Vryp minerálu môže byť aj lesk vrypu minerálu, pozri lesk vrypu minerálu.

Vryp minerálu (iné názvy: farba vrypu minerálu/nerastu, farba vrypu, vryp nerastu, vryp) je jedna zo základných fyzikálnych vlastností minerálov, ktorá je jednoduchou pomôckou pri ich rozlišovaní. Pozoruje sa ako farba jemnozrnného prášku, ktorý vzniká pri trení o neglazovanú porcelánovú platničku[1].

Spôsob určovania upraviť

Vrypom sa možno presvedčiť, či je minerál (nerast) farebný alebo zafarbený. Skúšaný minerál je potrebné trieť po drsnom povrchu bielej nepolievanej porcelánovej doštičky a potom pozorujeme farbu vzniknutého prášku t. j. farbu vrypu. Na určovanie farby vrypu používame vždy čerstvé, nezvetrané kúsky minerálov. Farebné minerály majú vždy farebný vryp viac - menej zodpovedajúci vlastnej farbe nerastu, často so svetlejším odtieňom. Bezfarebné a biele nerasty majú farbu vrypu bielu. Mimoriadne veľký rozdiel medzi vlastnou farbou a farbou vrypu je pri kovovolesklých nerastoch. Žltý pyrit má čiernozelený vryp, čierny alebo striebristý hematit ma višňovočervený vryp. Pre niektoré minerály je farba vrypu jednoduchá a pritom určujúca pomôcka.

Referencie upraviť

  1. Klein, C., 2006: Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, s. 25

Zdroj upraviť