Wikipédia:WikiProjekt Transkripcia a transliterácia/Transkripcia arabčiny

Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré štandardy a systémy na transliteráciu arabského písma (použitého na zápis arabčiny) do latinky. Posledný stĺpec uvádza návrh jednoduchej fonetickej transkripcie arabčiny do slovenčiny od slovenských autorov E. Khidayerovej a E. Jaruneka.

Tabuľka je teda transliteračná, nie transkripčná, s výnimkou stĺpca K&J. [1]

Letter Name SATTS[2] UNGEGN[3] ALA-LC[4] DIN 31635 ISO 233 ISO/R 233 Qalam SAS[5] SM K&J[1]
hamza E ʼ, — —, ’ ʾ ˈ, ˌ —, ’ ' ʾ ' ’ (apostrof)
ʼalif A ā ʾ ā aa a, i, u; ā aa á (ako dlhá samohláska)
bāʼ B b b b b b b
tāʼ T t t t t t t
ṯāʼ C th th ç t
ǧīm, jīm, gīm J j ǧ j ŷ j
ḥāʼ H H h
ḫāʼ O kh kh j x ch
dāl D d d d d d d
ḏāl Z dh dh đ d
rāʼ R r r r r r r
zāy ; z z z z z z
sīn S s s s s s s
šīn : sh š sh š š š
ṣād X ş S s
ḍād V D d
ṭāʼ U ţ T t
ẓāʼ Y Z đ̣ d
ʻayn ` ʻ ʿ ` ʿ ř ’ (apostrof)
ġayn G gh ġ gh g ğ g
fāʼ F f f f f f f
qāf Q q q q q q k
kāf K k k k k k k
lām L l l l l l l
mīm M m m m m m m
nūn N n n n n n n
hāʼ ~ h h h h h h
wāw W w w w w; ū w; o w (ako spoluhláska)
ú (ako dlhá samohláska)
yāʼ I y y y y; ī y; e j (ako spoluhláska)
í (ako dlhá samohláska)
ʼalif mamdūda AEA ā ā, ʼā ʾā ʾâ ā, ʾā ā 'aa
tāʼ marbūṭa @ h, t h, t h, t h, t t; — ŧ (netranskribuje sa)
ʼalif maqṣūra / y ā ae à à
lām ʼalif LA laʾ la ; laa
ال ʼalif lām AL al- al- ʾˈal al- al al- al-; ál- al- (ale spodobuje sa)

Doplnok k transkripcii K&JUpraviť

 • dvojhlásky (t.j. a+w a a+j) sa prepisujú:
  • aw (nie au ani aú)
  • aj (nie ai ani aí)
 • ’ (apostrof) namiesto (ﺀ) hamzá a (ﻉ) ain
  • sa vkladá, ak je jedno z týchto písmen
   • medzi rovnakými samohláskami (Ša’at)
   • po spoluhláske (Mas’úd) [aj na konci slova]
   • na konci slabiky po samohláske (Sa’d) [aj na konci slova]
  • sa nevkladá
   • medzi rôznymi samohláskami (al-Káida nie al-Ká’ida, Saúd nie Sa’úd, ) [okrem konca slova]
   • na začiatku slova (A-, I-, U- ’a-, ’u-, ’i-)
   • medzi spoluhláskami rôznej kvality. [okrem konca slova]
 • geminácia (zdvojené spoluhlásky) sa prepisuje dvojmo (jj, mm,...)
 • samohlásky sa používajú len a/á, i/í, u/ú a neplatí slovenské pravidlo rytmického krátenia (Hárún)
 • (ﺓ) ta marbuta sa neprepisuje, s výnimkou koncoviek mien ktoré prešli ako výpožíčky do iného jazyka (napr. turečtiny) a naspäť do arabčiny (Safwat, Ismat, Mervat a pod.)
 • -l- v člene al- sa zapisuje podľa výslovnosti (aš-Š- nie al-Š-, at-T- nie al-T- a pod.)
 • ak sa prepisuje v podobe, ktorá zohľadňuje odpadnutie a- (presnejšie ’a-) z určitého člena (teda vo vokalizovanom zápise znak wasla), tak:
  • sa toto odpadnutie značí zvislou čiarkou ' (nie apostrofom ’)
  • prípadná dlhá samohláska pred miestom odpadnutia sa prepisuje ako krátka (napr. abú al- sa mení na abu 'l-).

ZdrojUpraviť

PoznámkaUpraviť

 1. a b KHIDAYER, Emíra; JARUNEK, Edgar. Návrh na prepis arabských slov do slovenčiny. Slovenská reč (Bratislava), 2005, roč. 70, čís. 1-2, s. 38-51. Dostupné online.
 2. Standard Arabic Technical Transliteration System
 3. United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names
 4. Library of Congress
 5. Spanish Arabists School

Zložené menáUpraviť

Slovenská Wikipédia používa úzus transkripcie zložených mien, ktorý rešpektuje pôvodný arabský dvojslovný zápis, nie arabskú viazanú výslovnosť v menách ako:

 • Abd Alláh (arab. عبد ﷲ – Služobník Boží ), výslovnosť: Abdulláh
 • Abd ar-Rahmán (arab. عبد الرحمن – Služobník milosrdného ), výslovnosť: Abdurrahmán
 • Džalál ad-Dín (arab. جلال الدين – Výsosť viery ), výslovnosť: Džaláluddín
 • Šams ad-Dín (arab. شمس الدين – Slnko viery ), výslovnosť : Šamsuddín
 • Aláʼ ad-Dín (arab. علاء الدين – Vznešenosť viery ), výslovnosť : Aláʼuddín
 • Núr ad-Dín (arab.  – Svetlo viery ), výslovnosť : Núruddín