Zákon zachovania hmotnosti

Zákon zachovania hmotnosti v roku 1748 ako prvý definoval ruský chemik Michail Vasilievič Lomonosov a nezávisle od neho v roku 1774 francúzsky chemik Antoine Laurent Lavoisier.vždy sa zachová hmotnosť atómov reaktant+reaktant=produkt

Znenie zákona upraviť

V uzavretej sústave sa súčet hmotnosti látok, ktoré vstupujú do reakcie, rovná súčtu hmotností látok, ktoré reakciou vznikajú. alebo Celkový počet atómov jednotlivých prvkov v reaktantoch musí byť rovnaký ako celkový počet atómov jednotlivých prvkov v produktoch.

Lomonosov ako prvý vystihol, že pri chemických reakciách platí aj zákon zachovania energie. Po ňom preskúmali a dokázali platnosť zákona hmotnosti a energie viacerí vedci.

Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách upraviť

"Hmotnosť látok vstupujúcich do chemickej reakcie (reaktantov) sa rovná hmotnosti látok, ktoré chemickou reakciou vzniknú (produktov)." Definovali ho nezávisle od seba Michal Vasilievič Lomonosov a Antoine Laurent Lavoisier, pričom pochádzali z úplne iných pomerov. Lomonosov žil na ruskom vidieku v chudobnej rodine, zatiaľ čo Lavoisier bol parížsky šľachtic z bohatej rodiny.

Pozri aj upraviť