Základná škola

výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-15 rokov

Základná škola je výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku od 6 do 15 rokov.

Základná škola v mestskej časti Petržalka - Pankúchova 4

V Bratislave sa nachádza dovedna 50 štátnych základných škôl a v Košiciach okolo 30.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.