Wikipédia:Najlepší článok

Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Najlepší článok Wikipédie...

 • začína definíciou alebo jasným popisom predmetu článku. Týmto aj laik v danej oblasti získa presnú predstavu, o čom bude článok. Cieľom encyklopédie je kodifikácia ľudských vedomostí tak, aby boli prístupné väčšine ľudí. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje jasný popis danej témy. Nemal by byť napísaný tak, aby bol čitateľ v prvej vete vrhnutý doprostred popisu témy.
 • uznáva a objasňuje rôzne prístupy, ktoré existujú k danej téme. Nie je intelektuálne zaostalý, ale ani akademicky imperialistický (často dve strany tej istej mince). Neodráža iba názor jedinej osoby  – je evidentne výsledkom spolupráce viacerých osôb alebo jednej osoby rozvážne mysliacej a skutočne veľmi dobre chápajúcej rôzne nuansy každého prístupu.
 • je absolútne nezaujatý. Robí opatrné pokusy, ako to niekedy dokážu iba experti, prezentovať každý z protichodných pohľadov na kontroverznú tému férovo a súhlasne. Protichodné pohľady sú nielen súhlasne prezentované, ale sú aj logicky organizované, takže čitateľ získa jasný obraz ich pozadia. Samozrejme, najpopulárnejšie názory, nech sú akékoľvek, sú zdôraznené a extrémne minoritné názory sú presunuté do pozadia (hoci môžu byť veľmi detailne popísané na ich vlastných stránkach).
 • je primerane dlhý. Skoro každý článok, ak je skutočne excelentný, bude celkom dlhý, aby bol dobrý.
 • odráža precíznosť a dôslednosť vedomostí experta. Keďže je jasný a prístupný, nie je plný rozvláčnych zovšeobecnení a poloprávd, ktoré sú nevyhnutným dôsledkom práce laikov, ktorí si myslia, že téme rozumejú.
 • je dobre doložený. Pri všetkých faktoch uvádza odkazy na uznávané zdroje. Prednostne na zdroje, ktoré sú aktuálne a dostupné.
 • je vskutku jasne napísaný. Je napísaný takým spôsobom, že je ťažké nesprávne pochopiť daný obsah. Nielen, že začína definíciou, ale pokračuje jasnou štruktúrou a používa jasne formulované vety. Je písaný so zreteľom na to, ako mu niekto, kto ho skutočne potrebuje, porozumie, alebo prípadne, kde by mohli nastať nejasnosti.
 • je štruktúrovaný tak, že potrebnosť každej časti článku je buď samo vysvetľujúca, alebo obozretne vysvetlená. Napríklad, čitateľ nesmie naraziť na časť a nevedieť odpoveď na otázku: „Prečo je táto časť súčasťou článku?“
 • nenecháva nevysvetlenú základnú terminológiu, dokonca v rámci článku samotného. Ak sú niektoré termíny základné pre samotnú tému, majú byť vysvetlené v článku o danej téme, dokonca aj vtedy, ak sú tiež vysvetlené na inej stránke. Čitateľ nemusí navštevovať iné stránky, aby sa dozvedel základné časti danej témy (okrem prípadu, keď je článok najmä úvodný, nadhľadový, s odkazmi na iné články).
 • je podmanivo napísaný. Nepoužíva dlhé, komplikované vety a zbytočne nudný jazyk.
 • obsahuje všetky základné druhy informácií, ktoré majú články daného druhu. Napríklad všetky životopisy by mali obsahovať dátumy narodenia a úmrtia, ak sú známe. (Wikipédia je podstatne vzdialená od tohto druhu súdržnosti a úplnosti.)

Vôbec si nemyslíme, že každý sa musí veľmi snažiť, aby splnil všetky tieto rôzne štandardy. Perfektný článok je en:platónsky ideál, ľuďmi nedosiahnuteľný. Je veľmi dôležité, že do Wikipédie pridávame nedokonalé práce: pozri editing policy. Ak si však udržíme v mysli rôzne možnosti ako vylepšiť nedokonalú prácu, nemôže to ublížiť.

Pozri aj

upraviť

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania: