Vrátniansky potok

Vrátniansky potok je potok v dolnom Turci, v juhovýchodnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Gaderského potoka, meria 4,1 km a je tokom VI. rádu. Tečie na území Národného parku Veľká Fatra a zároveň na katastrálnom území obce Blatnica.

Vrátniansky potok
Potok
Zdrojnica Veľká Fatra
Ústie Gaderský potok
Dĺžka 4,1 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-076
Číslo recipienta 4-21-05-7222
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v centrálnej časti Veľkej Fatry, v podcelku Hôľna Fatra, na severoseverozápadnom svahu Ostredka (1 596 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 210 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku na severozápad, potom sa stáča západoseverozápadným smerom a preteká Vrátnou dolinou. V hornej časti doliny priberá zľava prítok zo severozápadného svahu Ostredka, v dolnej časti doliny z tej istej strany prítok z lokality Štrochy. V dolnej časti doliny sa zároveň stáča západným smerom a preteká územím PR Biela skala. Pred ústím sa ešte stáča na juhojuhozápad a južne od horárne Škap v doline Dedošová sa v nadmorskej výške cca 770 m n. m. vlieva do Gaderského potoka.