Vzduchové chladenie (spaľovacie motory)

Vzduchové chladenie je spôsob chladenia spaľovacích motorov, zabezpečujúceho odvod zvyškového tepla a prevádzku motora v optimálnom tepelnom režime. Je realizované prúdom vzduchu cez rebrovanie valcov a tepelne namáhané časti motora.

Vzduchom chladený lietadlový motor
Valec vzduchom chladeného motora
Zabudovanie vzduchom chladeného motora Tatra 128 so systémom pretlakového núteného chladenia

Oproti kvapalinovému chladeniu má výhodu v jednoduchšej konštrukcii (chýba chladič, rozvod kvapaliny, čerpadlo i zložité chladiace kanáliky v bloku i hlave motora) i v menšej tepelnej zotrvačnosti, čo je výhodné v extrémnych teplotných podmienkach. Nevýhodou je vyššia hlučnosť a pomerne veľký výkon na pohon ventilátora (4 - 10% celkového výkonu).

  • prirodzené chladenie - je realizované prirodzenou cirkuláciou vzduchu
  • náporové chladenie - je realizované prúdom vzduchu vyvolaným pohybom stroja (motocykle, lietadlá)
  • nútené chladenie - využíva iné zariadenie na vytvorenie prúdu vzduchu, je nezávislé od pohybu vozidla a môže byť:
    • pretlakové chladenie - využíva ventilátor, umiestnený pri vstupe vzduchu k motoru (Tatra 128, Praga V3S)
    • podtlakové chladenie - využíva ventilátor, umiestnený pri výstupe vzduchu od motora Tatra 603
    • ejektorové chladenie - princíp podtlakového chladenia, kde je namiesto ventilátora použitý ejektor, do ktorého vyúsťuje výfukové potrubie. Spaliny strhávajú vzduch od motora a odvádzajú ho difúzorom do ovzdušia.

Využitie

upraviť

Vzduchové chladenie sa využíva u väčšiny malých motorov, pri kosačkách, motocykloch a takmer všetkých vrtuľových lietadiel. Motory osobných automobilov sa v minulosti vzduchom chladili napr. u modelov Porsche a Tatra (napr. Tatra 603 a 613), ktorá tvorí výnimku aj pri nákladných vozidlách (Tatra 148 a 815).

Pozri aj

upraviť