Základný poludník

Základný poludník (nultý poludník) je poludník na vesmírnom telese, od ktorého sa počíta súradnicová dĺžka (napríklad na Zemi greenwichský poludník, na Slnku Carringtonov poludník). Opakom, resp. predĺžením základného poludníka je stoosemdesiaty poludník. Základný a stoosemdesiaty poludník rozdeľujú povrch guľatého kozmického telesa na východnú a západnú pologuľu.

Na rozdiel od rovníka, ktorý je určený rotáciou planéty (alebo mesiaca či iného telesa), nultý poludník musí byť stanovený dohodou. Môže to byť v podstate ľubovoľný poludník planéty, pretože všetky poludníky sú rovnako dlhé a nijaký z nich nemá významné postavenie.