Vyrovnanie

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Vyrovnávanie)

Vyrovnanie (vyrovnávanie) môže byť:

 • uloženie (sa) tesne vedľa seba, usporiadanie (sa) do radu, zarovnanie (sa)
 • odstránenie nepravidelnosti povrchu, tvaru a podobne
 • uvedenie (sa) do náležitého stavu alebo do súladu alebo stavu, kedy sú dve entity z dvoch rovnaké
 • v športe: dosiahnutie rovnakého výsledku ako súper
 • matie rovnakej úrovne ako iní, dohonenie

Vyrovnanie (vyrovnávanie) alebo nespisovne alebo zastarano vysporiadanie (vysporadúvanie) môže byť:

 • uhradenie (dlžoby)
 • odstupné
 • odškodné
 • zúčtovanie, porátanie sa (so vzniknutými problémami)
 • usporiadanie pomerov, vybavenie
 • vzájomná dohoda, (právny) zmier


Vyrovnanie môže byť:

Vyrovnávanie pri obrábaní kovového materiálu: pozri vyrovnávanie (materiál)

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.