Základná bunka

Základná bunka alebo elementárna bunka je najjednoduchší element, pomocou ktorého možno replikovať štruktúru kryštálu.

Je to rovnobežnosten, ktorý je jednoznačne určený tromi translačnými vektormi a, b, c a uhlami, nimi zovretými. Mnohonásobným opakovaním tejto bunky sa bezo zvyšku vyplní priestor kryštálu.

Delenie podľa obsadenia atómamiUpraviť

Podľa obsadenia základnej bunky časticami (atómami, iónmi alebo molekulami) ich rozdeľujeme na:

  • P – primitívna (prostá) – častice iba vo vrcholoch
  • zložená (centrovaná)
    • bazálne centrovaná – častice sú i v stredoch dvoch rovnobežných stien
      • A – častice sú umiestnené v stredoch prednej a zadnej steny
      • B – častice sú umiestnené v stredoch bočných stien
      • C – častice sú umiestnené v stredoch hornej a dolnej steny
    • F – plošne centrovaná – častice v stredoch všetkých stien
    • I – priestorovo centrovaná – jedna častica navyše v priesečníku telesových uhlopriečok

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť