Vzťah je filozofická kategória vyjadrujúca charakter rozmiestnenia prvkov určitej sústavy a ich vzájomné závislosti; je to tiež moment všeobecnej súvislosti všetkých javov. Niekedy sa vzťah chápe ako jednota súvislosti a rozdielnosti.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.