Wikipédia:VRTS

(Presmerované z Wikipédia:OTRS)

Nadácia Wikimedia Foundation používa systém VRTS (v minulosti známy ako OTRS, Open Ticket Request System) na správu e-mailov, ktoré sú doručované na jej adresy, na ktoré prichádza denne okolo 200 e-mailov.

Okrem bežnej korešpondencie sa systém VRTS používa na potvrdzovanie a archiváciu autorských práv a licenčných zmlúv medzi prispievateľmi obsahu a Nadáciou Wikimedia. Používatelia (redaktori, autori, poskytovatelia obsahu) môžu na patričné e-mailové adresy zasielať vyhlásenie o autorstve a o uvoľnení obsahu pod licenciami GFDL a Creative Commons.

V rámci odpovedí na e-maily môžu používatelia systému VRTS zasahovať do článkov, najčastejšie potvrdzovaním autorských práv na vložený materiál, na čo sa používa šablóna PotvrdenieOTRS.

Obsah všetkých e-mailov prichádzajúcich na VRTS nie je verejný.

VRTS je mnohojazyčný systém používaný mnohými projektami Wikimedia, preto viac informácií je možné nájsť na meta:VRTS.

Existujúce slovenské fronty:

  • info-sk
  • permissions-sk
  • erby-sk

Ako žiadať o povolenie upraviť

Ak ste autorom diela označeného ako Možné porušenie autorských práv upraviť

Pre zverejnenie diela predtým publikovaného inde prosím pošlite vyhlásenie, že ste autorom textu a že súhlasíte s jeho zverejnením za podmienok licencií GNU Free Documentation License a Creative Commons na adresu permissions-sk wikimedia.org, prednostne z emailu, ktorý je viditeľný pri predtým publikovanom texte. Text sami obnovíme.

Tento text pošlite na permissions-sk wikimedia.org:

Týmto vyhlasujem, že som jediným autorom resp. držiteľom autorských práv diela publikovaného
na [UVEĎTE, KDE BOLO DIELO PÔVODNE PUBLIKOVANÉ, ABY HO BOLO MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ]
 
Týmto udeľujem časovo neobmedzené, bezodplatné, nevýlučné právo (tzn. aj mimo Wikipédiu)
upravovať text umiestnený na [SEM VLOŽTE ODKAZ NA ČLÁNOK VO WIKIPÉDII], ktorého som autorom. 
Bol som oboznámený a súhlasím s tým, že text môže byť následne menený, upravovaný, 
presúvaný, rozšírený, zmazaný alebo skombinovaný ďalšími používateľmi Wikipédie. 
Chápem, že ohľadne príspevkov do Wikipédie nie je možné požadovať žiadnu záruku
týkajúcu sa dostupnosti do nasledujúcej úpravy alebo odstránenia.
 
Udeľujem nadácii Wikimedia Foundation časovo neobmedzené, bezodplatné, nevýlučné právo a
licenciu  zverejňovať text pred alebo po vyššie spomenutých úpravách za podmienok
stanovených v GNU Free Documentation License (GFDL) a za podmienok Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Šablóny upraviť

{{PotvrdenieOTRS}}

{{OTRS dual}} aktuálna