Vzájomné vzťahy medzi organizmami

Vzájomné vzťahy medzi organizmami sú biosystémy s partnerskými vzťahmi.

Delia sa na:

  • homotypické vzťahy (intraspecifické vzťahy), čiže v rámci jedného druhu
  • heterotypické vzťahy (interspecifické vzťahy), čiže medzi viacerými druhmi

Heterotypické vzájomné vzťahy medzi organizmami Upraviť

  • probióza (karpóza)- vzťah medzi organizmami, ktorý je prospešný pre jednu stranu, pričom pre druhú je neutrálny (alebo aspoň neškodný) (+ 0) ; patrí sem aj komenzalizmus
  • symbióza- vzťah medzi organizmami, ktorý je prospešný pre obidve strany (+ +); vrátane aliancie a mutualizmu
  • antibióza – vzťah medzi organizmami, ktorý je nevýhodný pre jednu, no výhodný pre druhú stranu (+ -); patrí sem aj parazitizmus
  • amenzalizmus- vzťah medzi organizmami, ktorý je nevýhodný pre jednu stranu a neutrálny pre druhú (- 0)
  • neutralizmus- vzťah medzi organizmami, ktorý je neutrálny pre obe strany (0 0)
  • kompetetívny vzťah- vzťah medzi organizmami, ktoré si navzájom konkurujú, pričom to je nevýhodné pre obe strany (- -)