Vodný kameň

Vodný kameň je vyzrážaný povlak uhličitanu vápenatého, na stenách nádob alebo potrubí, ktorými je vedená alebo predovšetkým zahrievaná a potom ochladzovaná tvrdá voda, ktorej teplota je nižšia ako 100 °C. Základnou zložkou vodného kameňa je zvyčajne uhličitan vápenatý. Tvorba vodného kameňa je spôsobená zmenou rovnováhy medzi iónmi kyseliny uhličitej a hydroxidu vápenatého pri zmene teploty a ich vylúčením z vody. Zamedzovanie tvorby vodného kameňa a jeho odstraňovanie možno riešiť rôznymi spôsobmi:

  • mechanické metódy: odieranie vzniknutého kameňa
  • chemické metódy: rozpúšťanie pomocou kyselín (kyselina citrónová,kyselina chlorovodíková)
  • fyzikálne metódy: magnetická úpravňa, galvanická úprava pomocou zinkovej anódy.
Vrstvičky vodného kameňa vo vodovodnom potrubí.

Vodný kameň má charakteristickú bielu farbu, v ojedinelých prípadoch môže byť zafarbený do žlta, prípadne do hneda. Jeho usadeniny sa dajú nájsť všade tam, kde preteká tvrdá voda.

Ako vodný kameň sú označované usadeniny, ktoré môžu vznikať z rôznych vápenatých a horečnatých solí rozpustených vo vode. Vodný kameň môže byť hladký alebo drsný, biely až žltavý/nahnedlý.

Vápenaté usadeniny sa tvoria tam, kde je ohrievaná voda z vodovodnej siete, napr. v ohrievačoch vody ako sú rýchlovarné kanvice, prístroje na prípravu kávy alebo v žehliacich staniciach. Tvrdá voda (obsahujúca vodný kameň) vzniká tak, že „mäkká“ dažďová voda presakuje skalnatým podložím s obsahom vápenca a rozpúšťa uhličitan vápenatý a horečnatý v minerálnej forme.

  • Vápnik (minerály s obsahom vápnika) je životne dôležitý. Telo potrebuje vápnik pre stavbu kostí a zubov, zrážanlivosť krvi, činnosť svalov a prenos vzruchov v nervovom systéme.
  • Vápnik obsiahnutý v pitnej vode však neprispieva k uspokojeniu jeho dennej potreby pre človeka nakoľko nie je organický ale minerálny, a preto sa pri jeho nadbytku tvoria v tele človeka žlčové alebo obličkové kamene. Ľudské telo vie 100% využiť iba organický vápnik, ktorý už bol metabolizovaný rastlinami, t.j. vápnik, ktorý sa nachádza v rastlinách alebo ich plodoch.
  • Vápnik tvorí podstatnú časť minerálov vo vode.