WYSIWYG

co ty vidis, je to, co ty mas
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu What you see is what you get pozri What you see is what you get.

WYSIWYG (akronym angl. vety „What you see is what you get“, doslovne po slovensky „čo vidíš, to dostaneš“) je princíp verného prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadateľným skreslením.

Ukážka rozdielu medzi WYSIWYG editáciou a úpravou zdrojového kódu.

Vľavo dokument otvorený v hypotetickom WYSIWYG textovom procesore. Na paneli s nástrojmi sú tlačidlá na použitie štýlov v dokumente a výsledné formátovanie sa používateľovi zobrazuje vizuálne.

Vpravo ten istý dokument v značkovacom jazyku, otvorený v hypotetickom textovom editore. Štruktúra dokumentu, štýly a formátovanie sa vytvárajú zadaním príkazov, ktoré neskôr interpretuje sádzací systém, aby vygeneroval formátovanú verziu pre tlač.

Pojem sa používa najmä v počítačovej grafike, kde sa žiada, aby na tlačiarni boli presne tie farby v tej sýtosti ako na originálnom obrázku na obrazovke. Časté je aj použitie pri opise textového procesora: WYSIWYG dokument počas upravovania zobrazuje tak, ako bude vyzerať po vytlačení, t. j. fonty, rozloženie, obrázky, atď. Opakom je upravovanie dokumentu v zdrojovom formáte (napr. TeX, DocBook, Markdown, HTML) alebo čistého textu.

Ďalej predstavuje všeobecne zaužívaný pojem a defacto sa v niektorých smeroch jedná o zaužívaný štandard pre označenie určitej skupiny komfortu prvkov používateľského rozhrania aplikácií a systémov.

WYSIWYG pri tvorbe webov Upraviť

WYSIWYG editory webových stránok umožňujú ich rýchlejšiu tvorbu, bez toho by vyžadovali znalosť jazyka HTML. Zdrojový kód www stránok, ktorý takýto program vytvára je plný zbytočných elementov (buď do HTML vôbec nepatria) alebo sú nevhodne rozmiestnené. Preto kód naberá na objeme (aj rádovo).

Opačným spôsobom tvorby dokumentov je napr. editácia WWW stránok, pri ktorej tvorca píše priamo do textu špeciálnej formátovacie značky jazyka HTML a len občas skontroluje, ako výsledný vzhľad dokumentu vyzerá v prehliadači.

Príklady WYSIWYG editorov webových stránok Upraviť

Príbuzné akronymy Upraviť

  • WYSIWYM – „What You See Is What You Mean“ – „Čo vidíš, je to, čo máš na mysli“
  • WYCIWYG – „What You Cache Is What You Get“ – „Čo uložíš [do vyrovnávacej pamäte], je to, čo dostaneš"
  • WYSIWYAF – „What You See Is What You Asked For“ – „Čo vidíš, je to, čo si chcel" – napríklad LaTeX alebo troff
  • WYSIWYS – „What You See Is What You Sign“ – „Čo vidíš, je to, čo si podpísal“
  • WYSIAYG – „What You See Is All You Get“ – „Čo vidíš, je všetko, čo dostaneš“
  • WYSIWYN – „What You See Is What You Need“ – „Čo vidíš, je to, čo potrebuješ“
  • WYSIWYP – „What You See Is What You Print“ – „Čo vidíš, je to, čo tlačíš“ – proces v dnešnej predtlačovej prípravy, kontrola PDF tlačových šablón.

Externé odkazy Upraviť