Wikipédia:Konflikt záujmov

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Propagačný článok, ktorý autor píše sám o sebe, o svojich blízkych, svojej hudobnej skupine, vlastnej novozaloženej firme alebo ich produktoch alebo službách, o svojej strednej škole alebo pod vplyvom nadšenia zo svojej obľúbenej témy, myšlienky a podobne, môže veľmi ľahko porušiť niektorú zo zásad Wikipédie:

Ak je článok jednoznačne reklamou alebo spamom, môže byť akýmkoľvek správcom zmazaný okamžite aj bez hlasovania. Problémom môžu byť aj články, ktoré sú síce písané s dobrou vôľou vložiť do Wikipédie informáciu, ale ktoré nevyhovujú pravidlám Wikipédie a často bývajú navrhované na zmazanie.

Konflikt záujmov

upraviť

Wikipédia nie je nástrojom na propagáciu čohokoľvek, pozri pravidlo Čo Wikipédia nie je. Ak píšete o nejakom predmete, o ktorého propagáciu máte priamy záujem, pohybujete sa na tenkom ľade. Udržanie nezaujatého hľadiska Vás môže stáť mnoho úsilia, môžete byť v diskusii napadnutí, že sa snažíte Wikipédiu využiť ako reklamný nástroj a podobne.

Preto je problematické písať napríklad sám (sama) o sebe, o svojich blízkych, o vlastnej firme, svojom programe, internetovom projekte, hudobnej skupine, svojom svetonázore a náboženskom vyznaní a podobne. Pokiaľ sa k takému písaniu odhodláte, zvlášť úzkostlivo dbajte na nezaujatý uhol pohľadu. Je aj vhodné svoj vedľajší záujem na tému zverejniť. Nezakladajte o týchto témach články, pokiaľ existuje akákoľvek pochybnosť o ich význame. Počkajte radšej, až článok založí niekto iný a vytvorí aspoň kostru článku. Úzkostlivo dbajte na pravidlá Wikipédie aj pri ich prípadnej editácii.

Význam témy

upraviť

Články vo Wikipédii sú o encyklopedicky zaujímavých témach, významných pre väčšie množstvo ľudí. Články, ktorých predmet nie je známy väčšej skupine ľudí, prinášajú problém, nie je dosť Wikipediánov, ktorí by článok mohli upravovať a kontrolovať. Niekedy sú to pokusné články, ku ktorým sa autori nikdy nevrátia. Kvalita článkov Wikipédie rastie s počtom editácií, ak je vytvorený článok len pre jednu editáciu, mal by byť zmazaný.

Ak píšete o téme, o ktorej význame by mohli vzniknúť pochybnosti, snažte sa v článku jasne vysvetliť a doplniť odkazy na externé zdroje, napríklad články v dennej tlači.

Pozri aj

upraviť