Vulkanizácia kaučuku je fyzikálno-chemický proces pri ktorom pôsobením vulkanizačného činidla prebiehajú štruktúrne zmeny, ktoré menia kaučuk s prevažne plastickým charakterom na gumu s prevažne elastickým charakterom.Vytvára sa disulfidová väzba.Zvyšuje sa pružnosť a trvácnosť gumy.

vulkanizačná dielňa Berlín 1946
Vulkanizácia (n = 0, 1, ...)

Vulkanizačné činidlá upraviť

Pomocnými vulkanizačnými činidlami sú selén a telúr.

Po prekročení optima vulkanizácie nastáva prevulkanizovanie - guma má horšie niektoré mechanické vlastnosti.

Podvulkanizovanie je stav pred dosiahnutím optima, guma má vyššiu trvalú deformáciu, zlé dynamické vlastnosti, vyššie napučiavanie.

Zdroj upraviť