Wikipédia:Žiadosť o práva správcu/Archív

Toto je archív uskutočnených hlasovaní o práva správcu. Hlasovania po 30. júli 2008 sa už uskutočnili podľa schváleného pravidla o správcoch. Opakované hlasovania o tej istej osobe s odlišným názvom podstránky sú označené kurzívou.

Pri archivácii podstránok sa na začiatok uvedie číselne výsledok hlasovania a na začiatok a koniec sa pridajú texty šablón {{subst:rfa-archív-štart|výsledok=symbol + výsledok slovne}} a {{rfa-archív-koniec}}

Indikátory
Symbol support vote.svg … zvolený; Symbol oppose vote.svg … nezvolený; Symbol confirmed.svg … potvrdený; Symbol delete vote.svg … nepotvrdený; Symbol unsupport vote.svg … stiahnuté

2005Upraviť

 1.   Bronto – redaktor odmietol kandidovať 15. marca 2005
 2.   Adrian – schválené 21. marca 2005 pomerom hlasov 10:0
 3.   Atomique – schválené 21. marca 2005 pomerom hlasov 7:0
 4.   Maros – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 13:0
 5.   Palica – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 10:0
 6.   Bebe – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 9:0
 7.   Helix84 – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 9:0
 8.   Metju – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 9:0
 9.   Bubamara – schválené 13. septembra 2005 pomerom hlasov 11:0
 10.   Jano spoza mláky – schválené 5. októbra 2005 pomerom hlasov 8:0
 11.   AtonX – schválené 7. novembra 2005 pomerom hlasov 9:0
 12.   Bronto 2 – schválené 11. novembra 2005 pomerom hlasov 13:0
 13.   Wizzard – schválené 3. januára 2006 pomerom hlasov 9:0

2006Upraviť

 1.   Matros – schválené 3. mája 2006 pomerom hlasov 13:0
 2.   Viktor – odmietol kandidovať/vzdal sa kandidatúry 16:19, 5. jún 2006 (UTC)
 3.   Radiológ – schválené 27. júna 2006 pomerom hlasov 13:0
 4.   Kelovy – schválené 2. júla 2006 pomerom hlasov 11:2
 5.   Prskavka – schválené 24. júla 2006 pomerom hlasov 17:0
 6.   Dudo – schválené 28. augusta 2006 pomerom hlasov 13:1
 7.   Otm – schválené 28. septembra 2006 pomerom hlasov 14:0
 8.   Sablinka – zamietnuté 2. októbra 2006 pomerom hlasov 1:15
 9. Kelovy 2 – hlasovanie o odobratí práv, skončilo ich ponechaním 29. septembra 2006 pomerom hlasov 14:16
 10.   Mz – schválené 28. októbra 2006 pomerom hlasov 15:3
 11.   Mo-Slimy – schválené 29. októbra 2006 pomerom hlasov 13:4

2007Upraviť

 1.   Valasek – hlasovanie o odobratí práv správcu, navrhol matros 21. januára 2007 a toho istého dňa vzal svoj návrh späť
 2.   Peko – zvolený do funkcie správcu 29. apríla 2007 pomerom hlasov 20:0:1
 3.   Bubamara (potvrdenie) – potvrdená vo funkcii správcu 6. jún 2007 pomerom hlasov 24:0:3
 4.   Liso (potvrdenie) – nejednoznačný výsledok, časť redaktorov považovala výsledok hlasovania za dôvod na odobratie práv, stewardi na meta sa rozhodli práva neodobrať
 5.   Liso (odebrání práv) – hlasovanie o odobratí práv správcu, návrh nezískal dostatočný počet hlasov
 6.   Kandy Talbot – redaktor odmietol nomináciu
 7.   Lady Rowena – redaktorka odmietla nomináciu
 8.   Eryn Blaireová – redaktorka odmietla nomináciu
 9.   Stibium – zvolený do funkcie správcu 3. augusta 2007 pomerom hlasov 20:1:1
 10.   Robzle – zvolený do funkcie správcu 3. augusta 2007 pomerom hlasov 18:7:1
 11.   Ondrejk – zvolený do funkcie správcu 3. augusta 2007 pomerom hlasov 13:5:2
 12.   Norway.today – nezvolený za správcu 3. augusta 2007 pomerom hlasov 4:8:3
 13.   Kandy Talbot – zvolený do funkcie správcu 4. decembra 2007 pomerom hlasov 20:1:1

 • Nevyhodnocované hlasovania
 1. AtonX 2 – hlasovanie o odobratí práv správcu
 2. Bubamara 2 – hlasovanie o odobratí práv správcu
 3. Lubo 586

2008Upraviť

 1.   Marián 2 – redaktor stiahol kandidatúru
 2.   Izmaelt – nezvolený do funkcie správcu 1. júla 2008 pomerom hlasov 11:10:2
 3.   Kelovy – nepotvrdený vo funkcii správcu, redaktor ukončil hlasovanie predčasne a požiadal o odobratie správcovských práv
 4.   Bubamara 2 (potvrdenie) – potvrdená vo funkcii správcu 11. júla 2008 pomerom hlasov 15:7:6
 5.   Peko (potvrdenie) – potvrdený vo funkcii správcu 15. júla 2008 pomerom hlasov 23:1:1
 6.   Wizzard (potvrdenie) – potvrdený vo funkcii správcu 15. júla 2008 pomerom hlasov 25:0
 • Nasledujúce hlasovania sa už uskutočnili podľa pravidla o správcoch, ktoré nadobudlo platnosť 30. júla 2008.
 1.   Otm – potvrdený vo funkcii správcu 14. augusta 2008 pomerom hlasov 19:7
 2.   Liso – nepotvrdený vo funkcii správcu, byrokrata a checkusera 14. augusta 2008 pomerom hlasov 18:15
 3.   Stibium – nepotvrdený vo funkcii správcu 14. augusta 2008 pomerom hlasov 11:9
 4.   Adrian – potvrdený vo funkcii správcu, byrokrata a checkusera 15. augusta 2008 pomerom hlasov 30:2
 5.   Prskavka – potvrdená vo funkcii správcu 16. augusta 2008 pomerom hlasov 17:7
 6.   Maros – potvrdený vo funkcii správcu 8. septembra 2008 pomerom hlasov 20:4
 7.   Bronto – nepotvrdený vo funkcii správcu 10. septembra 2008 pomerom hlasov 21:14
 8.   Jano spoza mláky – potvrdený vo funkcii správcu 11. septembra 2008 pomerom hlasov 30:1
 9.   Jano spoza mláky (byrokrat) – zvolený do funkcie byrokrata 29. septembra 2008 pomerom hlasov 26:0
 10.   Ivob – zvolený do funkcie správcu 24. decembra 2008 pomerom hlasov 23:1

2009Upraviť

 1.   Marián 2 (2) – nezvolený do funkcie správcu 1. februára 2009‎ pomerom hlasov 13:7:4
 2.   Rádiológ – zvolený do funkcie správcu 21. marca 2009 pomerom hlasov 21:1
 3.   Mercy – zvolený do funkcie správcu 16. októbra 2009 pomerom hlasov 15:0
 4.   Vasiľ – zvolený do funkcie správcu 6. november 2009 pomerom hlasov 13:1:1

2010Upraviť

 1.   Amonet – zvolená do funkcie správcu 15. apríla 2010 pomerom hlasov 20:0
 2.   Chiak – zvolený do funkcie správcu 31. decembra 2010 pomerom hlasov 14:1:1

2011Upraviť

 1.   Achernar – nezvolený do funkcie správcu 27. mája 2011 pomerom hlasov 0:5
 2.   Pelex – zvolený do funkcie správcu 17. júna 2011 pomerom hlasov 21:0
 3.   Masleyko – nezvolený do funkcie správcu, nesplnené kritériá na kandidatúru
 4.   Pe3kZA – zvolený do funkcie správcu 10. november 2011 pomerom hlasov 13:1

2012Upraviť

 1.   Rádiológ (potvrdenie) – potvrdený vo funkcii správcu 20. júla 2012 pomerom hlasov 16:5, vzdal sa funkcie 20. júla 2012
 2.   Tchoř – zvolený do funkcie správcu 31. októbra 2012 pomerom hlasov 13:2
 3.   Bubamara (byrokrat) – zvolená do funkcie byrokrata 3. novembra 2012 pomerom hlasov 17:4
 4.   Vasiľ (potvrdenie)  – nepotvrdený vo funkcii správcu 17. novembra 2012 pomerom hlasov 8:12

2013Upraviť

 1.   Jetam2 – zvolený do funkcie správcu 31. januára 2013 pomerom hlasov 13:1
 2.   Rádiológ (3) – nezvolený do funkcie správcu 17. apríla 2013 pomerom hlasov 11:7
 3.   Cmach7 – nezvolený do funkcie správcu, zmätočná žiadosť

2014Upraviť

 1.   BT – zvolený do funkcie správcu 1. júla 2014 pomerom hlasov 10:1

2015Upraviť

 1.   Teslaton – zvolený do funkcie správcu 26. decembra 2015 pomerom hlasov 17:0

2016Upraviť

 1.   OJJ – nezvolený do funkcie správcu 13. júna 2016 pomerom hlasov 8:5

2018Upraviť

 1.   OJJ (2) – zvolený do funkcie správcu 22. decembra 2018 pomerom hlasov 12:1:1

2020Upraviť

 1.   Exestosik – zvolený do funkcie správcu 13. novembra 2020 pomerom hlasov 11:0:1

2021Upraviť

 1.   Gateshebe – nezvolený do funkcie správcu 30. októbra 2021 pomerom hlasov 0:2

2022Upraviť

 1.   Lišiak – zvolený do funkcie správcu 25. marca 2022 pomerom hlasov 11:0:1
 2.   OJJ (byrokrat) – zvolený do funkcie byrokrata 26. marca 2022 pomerom hlasov 12:0:0

ZoznamyUpraviť