Vojenská hodnosť

postavenie a právomoci vojaka v hierarchii armády

Vojenská hodnosť definuje postavenie a právomoci vojaka v hierarchii armády.

Keď je potrebné určiť vzťah nadradenosti-podradenosti medzi dvoma vojakmi rovnakej hodnosti, je vo väčšine armád považovaný za nadradeného ten, ktorý je služobne starší. V niektorých ohľadoch môže byť nadradenosť určená hodnosťami potlačená rozdelením právomocí, plynúcim z funkcie dotyčných (oblastný vrchný veliteľ bude nadradený všetkým jednotkám a ich veliteľom prideleným do jeho oblasti, aj keby mali niektorí vyššiu hodnosť ako on). Udelenie vyššej hodnosti sa nazýva povýšenie, odobranie vyššej hodnosti a udelenie nižšej sa nazýva degradácia.

Policajné hodnosti sú podobné, avšak začínajú nie na úrovni mužstva, ale na poddôstojníckej úrovni - strážmajstrom. Pokiaľ názvy vojenských poddôstojníckych hodnosti sú odvodené od vojenských jednotiek čata a rota (čatár, rotný), policajné sú odvodené od policajnej strážnice. Práporčícke a dôstojnícke hodnosti sú však už zhodné.

Hodnosti v Slovenskej armádeUpraviť

Hodnosti v našej armáde (Ozbrojené sily Slovenskej republiky) sú tu zoradené od najnižšej po najvyššiu, vedľa každej je taktiež hodnostná skratka. Hodnosť seržant (srž.) sa v súčasnej slovenskej pechotnej armáde nepoužíva. Vyskytuje sa len pri preklasifikovaní ruskej armády, nespája sa so západnou hodnosťou sergeant.

MužstvoUpraviť

PoddôstojníciUpraviť

 
Slovensko
 
Poddôstojníci Mužstvo
                     
Štábný
nadrotmajster
Nadrotmajster Rotmajster Rotný Čatár Desiatnik Slobodník Vojak
2. stupňa 1. stupňa
  OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Práporčíci - práporčícke hodnosti už v OSSR neexistujúUpraviť

Práporčíci
 
Slovensko
 
     
Nadpráporčík Práporčík Podpráporčík
  OR-9

DôstojníciUpraviť

Dôstojníci Vyšší Nižší
 
Slovensko
 
           
Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík
  OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

GeneráliUpraviť

Generáli
 
Slovensko
 
No equivalent        
Generál Generálporučík[Poznámka 1] Generálmajor Brigádny generál
  OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6

Externé odkazyUpraviť

PoznámkyUpraviť

  1. Prislúchajúce označenie vojska (značka) je pripnuté pod vrchným gombíkom pre všetky generálske hodnosti, okrem najvyššej hodnosti (angl. full) Generál.

ReferencieUpraviť

ZdrojeUpraviť