Voľný mandát alebo zriedkavejšie slobodný mandát je mandát (splnomocnenie voleného/delegovaného predstaviteľa), ktorý je neodvolateľný voličmi (resp. osobami, ktoré naňho delegovali) počas volebného obdobia

Volený zástupca s voľným mandátom koná samostatne "podľa svojho svedomia a presvedčenia". To znamená, že nie je viazaný akýmikoľvek príkazmi, či už od voličov alebo straníckej centrály.

Pozri aj

upraviť