Zákon akcie a reakcie

Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon alebo tretí Newtonov zákon je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Znenie: Dva hmotné body na seba pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru, ktoré súčasne vznikajú a súčasne zanikajú

kde je sila, ktorou pôsobí teleso 1 na teleso 2, a je zodpovedajúca sila, ktorou pôsobí teleso 2 na teleso 1.

Jedna zo síl sa nazýva sila akcie a druhá sa nazýva sila reakcie. Pritom účinky síl akcie a reakcie sa navzájom nerušia, pretože každá z týchto síl pôsobí na iné teleso.

Ak pôsobí 1. teleso na druhé teleso, pôsobí aj 2. teleso na prvé teleso.