Whistle register

Whistle register je pomenovanie pre extrémne vysoké tóny. Najlepší a najznámejší predstavitelia whistle register :