Wikipédia:Najlepšie články (kandidáti)

Najlepšie články (kandidáti)

Vymaž serverovú vyrovnávaciu pamäť

Award-star-gold-3d.png

Tu určíme, ktoré články označíme ako najlepšie a posunieme ich do zoznamu najlepších článkov. Najlepší článok musí byť skutočne príkladný a veľmi dobrý wikipedický článok. Pozri aké kritéria by mal spĺňať najlepší článok.

Ak nominujete nejaký článok, očakáva sa, že budete bojovať o to, aby sa dostal medzi najlepšie. To znamená, že vaša by mala byť prvotná snaha o odstránenie nedostatkov. Ak nominujete vlastný článok, napíšte, prosím, poznámku vlastná nominácia. Snažte sa pridávať naraz iba jeden článok.

Heslá so spoločnou tematikou:

 • Zoznamy
 • Logy:
 • Pravidlá a odporúčania:


Procedúra


Pridanie nominácie
 • Umiestnite šablónu {{nčk}} na diskusnú stránku k nominovanému článku.
 • Odtiaľ, kliknite na text „tejto stránke“ nachádzajúci sa vo vete „...vyslovte námietky proti jeho zaradeniu na tejto stránke“.
 • Umiestnite ===[[názov nominovaného článku]]=== na začiatok.
 • Pod to napíšte dôvod nominácie.
 • Umiestnite {{Wikipédia:Najlepšie články (kandidáti)/názov nominovaného článku}} na začiatok zoznamu na tejto stránke.
 • Nakoniec, uveďte odkaz na nominačnú stránku na komunitnej stránke Wikipédia:Portál komunity/Čo sa deje v sekcii Hlasovania: Najlepšie články.
 • Pre kontrolu automaticky generovaný zoznam diskusií , v ktorých je umiestnená {{nčk}}


Podpora a námietky

Prosím prečítajte si celý článok predtým ako ho podporíte alebo sa vyslovíte proti nominácii.

 • Ak súhlasíte s nomináciou, napíšte {{Za}} (zobrazí Symbol support vote.svg Za) spolu s dôvodmi.
 • Ak ste proti nominácii, napíšte {{Proti}} resp. {{Neutral}} (zobrazí Symbol oppose vote.svg Proti resp. Symbol neutral vote.svg Neutral) spolu s dôvodmi. Každú námietku musí sprevádzať špecifické zdôvodnenie, na základe ktorého je možné článok opraviť. Ak neexistuje nič, čo by sa dalo urobiť pre „opravu“ článku, námietka nebude braná do úvahy.
 • Ak chcete odstrániť námietku, radšej ako ju vymazať, odpoznámkujte ju (funkciou <s>...</s>).


Kritéria pre potvrdenie/zamietnutie nominácie

Pripomienkovanie nominácii trvá jeden mesiac. Aby sa článok mohol posunúť medzi najlepšie musí získať podporu aspoň troch redaktorov a všetky pripomienky v námietkach, týkajúcich sa obsahu článku (nie formálne) musia byť odstránené alebo zavrhnuté.

Kandidát bez referencií bude automaticky vyradený z procesu nominácie.

Ak po uplynutí jedného mesiaca článok získa potrebnú podporu a neostanú žiadne otvorené námietky, zapíše sa medzi najlepšie články a presunie do logu. Ak sa počas tejto doby neodstránia vymenované nedostatky, článok sa odstráni z nominácií a presunie sa do neschválených.

NominácieUpraviť

Toki ponaUpraviť

Vlastní nominace překladového článku z cs:Toki pona, původně z en:Toki Pona, kterému jsem dopomohl dostat se na tamější dobrý článek. Podle mě splňuje kritéria nejlepšího článku na slovenské Wiki. Dovolím si říct, že obsahuje vše, k čemu existují relevantní a věrohodné zdroje, téma by tak mělo být pokryté. Ddrahoslav (diskusia) 15:06, 4. február 2020 (UTC)

ZaUpraviť

  Za

ProtiUpraviť

  Proti

NeutralUpraviť

  Neutral

DiskusiaUpraviť

Když založíte článek Sonja Lang a izolační jazyk, které by asi měly být zamodřeny, rád zahlasuji pro (ale nejsem si jist, zda tu mám hlasovací právo).--Ján Kepler (diskusia) 11:39, 13. máj 2020 (UTC)


Náboženstvo v Byzantskej ríšiUpraviť

Dôvodom nominácie je kvalitné spracovanie článku. Článok spracováva každú jednu tému náboženstva v Byzantskej ríši komplexne. Text je pútavý a neutrálny. Zdroje a referencie k informáciám v článku sú bravúrne zvládnuté. Podľa mňa splňuje kritéria najlepšieho článku na slovenskej Wikipédii. Dovolím si povedať nominácia toho článku by mohla byť pochvalou pre daného redaktora a povzbudením do ďalšieho editovania.Róbert Jahoda (diskusia) 17:41, 17. august 2020 (UTC)

ZaUpraviť

  Za navrhovateľ Róbert Jahoda (diskusia) 17:32, 17. august 2020 (UTC)

  Za Ako autor si skromne si dovolím tvrdiť, že sa mi článok vydaril, a že mi dal zabrať. Ak nie je na najlepší, tak minimálne dobrý. Síce sa tu už dnes moc toto hodnotenie nedáva na sk wiki, bol by som rád, ak by sa to podarilo prelomiť. --ScholastikosSVK (diskusia) 17:45, 17. august 2020 (UTC)

  Za v takomto dlhom článku sa prirodzene vyskytne pár drobností na úpravu, ale čítať a kontrolovať to celé sa mi nechce. Vadia mi ale červené odkazy v sekciách pozri aj - to by najlepší článok mať nemal. (podľa mňa) Okrem toho nemám vážnejšie výhrady a súhlasím s nomináciou. --Exestosik (diskusia) 14:46, 18. august 2020 (UTC)

ProtiUpraviť

  Proti

NeutralUpraviť

  Neutral

DiskusiaUpraviť

Na prvý pohľad poklona obrovskému množstvu textu a referencií. No keď som sa chcela začítať, nešlo mi to. Text nie je podmanivo napísaný. Už len úvod obsahuje samé súvetia, čo je veľmi únavné. Harmonický text strieda vety rozličných dĺžok. Tiež som si všimla pár menších pravopisných chýb: Židia sú raz s veľkým, raz malým prvým písmenom, „vrámci“ sa nepíše spolu, pred „a“ v priraďovacom súvetí sa nedáva čiarka. Asi toľko od redaktorky z úplne iného odboru, ktorá si ale rada prečíta aj zaujímavé veci z iného súdka. :-) --Eryn Blaireová (diskusia) 13:29, 18. august 2020 (UTC)

Nekontroloval som v článku či sú všetky výskyty správne, ale v písaní začiatočných písmen je rozdiel. S veľkým ide o etnikom, národnosť či národ, s malým o náboženstvo.--Jetam2 (diskusia) 14:34, 18. august 2020 (UTC)
Ahoj, vďaka za pripomienky. :) Na vrámci som bol upozornený už i mimo wiki. Čo sa týka čiarok, to uznávam, že mi robili problémy. Pri písaní sa radšej však pridŕžam hesla, že viac uškodí menej než menší počet. Čo sa týka Židov (asi si čítala najmä úvod, lebo tam to ž/Ž je vidieť) - tak sa snažím rozlišovať národnosť (Ž), a príslušníka judaizmu (ž) - resp. som sa snažil to aspoň naznačiť. V kapitole o nich som zvlášť napísal poznámku, že v nej budem používať pojem Žid, aby som sa vyhol komplikáciám (aj v súvislosti so zdrojmi, ktoré tak nerozdeľujú). Keď budem mať čas tak sa mrknem na dlhé vety a pokúsim sa ich skrátiť. Teraz tu však pár dní nebudem, takže asi nie hneď. Osobne vidím, čo sa týka čitateľnosti textu istý „vplyv“ v téme. V jej obsahu a rozsahu. Neraz totiž odbočujem a vysvetľujem niektoré pojmy, osobnosti, atď... Snažil som sa, aby to bol komplexný článok v danom obore a priznám sa, že zameraný skôr na niekoho, kto túži po hlbšom poznaní danej témy. Nejde preto o úplne jednoduché čítanie. --ScholastikosSVK (diskusia) 15:14, 18. august 2020 (UTC)

Aha, takto je to s tými Židmi, zase som sa niečo nové naučila. :-) Inak, táto diskusia vo mne oživila starú ideu urobiť pre wiki projekt štylistickej príručky. Koncept som rozpísala na koniec svojho pieskoviska.--Eryn Blaireová (diskusia) 11:05, 19. august 2020 (UTC)