Wikipédia:Šablóny/Chémia

Na tejto stránke sú uvedené šablóny, ktoré sa tematicky týkajú chémie.

Infobox šablónyUpraviť

Čo napísať Čo to spraví Kedy (a prípadne ako) sa používa
{{Infobox Chemický prvok}} Šablóna popisujúca chemický prvok pozri napríklad Kremík
{{Infobox Chemická zlúčenina}} Infobox pre chemické zlúčeniny, popis všetkých vlastností ... pozri napr. etán

Navigačné šablónyUpraviť

Čo napísať Čo to spraví Kedy (a prípadne ako) sa používa
{{Periodická tabuľka}} Pri chemických prvkoch, zobrazí periodickú tabuľku
{{Proteinogénne aminokyseliny}}
{{Chinolíny}}
{{Vitamíny}}
{{Chémia}}

Iné šablónyUpraviť

Čo napísať Čo to spraví Kedy (a prípadne ako) sa používa
{{Periodická tabuľka prvkov}} Šablóna na periodickú tabuľku s parametrom legenda, ktorý určuje, či sa zobrazuje aj popis k jednotlivým farbám Periodická tabuľka
{{Výstraha|riziko=Y}} Zobrazí výstražný symbol a zaradí látku do príslušnej kategórie Parameter Y môže byť:
 • T pre jedovatú látku,
 • T+ pre veľmi jedovatú látku,
 • C pre žieravú látku,
 • E pre výbušnú látku,
 • O pre oxidačné činidlo,
 • F pre veľmi horľavú látku,
 • F+ pre mimoriadne horľavú látku,
 • Xn pre škodlivú látku,
 • Xi pre dráždivú látku,
 • N pre látky nebezpečné pre životné prostredie,
 • R pre rádioaktívne látky.

Pozri napr. Fluór.