Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu

Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu

Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu je česko-slovenské štátne vyznamenanie, založené vládnym nariadením číslo 30/1951 Zb. zo dňa 3. apríla 1951, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce".[1]

Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu sa udeľovalo [pozn 1] osobám, ktoré svojou vynikajúcou prácou sú prednými bojovníkmi za socialistickú výstavbu, ďalej tým, ktorí sú vzormi úderníckeho využitia technických možností a podstatne prispievajú k zvýšeniu výrobnosti práce, alebo tým, ktorí sa osobitne zaslúžili o rozvoj vedy, kultúry alebo techniky. Udeľoval ho na návrh vlády prezident republiky a zároveň s vyznamenaním dostal vyznamenaný diplom a preukaz ako doklad na nosenie radu.[1]

Zrušené bolo s účinnosťou od 15. októbra 1990 zákonom číslo 404/1990 Zb.[3]

Opis vyznamenaniaUpraviť

Opis vyznamenania je uvedený v Stanovách Vyznamenania Za zásluhy o výstavbu: „Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu má tvar kruhu priemeru 33 mm. V dolnej časti vystupuje do popredia stavba z kvádrov, na ktorej sú písmená ČSR [pozn 2]. Nad stavbou je päťcípa hviezda s kosákom a kladivom a za ňou štyri vlajúce prápory. V pozadí sú po oboch okrajoch dve lipové ratolesti. Na rube vyznamenania je nápis „Za zásluhy o výstavbu", nad ním lipová ratolesť a dole matričné číslo. Vyznamenanie je razené zo striebra. Strieborným závesom vytvoreným dvoma sväzkami klasov je zavesené na stuhe 38 mm širokej a 55 mm dlhej; stuha je tmavočervená s dvoma 3 mm širokými modrými prúžkami uprostred. Vyobrazenie je pripojené.[1]

Autorom výtvarného návrhu je umelec Jaroslav Brůha, stuhu navrhol umelec Antonín Kybal.[4]

GalériaUpraviť

PoznámkyUpraviť

  1. v slovenskej Zbierke zákonov je použitý výraz udeľuje, česká Sbírka zákonů používa výraz propůjčuje[2]
  2. po zmene názvu štátu sa používalo ČSSR

ReferencieUpraviť

  1. a b c Vládne nariadenie č. 30/1951 Zb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce". [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1951-04-03, [cit. 2018-03-28]. Dostupné online.
  2. Vládní nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu „Hrdina práce". [PDF online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1951-04-03, [cit. 2018-03-29]. Dostupné online.
  3. Zákon č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-10-02, [cit. 2018-03-28]. Dostupné online.
  4. PULEC, Vladivoj. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1980. 183 s. S. 25. (po česky)

Externé odkazyUpraviť