Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Súradnice: 48°08′31″S 17°06′27″V / 48,141834°S 17,107381°V / 48.141834; 17.107381

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave so sídlom v Bratislave je verejná vysoká škola, založená v roku 1949 zákonom č. 89/1949 Sb.n. SNR.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Sídlo VŠVU
Základné informácie
SkratkaVŠVU
Typštátna univerzita
Rok založenia1949
Vedenie
Rektordoc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
KvestorIng. Lýdia Macurová
Štatistické údaje
Počet fakúlt12 katedier, 1 kabinet
Kontaktné údaje
MiestoBratislava, Slovensko
AdresaHviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava (rektorát)
Oficiálny webvsvu.sk

Bola prvou vysokou školou na Slovensku, zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia. Vznikla na prahu obdobia poznamenaného totalitným režimom bývalej Československej socialistickej republiky a preto 40 rokov (1949 – 1989) zápasila s tlakmi kultúrno-politických dogiem, presadzujúcich socialistickorealistickú doktrínu v umení, ale aj s kádrovým režimom, politickými čistkami v radoch pedagógov i študentov. No vďaka umeleckému zázemiu pedagógov a ich ľudskému prístupu k študentom pri výučbe sa škole darilo vzdorovať, ba legendárnymi sa stali oddelenia, ktoré sa do povedomia širokej verejnosti dostali ako „školy“ jednotlivých pedagógov, ku ktorým sa hlásia celé generácie absolventov: Matejkova škola, Kostkova škola, Hložníkova škola, Brunovského škola, študenti Václava Ciglera a pod. Po revolúcii a páde totalitného režimu v roku 1989 nastalo aj na VŠVU obdobie radikálnych premien. VŠVU sa stala jednou z mála vysokých škôl na území Slovenska, kde došlo k výmene celého pedagogického zboru prostredníctvom slobodných výberových konaní.

Funkcionári vysokej školy upraviť

Štúdium upraviť

Vysoká škola výtvarných umení ponúka štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Bakalárske a magisterské študijné programy je možné študovať len dennou formou. Doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia je možné študovať dennou aj externou formou. Štvorročné bakalárske štúdium je ukončené štátnou skúškou, obhajobou bakalárskej práce a absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „bakalár“, v skratke „Bc. “ Magisterské štúdium je dvojročné a je ukončené štátnou skúškou, obhajobou diplomovej práce. Absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „magister umenia“, v skratke „Mgr. art. “ Doktorandské štúdium v dennej forme má rozsah 3 roky, v externej forme 3 – 5 rokov a ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Absolventovi v odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Reštaurovanie, Architektonická tvorba je udeľovaný titul „doktor umenia“, v skratke ArtD. a v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry sa udeľuje titul „doktor filozofie“ v skratke PhD. Študijné programy patria pod nasledujúce študijné odbory: Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurovanie

Katedry upraviť

VŠVU nemá fakulty, je členená na 12 katedier:

 • Katedra architektonickej tvorby
 • Katedra fotografie a nových médií
 • Katedra grafiky a iných médií
 • Katedra intermédií a multimédií
 • Katedra maľby a iných médií
 • Katedra dizajnu
 • Katedra reštaurovania
 • Katedra socha, objekt, inštalácia
 • Katedra teórie a dejín umenia
 • Katedra textilnej tvorby (študuje Viktória Košíková, absolvovala dva cykly klavírnej výuky na Základnej umeleckej školy v Šali a jej mama ju učila teóriu. Jej obľúbený textilný materiál je zamat a nevie hrať šach ale vie hrať kameň papier nožnice a má rada becherovku. Jej obľúbené kapely sú Transpersonals a Madhouse Express.)
 • Katedra úžitkového umenia
 • Katedra vizuálnej komunikácie

Zahraničné vzťahy upraviť

VŠVU je členom medzinárodných organizácií ELIA (European League of Institutes of the Arts) Archivované 2016-08-13 na Wayback Machine, CUMULUS Archivované 2015-10-31 na Wayback Machine a European Textile Network. Uskutočňuje výmenné pobyty študentov aj pedagógov so zahraničnými partnerskými inštitúciami v rámci programov Socrates/ERASMUS a CEEPUS i na báze priamej spolupráce s jednotlivými školami. VŠVU sa aktívne podieľa aj na organizovaní medzinárodných workshopov, sympózií, seminárov a na príprave a realizácii výstav.

Galéria MEDIUM upraviť

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu školy. Výstavná činnosť galérie je zameraná na všetky aktuálne výtvarné trendy, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy. Hlavným kritériom pre schválenie a realizáciu výstavného projektu v galérii je predovšetkým jeho vysoká kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi študentskými, či ateliérovými prezentáciami a výstavami profesionálov. Nemenej dôležitá je aj prezentácia zahraničných umeleckých škôl (akadémie v Prahe, Brne, Poznani, Krakove, Lodži, Budapešti, Saint-Etienne, atď.) prostredníctvom medzinárodných výstavných spoluprác, výsledkov sympózií a workshopov.

Externé odkazy upraviť

Referencie upraviť

 1. VŠVU má od 1. 2. 2019 novú rektorku [online]. Bratislava: Rádio Devín, 23.1.2019, [cit. 2019-05-18]. Dostupné online.