Wikipédia:Žiadosť o príznak bota

 • en: Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy, and allows global bots and automatic approval of certain types of bots. Other bots should apply below.
 • sk: Táto stránka slúži na získanie podpory komunity pre získanie bot príznaku. O príznak bota nemusia žiadať globálni boti, pretože táto wiki povoľuje ich používanie.

Staršie žiadosti sú v archívoch:

Procedúra upraviť

Pridanie nominácie upraviť

Umiestnite názov bota ako nadpis s vyplneným nasledovným formulárom:

*{{bot links|Bot name}}
*'''Operator:''' [[User:Operator name|Operator name]]
*'''Automatic or Manually Assisted:'''
*'''Programming Language(s):'''
<!--Please keep Function Summary SHORT-->
*'''Function Summary:'''
*'''Edit period(s)''' ''(e.g. Continuous, daily, one time run)''''':'''
<!--Edit rate requested should be no faster then is required to complete/maintain the task-->
*'''Edit rate requested:''' X edits ''per'' TIME
<!--For existing bots only-->
*'''Already has a bot flag''' ''(Y/N)''''':'''
<!--List full function details here-->
*'''Function Details:'''

Kritéria pre potvrdenie/zamietnutie nominácie upraviť

Všeobecné boty upraviť

Pripomienkovanie nominácii trvá dva týždne. Na udelenie statusu bota musí bot získať 2/3 podporu a podporu aspoň troch redaktorov.

Ak prejdú minimálne 2 týždne a bot získa potrebnú podporu, pridelí sa mu status bota. V opačnom prípade sa odstráni z nominácií.

Interwiki boty upraviť

V prípade, že sa má jednať o bota, ktorý pracuje:

 • iba na interwiki odkazoch a
 • primárne na inej wikipédii a
 • bot už má flag na minimálne piatich a viacerých wikipédiach,

je postačujúce na udelenie flagu:

 • preukázanie identity (napr. úpravou na vlastnej stránke jeho operátora) a
 • vykonanie niekoľkých (10 – 20) skúšobných úprav. Please make several testing edits (10 – 20) to see if your bot works properly.

V prípade, že úpravy, ktoré boli vykonané na skúšku sú v poriadku a neboli vznesené iné námietky, bude žiadateľovi udelený status bota.

Podpora a námietky upraviť

Prosím prečítajte si celú žiadosť predtým ako sa k nej vyjadríte.

 • Ak súhlasíte, napíšte {{Za}} (zobrazí   Za) spolu s dôvodmi.
 • Ak ste proti, napíšte {{Proti}} resp. {{Neutral}} (zobrazí   Proti resp.   Neutral) spolu s dôvodmi. Každú námietku musí sprevádzať špecifické zdôvodnenie, na základe ktorého je možné žiadosť doplniť, alebo inak upraviť.
  • Ak chcete odstrániť námietku, tak namiesto zmazania ju označte ako neplatnú (napr. s <s>…</s>).