Wikipédia:WikiEdit Slovenská ľudová kultúra

Účastníci editu

Wikipédia je najčastejšie využívaná internetová encyklopédia. Existuje veľké množstvo jej jazykových verzií, ktoré sa viažu na určitú krajinu, kultúru, tradície. Týmto spôsobom sa vzájomne obohacujeme o znalosti a krásy, ktoré sú kultúrne špecifické pre určité oblasti. Žiaľ, naša slovenská Wikipédia je na informácie o slovenskej ľudovej kultúre, o našom hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve, o folklóre a folkloristike, chudobná. Chceme to zmeniť. Boli by sme radi, keby slovenská ľudová kultúra ožila aj na Wikipédii, chceme ukázať, čo je na Slovensku krásne, vzácne a jedinečné.

Základné východiská projektu upraviť

WikiEdit Slovenská ľudová kultúra bolo podujatie (editačný maratón), zamerané na podporu a šírenie osvety o slovenskej ľudovej kultúre. Iniciátorom projektu je Wikimedia SK a na jeho realizácii sa podieľajú vedeckí pracovníci zo slovenských univerzít a vedeckých pracovísk. Jeho iniciátorom bola redaktorka a podpredsedníčka Wikimedia Slovensko a doktorandka na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV Radoslava Semanová.

Tento projekt vznikol v nadväznosti na Carpathian Ethnography Project – ďalej CEP, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2016 a 2017. V roku 2017 sa do neho zapojilo i Slovensko prostredníctvom redaktora Patrika Kuneca. Náplňou CEP bolo dokumentovať ľudovú kultúru a informovať o nej na Wikipédii. Do projektu sa prihlásilo a zúčastnilo päť krajín.

Druhým projektom, ktorý nás inšpiroval, bola udalosť Opravme rakovinu, ktorého iniciátorom bol denník SME. Cieľom projektu Opravme rakovinu bolo vytvorenie kvalitne spracovaných hesiel o rakovine. Projekt bol úspešný a z pôvodne plánovaných hesiel bolo viac ako 80 % spracovaných. Informácie o tomto projekte nájdete tu.

Oba uvedené projekty nás inšpirovali k WikiEdtitu:Slovenská ľudová kultúra. Chceli sme na internetovej encyklopédii Wikipédia, konkrétne v jej slovenskej verzii, vytvoriť kvalitné encyklopedické heslá, týkajúce sa slovenskej ľudovej kultúry, folklóru, folkloristiky, etnológie, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, a to s podporou odborníkov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú.

Na udalosti participovali vedeckí pracovníci:

Ciele a priebeh projektu upraviť

WikiEdit trval dva dni, 9. a 10. júna 2018, od 10:00. Konal sa v Bratislave v priestoroch sponzorskej firmy na Dvořákovom nábreží.

Ako záruka kvalitne spracovaných hesiel na WikiEdite pôsobili odborníci z radov folkloristov, etnológov a wikipediánov – redaktorov a správcov, ktorí budú pomáhať dobrovoľníkom z radov laickej verejnosti.

Program upraviť

Práci na Wikipédii predchádzala prednáška ako správne pracovať na Wikipédii. Účastníci WikiEditu sa naučili založiť nový článok a správne doň vkladať šablóny a ako rozlišovať kvalitné a relevantné zdroje pre článok na Wikipédii.

Následne sa účastníci rozdelili do skupín a rozdelili si heslá, na ktorých budú spoločne pracovať. Na základe tohto rozdelenia účastníci vyberali relevantné zdrojové materiály v knižnej podobe (slovníky, odborné monografie, zborníky, odborné časopisy a pod.). Každá skupina mala k dispozícii minimálne jedného odborníka z radov folkloristov, etnológov a wikiredaktorov.

Účasti sa na tomto workshope naučili pracovať na Wikipédii a Commons. Tvorba encyklopedického hesla je spojená s prácou so zdrojmi, internetovou a bibliografickou literatúrou a to je zručnosť dôležitá aj mimo priestoru Wikipédie. Práca s internetom v súčasnosti často znamená prechádzanie množstva informácií a ich selektívne triedenie – pravdivé od nepravdivých, relevantné od nerelevantných, užitočné od neužitočných. Rozvíjanie schopnosti rozoznať kvalitný zdroj, či už článok, knihu alebo iný materiál bude jedným z predmetov WikiEditu. Pre skúsenejších redaktorov Wikipédie bola účasť na WikiEdite príležitosťou prehĺbiť si vedomosti a získať nový pohľad na problematiku ľudovej kultúry.

Čísla upraviť

Ďalšie odkazy upraviť

Externé odkazy upraviť