Základná umelecká škola

Základná umelecká škola (skrátene ZUŠ) je druh školy, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v základných umeleckých odboroch ako je hudba, tanec, literárno-dramatický odbor, výtvarná výchova a novozriadenom umeleckom odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

V minulosti boli tieto školy označované už zaniknutým názvom Ľudová škola umenia (ĽŠU).

Štatút každej základnej umeleckej školy sa riadi vyhláškou o základnej umeleckej škole, č. 324/2008 Z.z. zo dňa 6. augusta 2008, ktorú vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Externé odkazy upraviť