Vojenská stratégia

Stratégia vojenská je vrcholová zložka vojenského umenia zahrňujúca teóriu a prax prípravy a vedenia vojny vcelku alebo jednotlivých ťažení či veľkých vojenských operácií, ktoré napokon tvoria vojnu ako celok a zabezpečujú dosiahnutie cieľov vojny; stratégii je podriadené operačné vojenské umenie a vojenská taktika.