Volcacius Sedigitus

Volcacius Sedigitus bol rímsky literárny kritik, autor veršovaného diela De poetis (O básnikoch). Patril k aristokratom združeným okolo osoby Quinta Lutatia Catula. O živote Volcacia Sedigita nič nevieme. Z jeho práce sa zachovali iba úryvky citované inými autormi. Spis O básnikoch bol písaný jambickým senárom.

Zoznam desiatich najlepších dramatikov podľa Volcacia SedigitaUpraviť

 1. Caecilius Statius
 2. Titus Maccius Plautus
 3. Gnaeus Naevius
 4. Licinius
 5. Atilius
 6. Publius Terentius Afer
 7. Turpilius
 8. Quintus Trabea
 9. Luscius Lanuvinus
 10. Quintus Ennius

LiteratúraUpraviť

 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.
 • ŠUBRT, Jiří. Římská literatura. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2005. 502 s. (Sborníky, slovníky, učební texty; zv. 26.) ISBN 80-7298-095-5. S. 25, 31, 42, 79.