Wikipédia:Inkluzionizmus

(Presmerované z Wikipédia:Inkluzionista)

Inkluzionista (z anglického include=zahŕňať) je wikipedián, ktorý radšej chce ponechať problematické články vo wikipédii ako ich zmazať.

Inkluzionista sa vo všeobecnosti menej sústredí na otázku vhodnosti, ale skôr sa pýta či článok obsahuje informácie.

Ak napríklad článok obsahuje dobrú a slabšiu pasáž, inkluzionista bude tú dobrú považovať za dostatočný dôvod článok ponechať a bude ako eventualista veriť, že neskôr článok dozreje aj vo svojej slabšej časti.

Kľúčová veta inkluzionistov je „Wiki is not paper.“ (wiki nie je papier). Pretože Wikipédia nemá priestorové obmedzenia ako papierová encyklopédia, nie je potrebné reštriktívne zasahovať do obsahu ako musia papierové encyklopédie. Inkluzionisti žiadajú, aby redaktori mali otvorenejšiu myseľ pri kritériách na obsah. Články o ľuďoch, miestach a koncepciách malého významu sú preto podľa nich plne akceptovateľné. Niektorí inkluzionisti nevidia problém zahrnúť do wikipédie informácie o každom človeku na Zemi.

Od delecionistu alebo exkluzionistu sa líšia v tom, že budú obhajovať články nižšej kvality.

Inkluzionisti snívajú o tom, že Wikipédia bude „sumou všetkého ľudského poznania“.

Niektorí inkluzionisti vidia tento projekt ako kompletne novú a revolučnú cestu udržovania a organizovania ľudského poznania.

Pretože akceptujú triviality, malé články, netradičné témy, a neakademické články, inkluzionisti sa ľahko ocitajú v opozícii voči tým, čo chcú dodržovať striktné pohľady na to, čo má encyklopédia obsahovať.

Pozri aj upraviť