Vojvodca je (slávny) vojenský veliteľ,[1][2] resp. vojenský veliteľ, ktorý počas vojny šikovne vedie ozbrojené sily štátu alebo ich veľké vojenské formácie (spravidla operačno-strategické jednotky), a ktorý ovláda umenie prípravy a vedenia bojových akcií.[3]

Medzi vojvodcov sa radia talentované osoby s kreatívnym myslením, bohatými bojovými skúsenosťami a vysokými organizačnými schopnosťami, intuíciou a predovšetkým schopnosťou predvídať budúci vývoj vojenských operácií, resp. predvídať ťahy nepriateľa, a všeobecne vlastnosťami vedúcimi k čo najefektívnejšiemu využitiu dostupných síl a prostriedkov na dosiahnutie víťazstva.[3]

Referencie upraviť

  1. Krátky slovník slovenského jazyka. Redakcia Ján Kačala, Mária Pisárčiková. 4. doplnené a upravené vyd. Bratislava : Veda, 2003. Dostupné online. ISBN 802240750X.
  2. vojevůdce. In: Slovník spisovného jazyka českého
  3. a b POLKOVODEC. In: Ogarkov, N. V. (editor): Sovetskaja vojennaja enciklopedija. Tom 6. Voennoe izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR, Moskva, 1978, s. 427-428