Základná bunka alebo elementárna bunka je najjednoduchší element, pomocou ktorého možno replikovať štruktúru kryštálu.

Je to rovnobežnosten, ktorý je jednoznačne určený tromi translačnými vektormi a, b, c a uhlami, nimi zovretými. Mnohonásobným opakovaním tejto bunky sa bezo zvyšku vyplní priestor kryštálu.

Delenie podľa obsadenia atómami upraviť

Podľa obsadenia základnej bunky časticami (atómami, iónmi alebo molekulami) ich rozdeľujeme na:

 • P – primitívna (prostá) – častice iba vo vrcholoch
 • zložená (centrovaná)
  • bazálne centrovaná – častice sú i v stredoch dvoch rovnobežných stien
   • A – častice sú umiestnené v stredoch prednej a zadnej steny
   • B – častice sú umiestnené v stredoch bočných stien
   • C – častice sú umiestnené v stredoch hornej a dolnej steny
  • F – plošne centrovaná – častice v stredoch všetkých stien
  • I – priestorovo centrovaná – jedna častica navyše v priesečníku telesových uhlopriečok

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť