55 % sa plánuje zúčastniť

Druhé kolo

upraviť
Šefčovič vs. Čaputová
Dátum Agentúra Šefčovič Čaputová
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 58,0 % 42,0 %
7. – 12. februára 2019 Focus[114] 51,9 % 48,1 %
12. – 15. februára 2019 AKO[115] 45,1 % 54,9 %
26. – 28. februára 2019 Focus[124] 36,0 % 64,0 %
16. marca 2019 Focus[125] 35,6 % 64,4 %
17. – 19. marca 2019 Median[126] 39,5 % 60,5 %
Mistrík vs. Harabin
Dátum Agentúra Mistrík Harabin
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 63,8 % 36,2 %
Šefčovič vs. Mistrík
Dátum Agentúra Šefčovič Mistrík
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 50,1 % 49,9 %
7. – 12. februára 2019 Focus[114] 49,3 % 50,7 %
12. – 15. februára 2019 AKO[115] 44,8 % 55,3 %
Čaputová vs. Harabin
Dátum Agentúra Čaputová Harabin
16. – 23. januára 2019 Focus[124] 72,4 % 27,6 %
Šefčovič vs. Harabin
Dátum Agentúra Šefčovič Harabin
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 65,4 % 34,6 %
Danko vs. Harabin
Dátum Agentúra Danko Harabin
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 50,6 % 49,4 %
Šefčovič vs. Danko
Dátum Agentúra Šefčovič Danko
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 72,6 % 27,4 %
Mistrík vs. Danko
Dátum Agentúra Mistrík Danko
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 62,3 % 37,7 %
Danko vs. Bugár
Dátum Agentúra Danko Bugár
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 53,8 % 46,2 %
Šefčovič vs. Bugár
Dátum Agentúra Šefčovič Bugár
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 68,4 % 31,6 %
Šefčovič vs. Mikloško
Dátum Agentúra Šefčovič Mikloško
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 61,9 % 38,1 %
Šefčovič vs. Krajniak
Dátum Agentúra Šefčovič Krajniak
16. – 23. januára 2019 Focus[123] 60,0 % 40,0 %

Debaty prezidentských kandidátov

upraviť
Dátum
(2018 – 2019)
Debata Béla Bugár Zuzana Čaputová Martin Daňo Štefan Harabin Eduard Chmelár Marian Kotleba Milan Krajniak František Mikloško Robert Mistrík Maroš Šefčovič Róbert Švec Bohumila Tauchmannová Juraj Zábojník Ivan Zuzula Zdroj
24. jún TA3 N N N P P N P N N N N N P N [127]
22. november Košické Hanusove dni N P N N N N P P N N N N N N [128]
22. január Denník N P P N N N N N P P N N N N N [129]
27. január TA3 N P N N N N N P N N N N N N [130]
1. február Levočské fórum N P N N N N N P P N N N N N [131]
3. február TA3 N N N P N N P N N N N N N N [132]
4. február SME v Martinuse N P N N N N N N P N N N N N [92]
5. február Trend konferencie N P N P N N P N P P N N N N [93]
7. február Euractiv, Denník N N N N P N N N N P P N N N N [133]
7. február TV Pravda P N N N N N N N P N N N N N [134]
10. február TV Markíza P N N P N N N N N N N N N N [135]
10. február TA3 N P N N N N N N P N N N N N [136]
10. február TA3 N N N N P N N N N N N N P N [96]
11. február TV Pravda N N N P P N N N N N N N N N [137]
17. február TA3 N P N N N N N N N P N N N N [138]
17. február TV Markíza N P N N N N N N P N N N N N [139]
18. február AZZZ SR N N N P P N N P N N N N N N [140]
19. február MY vo vlaku P P N P N N P P P P N N N N [141]
19. február Postoj N P N P N N P P P P N N N N [142]
1. marec TA3 N N N N N N N N N N N P P [143]
4. marec TA3 P N N N N N P N N N N N N [144]
5. marec TA3 N N P N N P N N N N N N N [145]
6. marec TA3 N N N P P N N N N N N N N [146]
7. marec TA3 N N N N N N N N P P N N N [147]
8. marec TA3 N P N N N N N P N N N N N [148]
8. marec TV Markíza N N P N N N N N N P P P P [149]
9. marec TV Markíza P N N N P N P P N N N N N [150]
10. marec TV Markíza N P N P N P N N P N N N N [151]
11. marec TA3 N N N N N N N N N P N P P [152]
11. marec Denník N v Novej cvernovke N P N N N N N N P N N N N [153]
11. marec RTVS N N N N N N N N N P P P P [154]
12. marec TV Pravda N P N N N N N N P N N N N [155]
12. marec TA3 P N P N N P N P N N N N N [156]
12. marec RTVS N N P N P N P P N N N N N [154]
13. marec TA3 N P N P N N P N P N N N N [157]
13. marec RTVS P P N P N P N N P N N N N [154]
Celkový počet absolvovaných diskusií 8 17 4 13 7 4 10 11 10 11 4 2 6 4
Dátum
(2018 – 2019)
Debata Béla Bugár Zuzana Čaputová Martin Daňo Štefan Harabin Eduard Chmelár Marian Kotleba Milan Krajniak František Mikloško Robert Mistrík Maroš Šefčovič Róbert Švec Bohumila Tauchmannová Juraj Zábojník Ivan Zuzula Zdroj
P: prítomný, N: neprítomný

Debaty pred druhým kolom

upraviť

Počas obdobia dvoch týždňov medzi prvým a druhým kolom volieb sa konali a majú sa konať debaty medzi dvoma postupujúcimi kandidátmi, Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom. Prvá debata sa uskutočnila v RTVS hneď nasledujúce doobedie po volebnej noci. Obaja kandidáti deklarovali, že cítia na Slovensku volanie po zmene, ktoré chcú vyslyšať a idú do druhého kola zvíťaziť. Šefčovič deklaroval konzervatívne názory v otázkach migrácie a hodnotových tém, čím sa vyhranil voči Čaputovej.[158] „Moje videnie sveta zdieľa 60 percent ľudí, keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za. Ide aj o priority v sociálnej politike. Voľby ukázali, že 60 percent ľudí má iný názor ako pani Čaputová,“ povedal. Komentátori poukazovali na fakt, že Šefčovič samotný kedysi presadzoval podobné postoje, aké u Čaputovej kritizoval. Čaputová vyhlásila, že v kampani chce pokračovať v rovnakom duchu ako doteraz, s dôrazom na úprimnosť a slušnosť. Tiež pripustila možnosť, že po zvolení sa vzdá pozície a neskôr aj členstva v strane Progresívne Slovensko, ktorej je podpredsedníčkou.[159]

Č. Dátum Čas Hostiteľ Mesto Moderátor Účastníci
1. 17. marca 2019 9:00 RTVS Bratislava Juraj Jedinák Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

2. 23. marca 2019 12:10 Rádio Slovensko[160] Bratislava Marta Jančkárová Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

3. 25. marca 2019 19:00 Denník N v Novej Cvernovke[161] Bratislava Monika Tódová Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

4. 25. marca 2019 19:50 TA3 [162] Bratislava Norbert Dolinský Maroš Šefčovič
5. 26. marca 2019 19:50 TA3 [162] Bratislava Norbert Dolinský Zuzana Čaputová
6. 26. marca 2019 20:30 Markíza [160] Bratislava Zlatica Švajdová-Puškárová
Michal Kovačič
Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

7. 27. marca 2019 19:50 TA3 [162] Bratislava Norbert Dolinský Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

8. 27. marca 2019 20:15 RTVS [162] Bratislava Marta Jančkárová
Marek Makara
Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

Debaty označené kurzívou, 4. a 5., nie sú duelmi v pravom zmysle slova, nakoľko sa na nich zúčastnil iba jeden z kandidátov.

Druhý duel v poradí sa konal v sobotu 23. marca v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, už v čase, kedy sa Čaputová vzdala podpredsedníckej funkcie v PS.[163] Maroš Šefčovič sa vymedzil voči liberálnym názorom z konzervatívnych pozícií. Zuzana Čaputová zdôraznila, že jej osobné postoje na možnosť adopcie detí pármi homosexuálov nie sú súčasťou jej prezidentského programu. Kandidátka tiež priznala, že v zahraničnej politike má menšie skúsenosti než jej protikandidát, avšak za svoju výhodu považuje väčšiu znalosť vnútroštátnej problematiky. Vyhlásila, že „predovšetkým si musíme pozametať pred vlastným prahom“. Šefčovič okrem iného požadoval, aby Čaputová vysvetlila okolnosti svojej koncipientskej praxe (v čase debaty médiami zmieňovanú Čaputovej prípravu na výkon funkcie advokátky, kedy súčasne tiež podnikala mimo právnej sféry). Obaja kandidáti sa snažili svojho oponenta napojiť na osobu kontroverzného podnikateľa a toho času väzobne stíhaného Mariána Kočnera, Čaputová cez Martina Glváča zo SMER-SD, Šefčovič cez Richarda Sulíka z SaS.[163]

Priebeh volieb

upraviť

Prvé kolo

upraviť
 
Zničená volebná urna v Medzanoch v okrese Prešov

V prvom kole mohlo voliť 4 429 033 oprávnených voličov v 5 940 okrskoch na území Slovenska. Volebné miestnosti boli otvorené od 07:00 do 22:00.[164] Voľby v okrsku číslo 4 v Malackách trvali až do 22:35, pretože neprišla jedna členka volebnej komisie a bolo potrebné zabezpečiť náhradníka.[165]Janiciach v okrese Rimavská Sobota došlo okolo 06:30 k úmrtiu predsedu volebnej komisie. Rómsky občiansky aktivista Gejza Berky (* 9. apríl 1962) skolaboval v kancelárii obecného úradu (pravdepodobne pre kardiovaskulárnu chorobu) a ani privolaným príslušníkom záchrannej zdravotnej služby sa ho nepodarilo oživiť. Priebeh volieb v obci narušený nebol, namiesto Berkyho bol zvolený nový predseda volebnej komisie.[166]

V obci Medzany v okrese Prešov došlo k incidentu, pri ktorom poslanec Obecného zastupiteľstva v Medzanoch Anton Vaňo (OĽaNO[167]), podľa svedkov v stave opilosti, ukradol volebnú urnu s hlasmi a vyniesol ju z volebnej miestnosti. Na ceste pred miestnosťou ju hodil o zem a papierová urna sa roztrhla. Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá spoločne s členmi volebnej komisie obálky s hlasovacími lístkami zaistila a neskôr ich umiestnila do novej urny. K strate odovzdaných hlasov nedošlo. Volebná miestnosť bola kvôli incidentu na hodinu a 16 minút zatvorená, preto zostala večer otvorená až do 23:16, čím sa do 23:16 predĺžilo aj volebné moratórium na celom Slovensku.[168][169] Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič Vaňov čin odsúdil a vyzval ho na bezodkladné odstúpenie z funkcie poslanca.[170] Vaňo bol obvinený z trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda[171] a 18. marca ho Okresný súd Prešov v tzv. superrýchlom konaní[172] uznal za vinného a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní jedného roku s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu dvoch rokov.[173]

Kandidát Štefan Harabin 25. marca podal ústavnú sťažnosť. Dôvodom je podľa neho to, že prvé kolo sa neuskutočnilo ústavným a zákonným spôsobom.[174][175]

V prvom aj druhom kole sa zviditeľnila obec Kúty, do ktorej, vďaka jej blízkosti k českým hraniciam, prišlo voliť množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, keďže bolo možné voliť len z územia Slovenska.[176] Predseda vlády Peter Pellegrini prisľúbil, že v budúcich voľbách sa už bude dať voliť aj zo zahraničia.[177]

Výsledky volieb

upraviť
 
Výsledky prvého kola volieb podľa okresov. V modrých zvíťazila Čaputová, v červených Šefčovič, vo fialových Harabin.

Prvé kolo

upraviť
 
Výsledky prvého kola volieb na úrovni obcí.

V prvom kole volieb prezidenta dňa 16. marca 2019 sa zúčastnilo 2 158 859 voličov, čo predstavuje 48,74 % zapísaných voličov. Platných hlasov bolo 2 145 364. Do druhého kola postúpili prví dvaja najúspešnejší kandidáti – Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Zuzana Čaputová zvíťazila v 71 zo 79 okresov Slovenska. Zuzana Čaputová tiež vyhrala prvé kolo volieb v 1754 z 2926 obcí a miest a vo všetkých krajoch. Najvýraznejšie bodovala v Bratislavskom kraji. Zuzana Čaputová víťazila prakticky všade, jasnú prevahu však vidieť na západnom Slovensku, veľkej väčšine stredného Slovenska, ale aj v okolí Košíc, Popradu či Kežmarku. Vyhrala vo všetkých krajských mestách a v drvivej väčšine okresných a väčších miest. V Bratislave dostala 61,52 % hlasov, v Trnave 47,48 %, v Trenčíne 48,5 %, v Banskej Bystrici takmer 50 %. Darilo sa jej aj v mnohých mestách na východe Slovenska, kde na vidieku uspeli jej súperi. Vyhrala v Humennom, Michalovciach, Vranove nad Topľou či Trebišove. Dôležité víťazstvá zaznamenala v mestách na katolíckej Orave (Námestovo vyše 33 %, Dolný Kubín dokonca 42 % hlasov). Mapa ukazuje tiež Čaputovej víťazstvá na Žitnom ostrove. Kandidátovi maďarskej národnosti Bélovi Bugárovi vyfúkla Komárno (vyše 52 % hlasov), Štúrovo (49 %), Dunajskú Stredu (61 % hlasov) aj Veľký Meder (51 % hlasov).[178]

Východ podržal kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča, zvíťazil tam v okresoch Sabinov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Sobrance, ale získal aj kysucký okres Čadca. V mestách uspel minimálne, jedným z mála príkladov sú Medzilaborce. Bašty Maroša Šefčoviča boli v okolí Vranova nad Topľou, obce medzi Trebišovom a Michalovcami či viacero obcí na Šariši. Vyhral aj v Poltári (aj keď len o pár desatín percenta: mal 23,68 % percenta, Čaputová 23,23 %), ale napríklad aj v niektorých dedinách v okolí Šurian, Zlatých Moraviec a Topoľčian. Až na výnimky, ako sú obce Košeca či Mikušovce, sa mu nedarilo na Považí.

Na východe sa darilo aj Štefanovi Harabinovi. Jediným okresom, kde vyhral, je Svidník – tesne pred Marošom Šefčovičom. V okrese Kežmarok, kde je aj Harabinova rodná obec Ľubica, zvíťazila Čaputová. Vo svojom rodisku Ľubici získal Harabin 46 % hlasov. Harabin zvíťazil aj v dvoch východoslovenských mestách: Svidníku (29,27 %) a Snine (26,39 %). V oboch súperil o výhru s Marošom Šefčovičom.

Marian Kotleba okrem niektorých dedín v okolí Jelšavy či Krupiny získal aj pár dedín na Spiši, no uspel napríklad aj v Lendaku, kde ho volilo takmer 35 % ľudí. Na západe krajiny si takéto výrazné víťazstvo pripísal skôr výnimočne, no víťazom bol aj pre voličov v Kuklove na Záhorí či v Svätoplukove južne od Nitry.

Ďalší kandidáti uspeli v očakávaných baštách: František Mikloško na Orave, Béla Bugár v niektorých dedinách na juhu Slovenska, najmä v okolí Rimavskej Soboty a v okolí Tornale.[179]

Poradie podľa získaných hlasov bolo nasledovné:[2]

Kandidát Počet
hlasov
Pomer k počtu
platných hlasov
Počet víťazných
okresov
Počet víťazných
obcí
Zuzana Čaputová 870 415 40,57 % 71 1 754
Maroš Šefčovič 400 379 18,66 % 7 604
Štefan Harabin 307 823 14,34 % 1 218
Marian Kotleba 222 935 10,39 % 0 145
František Mikloško 122 916 5,72 % 0 46
Béla Bugár 66 667 3,10 % 0 156
Milan Krajniak 59 464 2,77 % 0 3
Eduard Chmelár 58 965 2,74 % 0 0
Martin Daňo 11 146 0,53 % 0 0
Róbert Švec 6 567 0,30 % 0 0
Juraj Zábojník 6 219 0,28 % 0 0
Ivan Zuzula 3 807 0,17 % 0 0
Bohumila Tauchmannová 3 535 0,16 % 0 0
Robert Mistrík[pozn 3] 3 318 0,15 % 0 0
József Menyhárt[pozn 4] 1 208 0,05 % 0 0
Spolu 2 145 364 100 % 78 2 926
Platné hlasy 2 145 364 99,4 %
Neplatné/neodovzdané hlasy 13 495 0,6 %
Všetky hlasy 2 158 212 100 %
Registrovaní voliči/Účasť 4 429 033 48,74 %
Zdroj: Štatistický úrad SR

Druhé kolo

upraviť
 
Výsledky druhého kola volieb podľa okresov. V červených zvíťazila Čaputová, v sivých Šefčovič
 
Výsledky druhého kola volieb na úrovni obcí. V modrých zvíťazila Čaputová, v červených Šefčovič, v zelených bola remíza hlasov a v šedých sa nehlasovalo (vojenský obvod).

Druhé kolo volieb sa konalo 30. marca 2019. Víťazkou sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 58,40 %, čiže 1 056 582 hlasov a stala sa tak prvou prezidentkou Slovenska v dejinách. Jej protikandidát Maroš Šefčovič získal 41,59 % (752 403 hlasov).[180] Volebná účasť dosiahla 41,79 %, čo bol historicky najnižší počet voličov, ktorí sa dostavili k urnám v prezidentských voľbách.[181] Šefčovič vyhral v 1499 dedinách a mestách, Čaputová bola víťazkou v 1406 sídlach. Až v 21 obciach sa skončil súboj remízou.

V žiadnom z krajských miest nezískala Zuzana Čaputová menej ako 60 % hlasov – teda až na jednu výnimku. V Nitre jej pár desatín chýbalo: volilo ju tam 59,23 % voličov. Čaputová s náskokom zvíťazila aj v Prešove, kde za ňu hlasovalo vyše 61 % voličov. Pritom Prešovský kraj ako jediný získal Maroš Šefčovič, aj keď treba povedať, že jeho víťazstvo v tomto kraji bolo tesné: uhral ho v pomere 51 ku 49. V tomto kraji vidno rozdiely medzi západnou časťou pred tunelom Branisko a východnými okresmi kraja. V Banskej Bystrici, Trenčíne či Trnave volilo Čaputovú viac ako 63 % voličov, v bratislavských mestských častiach sa podpora novej prezidentky vyšplhala aj vysoko nad 70 %. V bratislavskom Starom Meste získala takmer 80 %, na najväčšom slovenskom sídlisku Petržalka vyše 72 % voličov. Čaputová uspela aj v okrese Pezinok, odkiaľ pochádza. Hlasovalo tam za ňu takmer 72 % voličov. Najtesnejšie bolo víťazstvo Čaputovej v Žilinskom kraji, kde za ňu hlasovalo necelých 51 % voličov. Prispeli k tomu Kysuce, tradičná bašta Smeru, kde jasne dominoval Maroš Šefčovič. V okrese Čadca ho volilo vyše 67 % voličov. Podobné to bolo v okrese Kysucké Nové Mesto, kde Maroš Šefčovič získal takmer 63 % hlasov. Inak sa rozhodovali voliči na neďalekej konzervatívnej Orave. Čaputová vyhrala v okrese Dolný Kubín (v pomere 60 ku 40 %), tesne aj v okrese Tvrdošín (50,39 ku 49,61 % voličov), no v okrese Námestovo vyhral Šefčovič (v pomere 55:45). V okrese Poprad vyhrala Čaputová v pomere 63:37 %, v okrese Svidník bol výsledok 66 ku 34 %. Práve v okrese Svidník v prvom kole ako v jedinom vyhral Štefan Harabin.[182]

Zuzana Čaputová si pripísala sídla na západe a juhu Slovenska, uspela na dolnej Orave či Liptove, na Záhorí, na Gemeri, v Above a Novohrade. Zaujímavé, že Zuzana Čaputová vyhrala v rodisku Štefana Harabina. Volilo ju tam viac ako 59 % ľudí, Maroša Šefčoviča necelých 41 %. Zároveň platí, že miestni volili v prvom kole svojho rodáka (v prvom kole tam Harabina volilo 46 % voličov) a druhé kolo volieb do veľkej miery odignorovali a neprišli. Kým v prvom kole účasť dosiahla niečo vyše 50 %, v druhom nebola ani 30 %.

Maroš Šefčovič víťazil vo východoslovenských a kysuckých dedinách, ale čiastočne aj na Považí a strednom Slovensku. Šefčovič si pripísal víťazstvá v páse dedín od Detvy cez Hnúšťu, Jelšavu až po Nižnú Slanú. Ide o bašty voličskej podpory Mariana Kotlebu, ktorého voliči podľa prieskumu Focusu do veľkej miery druhé kolo ignorovali. Okrem východoslovenských okresov vyhral Šefčovič aj v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja, napríklad v Bánovciach nad Bebravou, v okrese Považská Bystrica či Púchov.[183]

Kandidát Počet

hlasov

Pomer k počtu

platných hlasov

Zuzana Čaputová 1 056 582 58,40 %
Maroš Šefčovič 752 403 41,59 %
Spolu 1 808 985 100 %
Platné hlasy 1 808 985 97,31 %
Neplatné/neodovzdané hlasy 38 130 2,69 %
Všetky hlasy 1 847 115 100 %
Registrovaní voliči/Účasť 4 419 883 41,79 %
Zdroj: Štatistický úrad SR Archivované 2024-04-23 na Wayback Machine

Výsledky podľa krajov

upraviť

Prvé kolo

upraviť
 • uvedené sú len výsledky kandidátov, ktorí dosiahli vo voľbách nad 2 %.[184]
Kraj Zuzana Čaputová Maroš Šefčovič Štefan Harabin Marian Kotleba František Mikloško Béla Bugár Milan Krajniak Eduard Chmelár
Bratislavský kraj 59,65 % 13,58 % 10,23 % 4,65 % 4,90 % 1,22 % 1,84 % 2,70 %
Trnavský kraj 45,32 % 15,95 % 11,98 % 9,21 % 4,53 % 6,19 % 2,49 % 2,74 %
Nitriansky kraj 39,42 % 19,07 % 13,18 % 9,74 % 4,03 % 7,24 % 2,70 % 2,76 %
Trenčiansky kraj 36,44 % 22,50 % 15,85 % 11,62 % 4,61 % 1,11 % 2,69 % 3,22 %
Žilinský kraj 33,82 % 20,14 % 16,30 % 13,30 % 7,98 % 1,22 % 2,66 % 2,87 %
Banskobystrický kraj 37,57 % 20,71 % 13,63 % 13,92 % 3,42 % 4,07 % 2,25 % 2,74 %
Košický kraj 38,97 % 18,12 % 15,21 % 10,40 % 5,49 % 4,01 % 3,57 % 2,52 %
Prešovský kraj 30,29 % 20,14 % 18,38 % 11,54 % 9,80 % 1,59 % 4,01 % 2,45 %

Druhé kolo

Kraj Zuzana Čaputová Maroš Šefčovič
Bratislavský kraj 73,74 % 26,25 %
Trnavský kraj 65,68 % 34,31 %
Nitriansky kraj 58,06 % 41,93 %
Trenčiansky kraj 51,69 % 48,30 %
Žilinský kraj 50,96 % 49,03 %
Banskobystrický kraj 55,51 % 44,48 %
Košický kraj 58,42 % 41,57 %
Prešovský kraj 48,96 % 51,03 %

Poznámky

upraviť
 1. Voľby prezidenta SR v rokoch 19931998 boli nepriame.
 2. a b Podľa hlasovacieho lístka
 3. Robert Mistrík sa vzdal kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej
 4. József Menyhárt sa vzdal kandidatúry v prospech Roberta Mistríka

Referencie

upraviť
 1. a b Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2019, vyhlásené 10. 1. 2019, s. 1.
 2. a b Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online. Archivované 2017-08-12 z originálu.
 3. SITA. Kiska ostáva prezidentom do Čaputovej inaugurácie. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-03-31. Dostupné online [cit. 2019-04-01]. ISSN 1335-4418.
 4. § 2 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2014, čiastka 63, s. 1334.
 5. čl. 101 ods. 3 ústavného zákona č. 460/1992 Z. z. z 1. septembra 1992, Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 6. čl. 103 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Z. z. z 1. septembra 1992, Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 7. § 106 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2014, čiastka 63, s. 1359.
 8. a b KERN, Miro. Čaputovej nestačí ani 51 percent, aby sa stala prezidentkou po prvom kole. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-02-28. Dostupné online [cit. 2019-03-18]. ISSN 1339-844X.
 9. KIŠOVÁ, Lucia. Môže byť Čaputová zvolená už v prvom kole? Právnici sa nezhodujú, hrozí chaos. HNonline.sk (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-18]. ISSN 1336-1996.
 10. a b DOSTÁL, Ondrej. Prečo Čaputová nemôže byť zvolená v prvom kole? Lebo Mečiar. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-18]. ISSN 1339-844X.
 11. Voľba prezidenta '99 - súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1999-05-30, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 12. Voľba prezidenta '99 - účasť voličov podľa okresov a za SR (relatívne ukazovatele) [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1999-05-30, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 13. Voľba prezidenta '99 - počet a podiel hlasov za SR [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1999-05-30, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 14. Poslanci [online]. Stupava: Mestský úrad v Stupave, rev. 2019-03-18, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 15. HAULÍK, Štefan. Ešte raz k nadpolovičnej väčšine hlasov potrebnej na voľbu prezidenta. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-03-03. Dostupné online [cit. 2019-03-18]. ISSN 1339-844X.
 16. a b KERN, Miro. Môže sa stať Čaputová prezidentkou už po prvom kole? (anketa s právnikmi). Denník N (Bratislava: N Press), 2019-03-02. Dostupné online [cit. 2019-03-18]. ISSN 1339-844X.
 17. a b Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2019-02-10]. Dostupné online.
 18. a b FILOVÁ, Katarína. Zoznam kandidátov na prezidenta sa uzavrel. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-02-01. Dostupné online [cit. 2019-02-10]. ISSN 1336-197X.
 19. GEHREROVÁ, Ria. Bugár je 28 rokov poslancom, teraz chce byť prezidentom, ktorý spojí polarizovanú spoločnosť. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-06-09. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1339-844X.
 20. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár už nazbieral 30-tisíc podpisov na svoju prezidentskú kandidatúru. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-09-06. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1339-844X.
 21. SITA. Právnička Čaputová ohlásila prezidentskú kandidatúru. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-05-29. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1335-4418.
 22. Reportáž: Zuzana Čaputová odovzdala potrebný počet podpisov pre svoju kandidatúru na prezidentku.Mistríka vyzvala do diskusie. netky.sk, 2019-01-24. Dostupné online [cit. 2019-01-30].
 23. Daňo chce kandidovať na prezidenta, s kamerou plánuje chodiť za poslancami kvôli podpisom. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2018-02-16. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1336-1996.
 24. SITA. Daňo kandiduje na prezidenta, šesť podpisov má od 'kollárovcov'. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-01-24. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1336-197X.
 25. DANIŠKA, Jaroslav. Krátke správy redakcie. Denník Postoj (Bratislava: Postoj Media), 2019-03-13. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-720X. Archivované 2019-03-30 z originálu.
 26. PRUŠOVÁ, Veronika. Harabin potvrdil, že chce kandidovať na prezidenta. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-04-18. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1339-844X.
 27. Iniciatíva za Harabinovu prezidentskú kandidatúru vyzbierala dostatok podpisov. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2018-11-15. Dostupné online [cit. 2019-01-09].
 28. TASR. Ďalší kontroverzný kandidát na prezidenta? Podpisy začal zbierať Eduard Chmelár. Pravda (Bratislava: Perex), 2018-04-23. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1336-197X.
 29. TASR. Aj Chmelár odovzdal podpisy, chce byť prezidentom bežných ľudí. TA3 (Bratislava), 2019-01-28. Dostupné online [cit. 2019-01-28]. Archivované 2019-01-29 z originálu.
 30. Marian Kotleba ohlásil kandidatúru na prezidenta. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 31. SITA. Kotleba odovzdal podpisy, zabojuje o post prezidenta. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-30. Dostupné online [cit. 2019-01-31]. ISSN 1335-4418.
 32. TASR. Do prezidentského súboja sa zapojí aj Krajniak zo Sme rodina. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1335-4418.
 33. ČTK; SITA. Prvým oficiálnym kandidátom na prezidenta je Milan Krajniak. Trend (Bratislava: TREND Holding), 2018-08-11. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1336-2674.
 34. TASR. Mikloško pôjde do prezidentských volieb s podporou OKS. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-07-26. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1335-4418.
 35. a b TASR. KDH v prvom kole prezidentských volieb podporí Františka Mikloška. Denník Postoj (Bratislava: Postoy), 2019-02-16. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. ISSN 1336-720X.
 36. TASR. Kresťanskí politici podporili Mikloška: Vždy stál na strane pravdy. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-03-11. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-1996.
 37. KERN, Miro. Do prezidentských volieb ide František Mikloško, kandidovať bude tretíkrát. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-06-06. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1339-844X.
 38. TASR. Mikloško odovzdal podpisy pre prezidentskú kandidatúru. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-25. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1335-4418.
 39. a b KRBATOVÁ, Lucia. Šefčovič prijal ponuku Smeru, ohlásil kandidatúru na prezidenta. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-18. Dostupné online [cit. 2019-01-18]. ISSN 1335-4418.
 40. Kandidát Smeru Maroš Šefčovič odovzdal podpisy poslancov. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-31. Dostupné online [cit. 2019-01-31]. ISSN 1339-844X.
 41. TASR. Na post prezidenta chce kandidovať aj Róbert Švec. Trend (Bratislava: TREND Holding), 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1336-2674.
 42. SITA. Švec vyzbieral podpisy pod petíciu na prezidentskú kandidatúru. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-11-25. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1335-4418.
 43. Občianska aktivistka Bohumila Tauchmannová Záborská ohlásila svoju kandidatúru na prezidentku. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2018-06-19. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 44. TASR. Tauchmannová vyzbierala podpisy na prezidentskú kandidatúru. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-09-19. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1335-4418.
 45. TASR. Prezidentom sa chce stať aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2018-02-19. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 46. Juraj Zábojník vyzbieral vyše 15-tisíc podpisov, potrebných pre kandidatúru na prezidenta. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2018-08-13. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 47. a b c SITA. Na prezidenta kandiduje aj Ivan Zuzula, podporujú ho konzervatívci. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-31. Dostupné online [cit. 2019-02-03]. ISSN 1335-4418.
 48. a b TASR. J. Menyhárt sa vzdal kandidatúry na post prezidenta SR. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-02-19. Dostupné online [cit. 2019-02-19].
 49. a b SLIZ, Martin; DEDINSKÝ, Matej; HANÁK, Peter. Robert Mistrík končí v prezidentských voľbách. Podporí Zuzanu Čaputovú. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2019-02-26. Dostupné online [cit. 2019-02-26].
 50. a b ČTK. Zvrat na Slovensku: Volby prezidenta mají novou favoritku, Čaputovou podpořil i Kiska [online]. zpravy.aktualne.cz, 2019-02-26, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 51. Nový kandidát na prezidenta, je ním predseda SMK. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2018-09-29. Dostupné online [cit. 2018-10-03]. ISSN 1336-1996.
 52. TASR. József Menyhárt odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru. netky.sk, 2019-01-28. Dostupné online [cit. 2019-01-30].
 53. KERN, Miro. Vedec Robert Mistrík ohlásil kandidatúru na prezidenta. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-05-15. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1339-844X.
 54. TASR. Kandidát na prezidenta Mistrík už má dostatok podpisov, volá po spojení síl. Pravda (Bratislava: Perex), 2018-11-17. Dostupné online [cit. 2019-01-09]. ISSN 1336-197X.
 55. Prvým kandidátom na post prezidenta v roku 2019 je Radovan Znášik. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2017-09-04. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 56. a b SITA. Znášik odovzdal podpisy, na prezidentskú kandidatúru však nespĺňa vek. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-29. Dostupné online [cit. 2019-01-31]. ISSN 1335-4418.
 57. a b Nečakaný kandidát na prezidenta: Dôchodca získal podpisy priamo od poslancov. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-01-30. Dostupné online [cit. 2019-02-03].
 58. a b c Z farmára Martina Konečného z Hornej Krupej prezident zatiaľ nebude. Trnavský hlas (Trnava: WebHouse), 2019-02-02. Dostupné online [cit. 2019-02-11].
 59. SITA. Danko neprijal kandidatúru Znášika, nespĺňa vekovú podmienku. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-31. Dostupné online [cit. 2019-02-03]. ISSN 1335-4418.
 60. cho. Danko zmenil postoj. Dôchodcovi, ktorý oklamal poslancov, kandidovať nedovolí. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-01-31. Dostupné online [cit. 2019-02-02]. ISSN 1336-1996.
 61. TASR. Dôchodca získal podpisy na prezidentskú kandidatúru v parlamente. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-01-30. Dostupné online [cit. 2019-02-02]. ISSN 1335-4418.
 62. KERN, Miro. Dôchodca konšpirátor oklamal poslancov a bude zrejme kandidovať za prezidenta. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-29. Dostupné online [cit. 2019-02-02]. ISSN 1339-844X.
 63. O post prezidenta zabojuje 13 mužov a dve ženy. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2019-02-01. Dostupné online [cit. 2019-02-05].
 64. TASR. Najvyšší súd SR zamietol žaloby R. Znášika a J. Molnára. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-02-08. Dostupné online [cit. 2019-02-09].
 65. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. februára 2019, sp. zn. 3Volpp/1/2019, [cit. 2019-03-19]. Dostupné online.
 66. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7. februára 2019, sp. zn. 2Volpp/1/2019, [cit. 2019-03-19]. Dostupné online.
 67. Oskar Fegyveres – kandidát na prezidenta 2019 [online]. [s. l.]: Prezidentské voľby na Slovensku 2019, 2018-09-13, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online. Archivované 2019-05-28 z originálu.
 68. Nielen Krajniak a Kotleba. Dnes oznámil kandidatúru na prezidenta aj Oskar Fegyveres. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2018-09-21]. ISSN 1336-1996.
 69. KRBATOVÁ, Lucia. Oskar Fegyveres: Ak sa niekto priznal zo sledovania novinárov, Kriak bol prvý. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-11-02. Dostupné online [cit. 2019-01-31]. ISSN 1335-4418.
 70. Gabriela Drobová chce kandidovať na post prezidentky. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2018-09-16. Dostupné online [cit. 2018-09-21].
 71. TASR. G. Drobová nebude kandidovať v prezidentských voľbách. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-01-31. Dostupné online [cit. 2019-01-31].
 72. KERN, Miro. Kiska už nebude kandidovať za prezidenta, z politiky však neodíde. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-05-15. Dostupné online [cit. 2018-05-15]. ISSN 1339-844X.
 73. KRBATOVÁ, Lucia. Fico ohlásil, že nebude kandidovať na prezidenta. SME (Bratislava: Petit Press), 2017-12-08. Dostupné online [cit. 2018-06-01]. ISSN 1335-4418.
 74. KERN, Miro. Kandidátov na prezidenta rýchlo pribúda, ohlásili sa aj Kotleba, Krajniak či Fegyveres (prehľad mien). Denník N (Bratislava: N Press), 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2018-06-01]. ISSN 1339-844X.
 75. Pál Csáky sa rozhodol nekandidovať v prezidentských voľbách. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2018-07-31. Dostupné online [cit. 2018-08-02].
 76. KERN, Miro. Lajčák odmietol kandidovať za prezidenta, 14 mesiacov do volieb nie je známy silný kandidát. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-01-24. Dostupné online [cit. 2019-01-18]. ISSN 1339-844X.
 77. TASR. F. Mikloško: Nebudem kartou kortešačky medzi politickými stranami. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-12-16. Dostupné online [cit. 2019-01-18].
 78. TASR. Remišová definitívne oznámila, že nebude kandidovať v prezidentských voľbách. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-01-17. Dostupné online [cit. 2019-01-18]. ISSN 1336-1996.
 79. OĽaNO vyzvalo prezidentských kandidátov. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-12-17. Dostupné online [cit. 2019-01-18]. ISSN 1339-844X.
 80. TASR, lm. Danko nebude kandidovať za prezidenta. SNS nepostaví do volieb nikoho. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-01-27. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. ISSN 1336-1996.
 81. Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1999-03-18, [cit. 2019-02-11]. Dostupné online.
 82. Je čas spojiť sily. [online]. Mistrík2019.sk, 2018-11-21, [cit. 2018-12-18]. Dostupné online.
 83. TA3; TASR. Čaputová s Mistríkom sa dohodli, jeden z nich sa vzdá kandidatúry. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-01-22. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. Archivované 2019-01-26 z originálu.
 84. PS si dalo urobiť prieskum šancí Zuzany Čaputovej. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-20. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1339-844X.
 85. TASR. Šefčovič: Prezidentské voľby sú o vízii pre Slovensko, nie o prieskumoch. Bratislavské noviny (Bratislava: NIVEL PLUS), 2019-02-26. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-362X.
 86. VIDEO Marušiak: Agentúry si koledujú o stratu dobrého mena. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-197X.
 87. HANÁK, Peter. Slabších kandidátov dráždia prieskumy. Čo sa treba pýtať silných (podcast). Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-31].
 88. TASR. Koaličný Most-Híd podporil pred druhým kolom Čaputovú. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-03-21. Dostupné online [cit. 2019-03-21]. ISSN 1335-4418.
 89. DEDINSKÝ, Matej. Šefčovič chce debatu v cudzom jazyku. Nie je dôvod, odkazujú od Čaputovej. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2019-03-22. Dostupné online [cit. 2019-03-23].
 90. Zeman se setkal v Lánech se slovenským prezidentským kandidátem Šefčovičem, popřál mu úspěch [online]. Praha: Česká televize, rev. 2019-03-24, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 91. PRUŠOVÁ, Veronika. Aj Kočner vo väzbe nám ukazuje, prečo je Ústavný súd dôležitý. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-18. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1339-844X.
 92. a b c KRBATOVÁ, Lucia. Čaputová sa nevzdá v prospech Mistríka len preto, ak by mal vyššie preferencie. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-02-04. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1335-4418.
 93. a b Pozrite si prezidentskú debatu TRENDU s piatimi najsilnejšími kandidátmi. Trend (Bratislava: TREND Holding), 2019-02-05. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1336-2674.
 94. KERN, Miro. Mikloško: Prieskumy sú zatiaľ fiktívne a tlak, aby som sa vzdal, je absurdný. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-11. Dostupné online [cit. 2019-02-11]. ISSN 1339-844X.
 95. Teraz.sk. R. Fico: Nezúčastním sa nadchádzajúcej voľby na sudcu ústavného súdu. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-02-19. Dostupné online [cit. 2019-02-20].
 96. a b c TA3 TASR. Chmelár chce ako prezident novú ústavu, Zábojník pomáhať ľuďom. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-02-10. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 97. Môj program [online]. harabin-2019.sk, [cit. 2019-02-10]. Dostupné online.
 98. TA3. Stop LGBT, vyzývajú kotlebovci. Čelia trestnému oznámeniu. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-02-11. Dostupné online [cit. 2019-02-11]. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 99. Prezidentskí kandidáti o interrupciách. Denník Postoj (Bratislava: Postoy), 2019-02-04. Dostupné online [cit. 2019-02-11]. ISSN 1336-720X.
 100. HANUS, Martin. Čo povedal arcibiskup Orosch a aká je pravda. Denník Postoj (Bratislava: Postoy), 2019-03-11. Dostupné online [cit. 2019-03-14]. ISSN 1336-720X.
 101. KREMPASKÝ, Ján. Pastierske listy vymenila cirkev za volebnú agitáciu. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-03-12. Dostupné online [cit. 2019-03-14]. ISSN 1335-4418.
 102. Ladislav Bariak ml.. Kňaz Halík: Čaputovej som sa ospravedlnil za útoky z istých katolíckych kruhov. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2019-03-13. Dostupné online [cit. 2019-03-14].
 103. Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2014-05-29, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 104. a b c d e f g h i ŠÍPOŠ, Gabriel; HRADICKÝ, Ján; Transparency International Slovensko. V peňaženkách občanov už vyhrala Čaputová. blog.sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2019-02-26. Dostupné online [cit. 2019-03-31].
 105. a b c d e f g h Financovanie [online]. Bratislava: Transparency International Slovensko, [cit. 2019-03-16]. Dostupné online.
 106. KERN, Miro. Prieskum Focusu: Ak by Kiska nekandidoval, najväčšiu šancu má Radičová. Tá prezidentkou byť nechce. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-05-07. Dostupné online [cit. 2019-01-09]. ISSN 1339-844X.
 107. MIKUŠOVIČ, Dušan. Prezidentský prieskum AKO: Lídrom je Mistrík, bez ohláseného kandidáta Smeru sa dostal vysoko aj Chmelár. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-09-11. Dostupné online [cit. 2019-01-09]. ISSN 1339-844X.
 108. Preferencie možných kandidátov na post prezidenta – sept. 2018 [online]. [Cit. 2018-10-03]. Dostupné online.
 109. Preferencie možných kandidátov na post prezidenta – november 2018 [online]. [Cit. 2018-11-19]. Dostupné online.
 110. a b tba, cho. Prezidentský prieskum: Tesný súboj na čele, Bugárovi uškodia kandidáti koalície. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2018-12-12. Dostupné online [cit. 2019-01-09]. ISSN 1336-1996.
 111. SLOSIARIK, Martin. Preferencie kandidátov na post prezidenta – január 2019 [online]. Bratislava: FOCUS, 2019-01-27, [cit. 2019-01-27]. Dostupné online.
 112. MIKUŠOVIČ, Dušan. Bleskový prezidentský prieskum bez Danka: Mistrík vedie, Harabin súperí so Šefčovičom. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-29. Dostupné online [cit. 2019-02-11]. ISSN 1339-844X.
 113. AKO. Prieskum prezidentských preferencií – február 2019 [online]. Bratislava: AKO, 2019-02-12, [cit. 2019-02-13]. Dostupné online.
 114. a b c SLOSIARIK, Martin. Preferencie kandidátov na post prezidenta – február 2019 [online]. Bratislava: Focus, 2019-02-13, [cit. 2019-02-13]. Dostupné online. Archivované 2019-02-18 z originálu.
 115. a b c TASR. Prieskum AKO nameral vyrovnanú trojicu favoritov. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-02-17. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. ISSN 1335-4418.
 116. Prieskum: Čaputová prvýkrát preskočila Mistríka, jednoznačne by vyhral Šefčovič. Hospodárske noviny (Bratislava), 2019-02-25. Dostupné online [cit. 2019-02-25].
 117. Prezidentské voľby – prieskum pre RTVS [online]. Median SK, [cit. 2019-02-26]. Dostupné online.
 118. Preferencie kandidátov na post prezidenta – február II. 2019 [online]. Focus, 27.2.2019, [cit. 2019-02-27]. Dostupné online.
 119. Výsledky prieskumu preferencií pre voľby prezidenta SR, o volebnej účasti, o istote volebného rozhodnutia pre jednotlivých kandidátov [online]. ako.sk, [cit. 2019-02-27]. Dostupné online.
 120. Preferencie kandidátov na post prezidenta – február III. 2019 [online]. Focus, 2019-02-28, [cit. 2019-02-28]. Dostupné online. Archivované 2019-03-01 z originálu.
 121. Prezidentské preferencie 27.-28.2.2019 [online]. ako.sk, [cit. 2019-03-01]. Dostupné online.
 122. lm. Prieskum agentúry Phoenix ukazuje úplne odlišné čísla. Vedie Šefčovič pred Čaputovou. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-1996.
 123. a b c d e f g h i j k Exkluzívny prieskum: Prvé reálne čísla, ktoré ukazujú, kto sa môže stať novým prezidentom. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-01-27. Dostupné online [cit. 2019-01-27]. Archivované 2019-01-27 z originálu.
 124. a b SLOSIARIK, Martin. 2. kolo prezidentských volieb – február 2019 [online]. Bratislava: Focus, 2019-03-01, [cit. 2019-02-03]. Dostupné online.
 125. Exkluzívny prieskum pre TV Markíza: V druhom kole by mal dominovať jeden kandidát [online]. . Dostupné online.
 126. Exkluzívny prieskum pre RTVS pred II. kolom prezidentských volieb [online]. Median SK, [cit. 2019-03-21]. Dostupné online.
 127. TA3 TASR. Prezidentskí kandidáti predstavili svoje priority na poste hlavy štátu. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2018-06-24. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. Archivované 2019-02-05 z originálu.
 128. Týždeň. Prezidentská diskusia: Čaputová, Mikloško, Krajniak. tyzden.sk (Košice), 2018-12-10. Dostupné online [cit. 2019-03-14].
 129. Prvá prezidentská diskusia Denníka N po vyhlásení termínu volieb. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-01-13. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1339-844X.
 130. TA3. SNS o prezidentských voľbách / Predseda vlády o situácii v Smere-SD / Súboj o prezidentský úrad. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-01-27. Dostupné online [cit. 2019-01-29]. Archivované 2019-01-29 z originálu.
 131. Moja vízia prezidentského úradu. Levočské fórum (Levoča), 2019-02-01. Dostupné online [cit. 2019-02-01].
 132. TASR. Krajniak chce klásť dôraz na domácu politiku, Harabin na zahraničnú. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-02-03. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1335-4418.
 133. OSVALDOVÁ, Lucia. Európska debata: Harabin by zrušil sankcie voči Rusku, jadro EÚ je podľa Mistríka len „Ficova póza“. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-02-07. Dostupné online [cit. 2019-02-09]. ISSN 1339-844X.
 134. Mistrík tvrdí, že chce spájať. Podľa Bugára už teraz rozdeľuje. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-02-07. Dostupné online [cit. 2019-02-14]. ISSN 1336-197X.
 135. TV Markíza. Prvý prezidentský duel Na telo. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-02-10. Dostupné online [cit. 2019-02-10]. Archivované 2019-02-09 z originálu.
 136. TA3; TASR. O marihuane aj extrémizme. Čaputová a Mistrík sa stretli v dueli. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-02-10. Dostupné online [cit. 2019-02-11]. Archivované 2019-02-12 z originálu.
 137. Harabin by chcel vládnuť ako diktátor, tvrdí Chmelár. Budem postupovať iba podľa ústavy, povedal Harabin. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-02-11. Dostupné online [cit. 2019-02-14]. ISSN 1336-197X.
 138. TA3. Stav vo vyšetrovaní vraždy novinára / Súboj o prezidentský úrad. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-02-17. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. Archivované 2019-02-18 z originálu.
 139. Mistrík aj Čaputová by ako prezidenti zrejme zobrali Dankovi účasť na európskych samitoch. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-02-17. Dostupné online [cit. 2019-02-17]. [nefunkčný odkaz]
 140. Čaputová ochorela. Účasť na ekonomickej debate zrušil aj Mistrík, lebo neprišiel Šefčovič. hnonline (Bratislava: Hospodárske noviny), 2019-02-18. Dostupné online [cit. 2019-02-18].
 141. Prezidentskí kandidáti vyrazili vlakom, aby spolu diskutovali. MY Regióny (Sme), 2019-02-19. Dostupné online [cit. 2019-02-19].
 142. Prezidentskí kandidáti diskutovali s redaktormi Postoja. Denník Postoj (Bratislava: Postoj), 2019-02-19. Dostupné online [cit. 2019-02-20]. ISSN 1336-720X.
 143. TA3. Duel prezidentských kandidátov Zábojníka a Zuzulu. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 144. TA3. Duel prezidentských kandidátov Bugára a Krajniaka. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-04. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 145. TA3. Duel prezidentských kandidátov Kotlebu a Daňa. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-05. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 146. TA3. Duel prezidentských kandidátov Harabina a Chmelára. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-06. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 147. TA3. Duel prezidentských kandidátov Šveca a Šefčoviča. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-07. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 148. TA3. Duel prezidentských kandidátov Čaputovej s Mikloškom. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-08. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 149. Nestihli ste prvú prezidentskú debatu? Tu si ju môžete pozrieť. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-03-08. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 150. Druhá prezidentská debata za nami. Ak ste ju nestihli, tu si ju môžete pozrieť. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-03-09. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 151. Čaputová, Šefčovič, Harabin a Kotleba. Tu si môžete pozrieť tretiu prezidentskú debatu. tvnoviny.sk (Bratislava: MARKÍZA – SLOVAKIA), 2019-03-10. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 152. TA3. Diskusia kandidátov R. Šveca, J. Zábojníka a I. Zuzulu. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-11. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 153. TÓDOVÁ, Monika. Čaputová žiada odstrihnúť Smer od polície a prokuratúry, Šefčovič hovorí, že on nie je zlo (prepis diskusie). Denník N (Bratislava: N Press), 2019-03-12. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1339-844X.
 154. a b c Slovensko volí prezidenta, spoznajte ho lepšie s RTVS [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, [cit. 2019-03-31]. Dostupné online.
 155. HEBERTOVÁ, Viera. Čaputová a Šefčovič by Slovensko mafiánskym štátom nikdy nenazvali. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-03-12. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-197X.
 156. TA3. Diskusia kandidátov B. Bugára, M. Daňa, M. Kotlebu a F. Mikloška. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-12. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 157. TA3. Diskusia kandidátov Z. Čaputovej, Š. Harabina, M. Krajniaka a M. Šefčoviča. TA3 (Bratislava: C.E.N.), 2019-03-13. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. Archivované 2019-03-31 z originálu.
 158. TÓDOVÁ, Monika; ONUFEROVÁ, Marianna. Šefčovič útočil na Čaputovú od prvej minúty: Jej liberálna agenda sa nezhoduje s kresťanskými hodnotami. Denník N (Bratislava: N Press), 2019-03-17. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1339-844X.
 159. TASR. Čaputová aj Šefčovič cítia volanie po zmene, obaja idú vyhrať. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-03-17. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-197X.
 160. a b kh. Duely Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča prinesú RTVS aj Markíza. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-03-22. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-1996.
 161. Prezidentský duel (diskusia Denníka N) [online]. Tootoot, [cit. 2019-03-19]. Dostupné online.
 162. a b c d Posledné prezidentské debaty [online]. SPOLU - občianska demokracia, Facebooková stránka, [cit. 2019-03-25]. Dostupné online.
 163. a b ČTK, cho. Medzi Čaputovou a Šefčovičom to v diskusii aj iskrilo, najmä keď spomenuli Kočnera. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2019-03-23. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-1996.
 164. Volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili, volíme prezidenta SR. Teraz.sk (Bratislava: Tlačová agentúra Slovenskej republiky), 2019-03-16. Dostupné online [cit. 2019-03-16].
 165. Voľby v jednom Malackom okrsku začali neskôr, chýbal člen komisie [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 166. TASR. Pred otvorením volebnej miestnosti zomrel predseda komisie v Janiciach. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-03-16. Dostupné online [cit. 2019-03-31].
 167. Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy [online]. Medzany: Obecný úrad v Medzanoch, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 168. Incident pri prezidentských voľbách. Muž vzal urnu a vyhodil ju na cestu, volebnú miestnosť museli zatvoriť [online]. Bratislava: MAFRA Slovakia, 16.3.2019, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 169. Opitý poslanec ukradol v Medzanoch urnu a vyhodil ju na ulicu, voľby sa predlžujú [online]. Televízne noviny, 16.3.2019, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 170. Hnutie OĽaNO odsúdilo čin svojho poslanca v Medzanoch: Vyzývame ho na odstúpenie! [online]. Prešov.dnes24.sk, [cit. 2019-03-17]. Dostupné online.
 171. pozri § 351 zákon č. 300/2005 Z. z. z 20. mája 2005, Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 172. pozri §§ 240 a 348 zákona č. 301/2005 Z. z. z 24. mája 2005, Trestného poriadku v znení neskorších predpisov
 173. Za volebný incident odsúdil súd poslanca na rok väzenia podmienečne. Teraz.sk (Bratislava: Tlačová agentúra Slovenskej republiky), 2019-03-18. Dostupné online [cit. 2019-03-18].
 174. TASR. Š. Harabin: Podávam ústavnú sťažnosť k prezidentským voľbám. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-03-25. Dostupné online [cit. 2019-03-26].
 175. TASR. Na Ústavný súd už prišla sťažnosť Š. Harabina k voľbám prezidenta SR. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-03-26. Dostupné online [cit. 2019-03-26].
 176. MICHALKOVÁ, Tatiana. V Kútoch sa stretlo takmer celé Slovensko. Pravda (Bratislava: Perex), 2019-03-30. Dostupné online [cit. 2019-03-31]. ISSN 1336-197X.
 177. TÖRÖKOVÁ, Martina. Vrátili sa na Slovensko, aby mohli voliť. Premiér sľubuje, že poslednýkrát. tvnoviny.sk (Bratislava: TV Markíza), 2019-03-30. Dostupné online [cit. 2019-03-31].
 178. MIKUŠOVIČ, Dušan. Čaputová dostala v Bratislave 60 percent, Šefčoviča a Harabina podržal východ (+mapa). Denník N, 2019-03-17. Dostupné online [cit. 2024-05-17].
 179. MIKUŠOVIČ, Dušan. Čaputová zvíťazila v šiestich z desiatich obcí a miest (+kto vyhral u vás na interaktívnej mape). Denník N, 2019-03-17. Dostupné online [cit. 2024-05-17].
 180. Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - [online]. volbysr.sk, [cit. 2019-04-01]. Dostupné online. Archivované 2019-04-01 z originálu.
 181. Druhé kolo s historicky najnižšou účasťou [online]. Pravda.sk, 2019-04-01, [cit. 2019-04-01]. Dostupné online.
 182. MIKUŠOVIČ, Dušan. Čaputová zvíťazila na západe, v strede aj na Gemeri. Šefčoviča podržal východ a Kysuce (+ mapa). Denník N, 2019-03-31. Dostupné online [cit. 2024-05-17].
 183. MIKUŠOVIČ, Dušan. Šefčovič zvíťazil vo viac obciach ako Čaputová, boli však menšie (+kto vyhral u vás na mape). Denník N, 2019-03-31. Dostupné online [cit. 2024-03-31].
 184. Výsledky prezidentských volieb 2019. SME. Dostupné online [cit. 2024-07-10].

Externé odkazy

upraviť