Diakritické znamienka
ˆ

Vokáň alebo cirkumflex (ˆ) je diakritické znamienko označujúce zmenený prízvuk alebo výslovnosť písmena. Vyzerá ako mäkčeň otočený o 180°. Používa sa najmä v písanej gréčtine, francúzštine, nórčine, portugalčine, slovenčine a ďalších jazykoch.

Jeho meno v iných jazykoch pochádza z latinského slova circumflexus (ohnutý) – preklad gréckeho slova περισπωμένη.

Písmená latinskej abecedy s vokáňom

Ââ Ĉĉ Êê Ĝĝ Ĥĥ Îî Ĵĵ Ôô Ŝŝ Ûû Ŵŵ Ŷŷ Ẑẑ

Súvisiace znamienka upraviť

  • ^ U+005E CIRCUMFLEX ACCENT
  • ˄ U+02C4 MODIFIER LETTER UP ARROWHEAD
  • ˆ U+02C6 MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT (HTML ˆ)
  • ̂ U+0302 COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT
  • U+2038 CARET
  • U+2303 UP ARROWHEAD