Vodorovnosť

(Presmerované z Vodorovný)

Vodorovnosť alebo horizontálnosť je rovnobežnosť s vodnou hladinou. Opakom je zvislosť.