Volacia značka alebo nepresne volací znak (angl. call sign) je značka pridelená (vysielajúcej) rádiostanici v rôznych oblastiach (napr. pri bežnej komunikácii rádiom, v lodnej a leteckej doprave a podobne). Volacie značky pre vysielania vo vyhradených frekvenčných pásmach sú väčšinou predpísané úradne, vo voľných (občianskych) pásmach si ich volia užívatelia sami.

Medzinárodná volacia značka rádiostanice

upraviť

Táto volacia značka sa skladá zo značky krajiny (prefix) a značky jednotlivej stanice (pridané čísla alebo písmená), napr. pre stanice z Nemecka platí skupina znakov DAA-DTZ. Prefixy stanovila začiatkom 20. storočia Medzinárodná telekomunikačná únia.

Volacia značka v leteckej doprave

upraviť

Všetky letecké spoločnosti používajú volaciu značku, ktorá je charakteristická pre každú spoločnosť. Používa sa počas rádiovej komunikácie ako predpona pred číslo letu. Často sa ako "volacia značka" používa názov alebo časť názvu leteckej spoločnosti, napr. Emirates má volací znak EMIRATES, Qantas má QANTAS. Volacie značky sa nemusia zhodovať s menom spoločnosti. Napríklad Spoločnosť SkyEurope mala volací znak RELAX.