Vzorce na výpočet momentu zotrvačnosti

zoznamový článok projektov Wikimedia
Bližšie informácie v hlavnom článku: Moment zotrvačnosti

Moment zotrvačnosti je fyzikálna veličina, ktorá vyplýva zo vzťahu

kde je vzdialenosť infinitezimálne malého kúsku telesa s hmotnosťou od osi otáčania.

popis tvar telesa moment zotrvačnosti poznámka
dutá valcová plocha bez dna a veka, s polomerom a hmotnosťou Moment of inertia thin cylinder.png
dutý hrubostenný valec bez dna a veka vnút. polomer , vonk. polomer , hmotnosť Moment of inertia thick cylinder.png

plný valec s polomerom , výška a hmotnosť Moment of inertia solid cylinder.png
tenký disk s polomerom a hmotnosťou Moment of inertia disc.png
plná guľa s polomerom a hmotnosťou Moment of inertia solid sphere.png
dutá guľová plocha s polomerom a hmotnosťou Moment of inertia solid sphere.png
kužeľ (pravouhlý) s polomerom , výška hmotnosť Moment of inertia cone.png

plný kváder s výškou , šírka , dĺžka , hmotnosťou Moment of inertia solid rectangular prism.png

pre podobne orientovanú kocku s dlžkou strany a hmotnosťou , .
tyč s dĺžkou a hmotnosťou Moment of inertia rod center.png tento výraz je len teoretický približný vzorec a platí za predpokladu, že hmotnosť tyče je rozmiestnená vo forme nekonečne tenkej, avšak pevnej tyče
tyč s dĺžkou a hmotnosťou Moment of inertia rod end.png tento výraz je len teoretický približný vzorec a platí za predpokladu, že hmotnosť tyče je rozmiestnená vo forme nekonečne tenkej, avšak pevnej tyče
Toroid s polomerom(veľký) , polomer priereznej plochy(malý) a hmotnosťou . Torus cycles.png

vzhľadom k vodorovnej osi:

vzhľadom k zvislej osi:

mnohouholník(plocha) s vrcholmi , , , ..., a hmotnosťou . Polygon moment of inertia.png