Wikipédia:Najlepšie články (kandidáti)

Najlepšie články (kandidáti)

Vymaž serverovú vyrovnávaciu pamäť

Award-star-gold-3d.png

Tu určíme, ktoré články označíme ako najlepšie a posunieme ich do zoznamu najlepších článkov. Najlepší článok musí byť skutočne príkladný a veľmi dobrý wikipedický článok. Pozri aké kritéria by mal spĺňať najlepší článok.

Ak nominujete nejaký článok, očakáva sa, že budete bojovať o to, aby sa dostal medzi najlepšie. To znamená, že vaša by mala byť prvotná snaha o odstránenie nedostatkov. Ak nominujete vlastný článok, napíšte, prosím, poznámku vlastná nominácia. Snažte sa pridávať naraz iba jeden článok.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania:


Procedúra


Pridanie nominácie
 • Umiestnite šablónu {{nčk}} na diskusnú stránku k nominovanému článku.
 • Odtiaľ, kliknite na text „tejto stránke“ nachádzajúci sa vo vete „...vyslovte námietky proti jeho zaradeniu na tejto stránke“.
 • Umiestnite ===[[názov nominovaného článku]]=== na začiatok.
 • Pod to napíšte dôvod nominácie.
 • Umiestnite {{Wikipédia:Najlepšie články (kandidáti)/názov nominovaného článku}} na začiatok zoznamu na tejto stránke.
 • Nakoniec, uveďte odkaz na nominačnú stránku na komunitnej stránke Wikipédia:Portál komunity/Čo sa deje v sekcii Hlasovania: Najlepšie články.
 • Pre kontrolu automaticky generovaný zoznam diskusií , v ktorých je umiestnená {{nčk}}


Podpora a námietky

Prosím prečítajte si celý článok predtým ako ho podporíte alebo sa vyslovíte proti nominácii.

 • Ak súhlasíte s nomináciou, napíšte {{Za}} (zobrazí Symbol support vote.svg Za) spolu s dôvodmi.
 • Ak ste proti nominácii, napíšte {{Proti}} resp. {{Neutral}} (zobrazí Symbol oppose vote.svg Proti resp. Symbol neutral vote.svg Neutral) spolu s dôvodmi. Každú námietku musí sprevádzať špecifické zdôvodnenie, na základe ktorého je možné článok opraviť. Ak neexistuje nič, čo by sa dalo urobiť pre „opravu“ článku, námietka nebude braná do úvahy.
 • Ak chcete odstrániť námietku, radšej ako ju vymazať, odpoznámkujte ju (funkciou <s>...</s>).


Kritéria pre potvrdenie/zamietnutie nominácie

Pripomienkovanie nominácii trvá jeden mesiac. Aby sa článok mohol posunúť medzi najlepšie musí získať podporu aspoň troch redaktorov a všetky pripomienky v námietkach, týkajúcich sa obsahu článku (nie formálne) musia byť odstránené alebo zavrhnuté.

Kandidát bez referencií bude automaticky vyradený z procesu nominácie.

Ak po uplynutí jedného mesiaca článok získa potrebnú podporu a neostanú žiadne otvorené námietky, zapíše sa medzi najlepšie články a presunie do logu. Ak sa počas tejto doby neodstránia vymenované nedostatky, článok sa odstráni z nominácií a presunie sa do neschválených.

NominácieUpraviť

Anatolij KralickijUpraviť

Vlastná nominácia článku na zisk na najlepší článok. Uverejnil som rozšírenie článku o ďalšie informácie, ktoré boli čerpané z rôznych zdrojov, ktoré sú v článku uvedené v zdrojoch a referenciách. Článok čerpá informácie hlavne z dvoch zdrojov - monografie od Jolany Holendovej a ďalšej publikácie od Michala Pavliča a Valerija Paďaka.--Bazinga.ml (diskusia) 09:56, 15. február 2021 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

ZaUpraviť

ProtiUpraviť

  Proti

NeutralUpraviť

  Neutral

DiskusiaUpraviť

Ahojte! Bol som oslovený @Bazinga.ml: , aby som zhodnotil článok. Podľa mňa nie je celkom zrelý na najlepší. Svoje výhrady som zhrnul v svojej diskusii. Bolo by fajn keby sa vyjadrilo ešte pár kolegýň a kolegov.--Jetam2 (diskusia) 20:32, 30. máj 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Za mňa môžem povedať, že nemám žiadne veľké výhrady voči tomu to článku. Je to spracované na veľmi kvalitnej úrovni. Dovolím si krátko zareagovať na výhrady Jetama. Ťažko rozvíjať niektoré vety ak to samotný zdroj neuvádza. Neviem ja som tie knihy nečítal to vie iba autor článku či to tam je alebo nie. Ak vyjdú ďalšie publikácia a nové poznatky bude to žiaduce to tam potom doplniť. Na záver už len zhodnotím, že článok podľa mňa spĺňa kritéria najlepšieho článku.--Róbert Jahoda (diskusia) 13:56, 31. máj 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
Súhlasím, nedá sa ísť nad rámec zdrojov a keď budú nové, dajú sa doplniť.--Jetam2 (diskusia) 14:10, 31. máj 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Dobrý deň, predložil som doplnenie článku o ďalšie zdroje, ktoré boli použité na vytvorenie monografií či iných článkov, na ktoré som vložil bibliografické odkazy už skôr (priznávam, že najskôr som si myslel, že stačí uviesť iba primárne zdroje). Taktiež som rozvil tvrdenie týkajúce sa snahy o kandidatúru v roku 1885. Uznávam, na článok o osobnosti, ktorý by mal byť najlepší, je to málo informácií o živote. Je to však maximum, na ktoré autori publikácii prišli, pretože o živote Anatolija Kralického sa viac informácii zatiaľ nenašlo (samozrejme, ako uviedol redaktor Róbert Jahoda, ak vyjdú ďalšie publikácie a nové poznatky, bude to žiadúce potom doplniť). Takže pokiaľ ide o kritérium rozsahu, podľa môjho názoru článok v aktuálnej podobe spĺňa predpoklady na zisk najlepšieho článku.

Čo sa týka národnosti, je to na prvý pohľad polemická otázka. Avšak v novej publikácii od doc. Valerija Paďaka, Csc., na ktorú som bibliografický odkaz vložil medzi zdroje, sa nachádza analýza tejto otázky a odkazy na tvrdenia potvrdzujúce to, že do úvodného odseku aj infoboxu by sme mohli dať prívlastok "rusínsky":

1.Jeho mama pochádzala z obce Svetlice a on pochádzal z obce Čabiny. V týchto obciach sa obyvatelia označovali v minulosti (nielen teraz) - aj za čias detstva Anatolija Kralického za "rusnákov" - Rusínov. To potvrdil aj spisovateľ František Rut Tichý, ktorý navštívil Čabiny a na túto otázku sa pýtal miestnych obyvateľov (rozdiel môže byť medzi týmito obdobiami približne 50 - 80 rokov, ale generácie žili v tomto postoji).

2.Bol žiakom Alexandra Duchnoviča, ktorý mal na vývin jeho názorov azda najväčší vplyv a vieme, že Alexander Duchnovič je považovaný za jednu z najväčších osobností v histórii Rusínov. Anatolij Kralickij vo veľkom množstve publikácií odkazuje práve na názory a rétoriku Alexandra Duchnoviča. V tom čase sa obaja označovali najmä prívlastkom "russkiij", ktorý môže pod vplyvom vývinu históriu pri označovaní osobností byť považovaný ako "rusínsky" (preto sú obaja v publikáciách považovaní za Rusínov). Prívlastok "russkij" bol pre nich znak slovanskej vzájomnosti - myšlienka, ktorú obaja propagovali.

3.Ak sa pozrieme na publikácie (diela, články), Anatolij Kralickij používal v svojich tituloch častokrát výrazy "Rusini" a "Russkije". Používal ich pod vplyvom toho, že sa hlásil k Rusínom (hoci to vtedy zákony nedovoľoval). Otázka stojí na tom, či bol Rusín alebo Ukrajinec. Prispieval do ukrajinských periodík, bol v kontakte s ukrajinskou literatúrou a jej predstaviteľmi, ale nikdy (podľa doterajších faktov a zdrojov - s výnimkou ukrajinských) sa neoznačoval za Ukrajinca.

4.Samozrejme, viaceré zdroje a referencie, ktoré uvádzam v článku, sú v ukrajinčine (pretože je ich najviac v súčasnosti) a označujú Anatolija Kralického ako Ukrajinca. Fakt je, že v publikácii Jolany Holendovej (napísanej po ukrajinsky) a v Encyklopédii Slovenska z roku 1979 je označovaný za Ukrajinca. Je potrebné však zobrať do úvahy vtedajšiu situáciu:

a) Regionálne zasadnutie KSS v Prešove v roku 1950 rozhodlo, že ako v ZSSR ,bude uznávaná len ukrajinská národnosť.

b) V čase Pražskej jari nastalo určité uvoľnenie, ale nebolo výrazné.

c) V období normalizácie politika smerovala k ukrajinizačnej politike.

V období od roku 1945 až do roku 1989 vznikali publikácie o Anatolijovi Kralickom, vďaka ktorým sa vieme dostať k mnohým informáciám (pri ktorých sú uvedené ďalšie zdroje), a preto sú častokrát spoľahlivými neutrálnymi zdrojmi. Sú však neutrálne v otázke národnosti Anatolija Kralického? Mohli ho označovať za "rusínskeho mnícha, spisovateľa, etnografa..."? Keď si porovnáme vtedajšiu a dnešnú situáciu, sú neutrálnejšie tieto alebo dnešné zdroje vydávané na Slovensku, v Česku, v Maďarsku... Podľa mňa nie. Keď si zoberieme dnešné (napr. slovenské) zdroje, Anatolij Kralickij je označený za Rusína.

5.V súčasnosti veľa informácií o Anatolijovi Kralickom pochádza z Ukrajiny, kde je označovaný za Ukrajinca (vzniká 2. strana polemiky). Znovu je to niečo podobné ako so situáciou predstavovanou v predchádzajúcom bode.

a) Ukrajinské zákony neuznávajú Rusínov ako samostatný národ - sú označovaní za Ukrajincov, resp. ukrajinskú diaspóru.

b) Ukrajina od svojho vzniku neuznáva Rusínov ako samostatnú národnostnú menšinu. Snahy o zmenu v aktuálnej podobe boli odmietané, ako napríklad podania žiadostí ombudsmana Ukrajiny na ukrajinskú vládu, aby boli Rusíni označení ako samostatná národnostná menšina.

Ja si myslím, že článok v aktuálne podobe na kritériá zisku štatútu spĺňa a aj zdroje na prívlastok "rusínsky" sú neutrálne. Moje stanovisko je prijať článok ako najlepší, či už s prívlastkom alebo bez.--Bazinga.ml (diskusia) 08:45, 19. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Toki ponaUpraviť

Vlastní nominace překladového článku z cs:Toki pona, původně z en:Toki Pona, kterému jsem dopomohl dostat se na tamější dobrý článek. Podle mě splňuje kritéria nejlepšího článku na slovenské Wiki. Dovolím si říct, že obsahuje vše, k čemu existují relevantní a věrohodné zdroje, téma by tak mělo být pokryté. Ddrahoslav (diskusia) 15:06, 4. február 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

ZaUpraviť

  Za

ProtiUpraviť

  Proti

NeutralUpraviť

 •   Neutral Článok je zaujímavý svojou témou, má dostatok referencií, externých odkazov či odkazov na literatúru. Má svoju jasnú štruktúru. Na druhej strane sú časti, kde laik nemusí poznať používanú terminológiu (v časti Štruktúra slabík by som doplnil, čo znamenajú jednotlivé typy štruktúr – nie iba pri prvej (C)V(N)). Príkladom chýbajúcej referencie je veta v časti Pôvod o slovách podobných chorvátčine a slovenčine (na českej Wikipédii sa v tejto vete hovorí o češtine a na slovenskej Wikipédii nie je referencia na informáciu týkajúcu sa slovenčiny).--Bazinga.ml (diskusia) 15:18, 13. november 2021 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

DiskusiaUpraviť

Když založíte článek Sonja Lang a izolační jazyk, které by asi měly být zamodřeny, rád zahlasuji pro (ale nejsem si jist, zda tu mám hlasovací právo).--Ján Kepler (diskusia) 11:39, 13. máj 2020 (UTC)Odpovědět[odpovedať]