Vojnový zločin

previnenie proti vojnovému právu postihnuteľné podľa medzinárodného trestného práva
(Presmerované z Vojnové zločiny)

Vojnový zločin je previnenie proti vojnovému právu postihnuteľné podľa medzinárodného (trestného) práva. Prakticky každé previnenie proti vojnovému právu v medzinárodnom konflikte je vojnovým zločinom, naproti tomu v prípade vnútroštátneho konfliktu (napr. občianska vojna) definíciu vojnového zločinu naplňovať nemusí. Hlavnými typmi vojnových zločinov sú prečiny proti vojnovému a medzinárodnému právu ohľadom zaobchádzania so zajatcami a podrobenými civilistami (mučenie, genocída…), spôsobov vedenia bojov (napr. použitie zakázaných zbraní, ako sú chemické zbrane, nášľapné míny) a zločiny proti mieru (napr. príprava útočnej vojny).

Vraždenie civilistov nacistickými oddielmi na Ukrajine po nemeckom vpáde. Chlapec stojaci nad telami svojich príbuzných bol následne zavraždený ranou do tyla. Slarov, Ukrajina, ZSSR. 4. júl 1941.

Od roku 2002 existuje v Haagu Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý má právo súdiť páchateľov vojnových zločinov, ktoré boli spáchané po dátume jeho založenia. Pôsobnosť Medzinárodného trestného súdu však nie je celosvetová, pretože celý rad štátov proti nemu vyslovila výhrady a odmietla mu podriadiť svojich občanov (napr. USA, Čína, Izrael…) V minulosti boli na popud OSN zriaďované súdy na trestanie vojnových zločinov spáchaných v konkrétnych konfliktoch (Norimberský tribunál, Tokijský tribunál, Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu).

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Válečný zločin na českej Wikipédii.