Wolfova-Rayetova hviezda

Wolfova-Rayetova hviezda je hmotná hviezda s veľmi silným hviezdnym vetrom. Je to vývojové štádium veľmi hmotných hviezd. V našej Galaxii poznáme okolo 150 takýchto hviezd.

Hviezda HD 184738

Iné projekty upraviť