Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

slovenská firma

Vysoká škola manažmentu je vysoká škola poskytujúca vyššie vzdelanie v odbore manažmentu. Ponúka štúdium v slovenskom a anglickom jazyku v Bratislave a Trenčíne.[1]

Rektorkou bola 13. mája 2022 menovaná už druhé volebné obdobie Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.[2][3]

História, štruktúra a študijný program

upraviť

Bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb.[4] ako prvá súkromná vysoká škola k 1. decembru 1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle, spol. s r. o.

VŠM sa nečlení na fakulty. Svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania manažérskeho vzdelávania materskej univerzity so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA, ktoré sa začalo realizovať v Trenčíne od r. 1991 a v Bratislave od r. 1992. VŠM ponúka študijné programy Podnikový manažment vo všetkých troch stupňoch. Priznávanie práv vzdelávať v týchto zameraniach malo nasledujúci časový priebeh:

  • MŠ SR v októbri 2000 priznalo právo VŠM konať štátne skúšky v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku.
  • Po zmene nomenklatúry študijných programov bolo v máji 2005 novými akreditáciami priznané právo vzdelávať a vykonávať štátne skúšky pre magisterský a bakalársky študijný program, od roku 2008 aj pre doktorandský študijný program Podnikový manažment ((v študijnom odbore Ekonómia a manažment)..

Všetky programy sa dajú študovať v slovenskom aj anglickom jazyku.

VŠM naďalej ponúka aj programy City University of Seattle, konkrétne:

  • Bachelor of Science in Business Administration (BSBA.) a
  • Master of Business Administration (MBA)
  • spoločný študijný progam Mgr/MBA

Vysoká škola manažmentu je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl, Študentskej rade vysokých škôl a Asociácii rektorov súkromných vysokých škôl.

V rokoch 2006 a 2007 absolvovala VŠM ako jediná zo súkromných vysokých škôl na Slovensku inštitucionálnu evaluáciu Európskou asociáciou univerzít (European University Association – EUA). Projekt mal podobný charakter ako väčšina systémov hodnotenia kvality, t. j. nezávislé posúdenie kvality jednotlivých procesov a ich kontroly, cielené využitie kombinácie interného a externého aspektu zabezpečovania kvality, účasť jednotlivých podielnikov na tomto procese a zverejnenie výsledkov hodnotenia. Tento model je všeobecne akceptovaný ako základ európskeho zabezpečenia kvality vysokého školstva. VŠM bola hodnotená ako úspešná a perspektívna vysoká škola. Na základe hodnotenia bolo VŠM ponúknuté členstvo v EUA. Od r. 2008 je VŠM aj členom tejto organizácie.

Referencie

upraviť
  1. VSM | CityU - Vysoká škola manažmentu [online]. www.vsm.sk, [cit. 2021-03-08]. Dostupné online.
  2. Tri vysoké školy majú novovymenovaných rektorov [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2022-05-13, [cit. 2022-05-13]. Dostupné online.
  3. Vysoká škola manažmentu City University of Seattle. Voľba rektorky [online]. vsm.sk, [cit. 2022-05-13]. Dostupné online.
  4. S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Zákon č. 286/1999 Z. z.Zákon o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne [online]. epi.sk, [cit. 2020-01-26]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°52′39″S 18°01′53″V / 48,87742°S 18,031413°V / 48.87742; 18.031413